Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor:AQUASERV S.A.

TULCEA FACTURA FISCALA Abonat: FUCIGIU ALEXANDRU ANDREI


Str.Rezervorului nr.2,Judetul:Tulcea
Nr.ord.reg.com/an:J36/348/2004 S.C AQUASERV
C.U.I 16775941,Atribut fiscal :RO Tulcea, Str. ALUNISULUI, Nr. 10, Bl. F1, Sc. A, Et.
S.A TULCEA _, Ap. 18
Capital social:759426
Cod IBAN:RO36BRDE370SV05787803700 B.R.D
Cod IBAN:RO93RNCB0256043355680001 B.C.R Nr.Facturii: 23093158
Cod IBAN:RO39TREZ6415069XXX002054 TREZ Data emiterii: 08-09-2020
C.U.I: null
Cod IBAN:RO70BRMA0370028004900001 BROM Scadenta: 23-09-2020
O.R.C: _
Perioada :
Cod IBAN _/_
01.08.2020 -31.08.2020
Cod abonat: 421070
Serie: TL AC
Nr. crt Denumirea produselor sau COTA CANTITATE Pret unitar Valoare Valoare
U.M
a serviciilor TVA -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6
1 APA: 9% mc 12.00 4.49 53.88 4.85
2 CANAL: 9% mc 10.80 2.84 30.67 2.76
3 Apa met: 9% mc 0.23 2.84 0.65 0.06
4 Consum Apa: 9% mc 0.30 4.49 1.35 0.12
5 Consum Canal: 9% mc 0.27 2.84 0.77 0.07
Indexv Indexn TOTAL: 87.31 7.86
Numar Pausal: C3 1
94 106 CANAL 1
Total factura: 95.17
Nrpers. 1
Sp.c 10 Sold precedent: -0.27
Semnatura si stampila Temei legal de pret: Aviz ANRSC NR.709248/17.07.2019 si Majorari: 0.00
furnizorului: S.C Hot. AGA AIDDSCA Nr. 80/24.10.2019
Prezenta factura constituie titlu executoriu /Lg.224/2015. Sold alte servicii: 0.00
AQUASERV S.A
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data
TULCEA
scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere incepand
Total de plata: 94.90
Prezenta constituie preaviz de debransare in cazul neplatii conform prevederilor contractuale.