Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor:AQUASERV S.A.

TULCEA FACTURA FISCALA Abonat: FUCIGIU MARIUS-CATALIN


Str.Rezervorului nr.2,Judetul:Tulcea
Nr.ord.reg.com/an:J36/348/2004 S.C AQUASERV
C.U.I 16775941,Atribut fiscal :RO Tulcea, Str. AL.METALURGISTI, Nr. 1, Bl. Z8, Sc.
S.A TULCEA B, Et. 4, Ap. 18
Capital social:759426
Cod IBAN:RO36BRDE370SV05787803700 B.R.D
Cod IBAN:RO93RNCB0256043355680001 B.C.R Nr.Facturii: 23093074
Cod IBAN:RO39TREZ6415069XXX002054 TREZ Data emiterii: 08-09-2020
C.U.I: null
Cod IBAN:RO70BRMA0370028004900001 BROM Scadenta: 23-09-2020
O.R.C: _
Perioada :
Cod IBAN _/_
01.08.2020 -31.08.2020
Cod abonat: 1879
Serie: TL AC
Nr. crt Denumirea produselor sau COTA CANTITATE Pret unitar Valoare Valoare
U.M
a serviciilor TVA -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6
1 APA: 9% mc 5.00 4.49 22.45 2.02
2 CANAL: 9% mc 4.50 2.84 12.78 1.15
3 Apa met: 9% mc 0.23 2.84 0.65 0.06
4
5
Indexv Indexn TOTAL: 35.88 3.23
Numar Pausal: C3 2
70 72 CANAL 1
14 17 Total factura: 39.11
Nrpers. 2
Sp.c 10 Sold precedent: -0.29
Semnatura si stampila Temei legal de pret: Aviz ANRSC NR.709248/17.07.2019 si Majorari: 0.00
furnizorului: S.C Hot. AGA AIDDSCA Nr. 80/24.10.2019
Prezenta factura constituie titlu executoriu /Lg.224/2015. Sold alte servicii: 0.00
AQUASERV S.A
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data
TULCEA
scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere incepand
Total de plata: 38.82
Prezenta constituie preaviz de debransare in cazul neplatii conform prevederilor contractuale.