Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:____________________ Data:____________

LIMBA ROMĂNĂ
Evaluare

Citeşte textul:
A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare nevoiaş şi omul ăsta îşi avea căsuţa
la marginea unui codru nesfârşit, unde-şi ducea viaţa împreună cu nevastă-sa şi cei doi
copii ai săi. Şi pe băieţel îl chema Hansel, iar pe fetiţă o chema Gretel.
Într-o bună zi, întâmplându-se să se abată asupra ţării o mare scumpete, oamenii nu
mai fură-n stare să-şi agonisească nici măcar pâinea cea zilnică. Seara în pat, pe bietul om
începeau să-l muncească gândurile şi, zvârcolindu-se neliniştit în aşternut, se pomenea că
oftează cu grea obidă.
Şi într-una din aceste seri îi zise el neveste-sii:
— Ce-o să ne facem, femeie? Cu ce-o să-i hrănim pe bieţii noştri copii, când nici
pentru noi nu mai avem nici de unele?
— Ştii ceva, bărbate, răspunse femeia, mâine-n zori luăm copiii cu noi şi-i ducem
unde-i pădurea mai deasă. Le facem un foc bun, le dăm şi câte-o îmbucătură de pâine, şi
pe urmă ne vedem de treburile noastre. Iar pe ei îi lăsăm acolo. De nimerit, n-or să mai
nimerească drumul spre casă, de asta sunt sigură, şi-n felul ăsta ne descotorosim de ei!
(Hansel şi Gretel – Fraţii Grimm)

1. Răspunde la întrebările:
a) Unde avea casa tăietorul de lemne?
_____________________________________________________________
b) Când crede femeia că este bine să-i ducă pe copii în pădure?
_____________________________________________________________
c) Ce părere ai despre hotărârea femeii? Argumentează!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Delimitează şi numerotează fragmentele din care se compune textul.

3. Stabileşte ideea corespunzătoare fiecărui fragment:


I. Subliniază propoziţia care corespunde ideii principale a primului fragment:
Un tăietor de lemne locuia împreună cu familia la marginea unei păduri.
Bărbatul şi femeia hotărăsc să-i ducă pe copii în pădure.
II. Formulează ideea corespunzătoare celui de-al doilea fragment răspunzând la
întrebările de mai jos şi folosind cuvintele sau grupurile de cuvinte potrivite:
Cine? Ce făcea? De ce?
Femeia era îngrijorat de animale.
Bărbatul se temeau din cauza sărăciei
Copiii era furioasă că nu aveau lemne.

____________________________________________________________________
III. Formulează ideea corespunzătoare celui de-al treilea fragment:
_____________________________________________________________
4. Transcrie fragmentul următor astfel încât verbele să fie la timpul viitor:
,,Mâine-n zori luăm copiii cu noi şi-i ducem unde-i pădurea mai deasă. Le facem
un foc bun, le dăm şi câte-o îmbucătură de pâine, şi pe urmă ne vedem de treburile
noastre. Iar pe ei îi lăsăm acolo.”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Uneşte verbele cu numărul şi persoana potrivite:

PERSOANA I PERSOANA A II-A PERSOANA A III-A

culege cânt adunaţi

NUMĂRUL SINGULAR NUMĂRUL PLURAL

6. Taie, cu o linie, forma greşită:


Bunicii na-u/ n-au venit ieri la noi.
Tu nai/ n-ai găsit cartea de care aveai nevoie.
Cristi a înăţat să cânte la nai/n-ai.
Maria v-a/ va dat CD-ul ei.
Mâine v-a/ va sosi şi bunicul.
Voi n-aţi/ na-ţi auzit ce a spus doamna învăţătoare.

7. Identifică verbele din propoziţiile următoare şi completează tabelul:


Hansel şi Gretel mergeau de câteva ore prin padure. Deodată, băiatul aude un
zgomot. Oare vor veni animalele sălbatice?

Rol în
VERB Timp Persoană Număr propoziţie
CRITERII DE ACORDARE A CALIFICATIVELOR:

Foarte bine Bine Suficient


I1 a, b, c a, b a
I2 delimitează 3 fragmente delimitează 2 fragmente delimitează un fragment
I3 a, b, c a, b a
I4 transcrie propoziţiile transcrie propoziţiile transcrie propoziţiile
trecând corect 6 verbe la trecând corect 4-5 verbe trecând corect 3 verbe la
timpul viitor la timpul viitor timpul viitor
I5 realizează corect 6 realizează corect 4-5 realizează corect 3
corespondenţe corespondenţe corespondenţe
I6 stabileşte forma corectă stabileşte forma corectă stabileşte forma corectă
în 6 situaţii în 4-5 situaţii în 3 situaţii
I7 analizează corect 3 analizează corect 2 analizează corect un verb
verbe verbe