Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE: ................................. Data : ...................

CEA DINTÂI CARTE POŞTALĂ


PROBĂ DE EVALUARE

1. Povestiţi fragmentul textului „Cetatea lui Bucur”care corespunde ideii


principale: El s-a aşezat pe malul Dâmboviţei .
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Imaginaţi-vă că sunteţi în capitala ţării. Scrieţi părinţilor o carte poştală!

DESTINATAR:

STR: ........................................NR..........
LOC. .......................................................
JUD. ........................................................
ŢARA: ....................................................

3. Subliniaţi numeralele din enunţurile:


Oraşul Bucureşti datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea. La 1459 este amintit
prima dată într-un document.
Între cele două războaie mondiale , Bucureştiul era numit „Micul Paris” datorită
frumuseţii şi arhitecturii sale.

4. Scrieţi :
 Vecinul mai mic al lui 20: ..................................................................................
 Cel mai mic număr natural scris cu patru cifre: .................................................
 Numărul format numai din zeci care se află între 50 şi 70: ...............................

5. Alcătuiţi câte o propoziţie fiecare din formele odată / o dată:


.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................