Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor:AQUASERV S.A.

TULCEA FACTURA FISCALA Abonat: FUCIGIU NECULAE


Str.Rezervorului nr.2,Judetul:Tulcea
Nr.ord.reg.com/an:J36/348/2004 S.C AQUASERV
C.U.I 16775941,Atribut fiscal :RO Babadag, Str. DOCTOR BOTEANU, Nr. 6, Bl. _,
S.A TULCEA Sc. _, Et. _, Ap. _
Capital social:759426
Cod IBAN:RO36BRDE370SV05787803700 B.R.D
Cod IBAN:RO93RNCB0256043355680001 B.C.R Nr.Facturii: 23118077
Cod IBAN:RO39TREZ6415069XXX002054 TREZ Data emiterii: 29-10-2020
C.U.I: null
Cod IBAN:RO70BRMA0370028004900001 BROM Scadenta: 13-11-2020
O.R.C: _
Perioada :
Cod IBAN _/_
01.10.2020-31.10.2020
Cod abonat: 101406
Serie: TL AC
Nr. crt COTA Valoare fara Valoare
Denumirea produselor sau U.M CANTITATE Pret unitar fara tva
TVA TVA
a serviciilor TVA
0 1 2 3 4 5 6
1 APA: 9% mc 10.00 4.49 44.90 4.04
2
3
4
5
Indexv Indexn TOTAL: 44.90 4.04
Numar Pausal: C3 1
1650 1660 GL 30
Total factura: 48.94
Nrpers. 1
Sold precedent: -48.94
Temei legal de pret: Aviz ANRSC NR.709248/17.07.2019 si Hot. AGA
Semnatura si stampila AIDDSAC Nr. 80/24.10.2019 Majorari: 0.00
furnizorului: S.C Prezenta factura constituie titlu executoriu /Lg.224/2015. Sold alte servicii: 0.00
AQUASERV S.A Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data
TULCEA scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere incepand cu prima zi Total de plata: 0.00
Prezenta constituie preaviz de debransare in cazul neplatii conform prevederilor contractuale.