Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ

În perioada 07-11.09.2020 Municipiul Bacău prin Direcția de Asistență Socială a


Municipiului Bacău va primi cereri pentru acordarea de ,,TICHETE SOCIALE PE SUPORT
ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL” conform OUG nr. 133/2020.
Beneficiază de acest sprijin educațional următorii:
- preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284
lei;
- elevii din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venitul net pe
membru de familie de maxim 1.115 lei.
Documentele necesare sunt următoarele:
- Cerere-tip - formularul este disponibil atât la sediul DAS – str. Ștefan cel Mare 17A cât
și pe site-ul instituției www.dasbacau.ro.
- Copie după actele de identitate și de stare civilă ale copilului și ale familiei acestuia
- Documente care să ateste veniturile nete realizate în luna iulie 2020 de către toți
membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj, alocație de
întreținere etc.)
- Adeverință de la unitatea de învățământ la care este înscris copilul pentru anul școlar
2020-2021 (grădiniță, școală)
- După caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei și pentru veniturile
acesteia.

Beneficiarii de venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei și stimulent


educațional (tichete de grădiniță), care sunt deja în evidențele D.A.S. Bacău, trebuie să
depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 ,
nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.

CERERILE SE DEPUN FIE LA SEDIUL D.A.S. BACĂU DIN


STRADA ȘTEFAN CEL MARE NR. 17A – BIROUL BENEFICII SOCIALE,
FIE ONLINE PE ADRESA contact@dasbacu.ro.

După primirea cererilor, D.A.S. Bacău va verifica și va înainta lista beneficiarilor finali către
Instituția Prefectului – Județul Bacău. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus
cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din
luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.
Valoarea nominală a unui tichet este de 500 lei/an școlar 2020-2021 și poate fi folosit pentru
achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se acordă din fonduri externe
nerambursabile.
Pentru informații suplimentare :
- Telefon D.A.S. Bacău 0372 777859 – interior Biroul Beneficii Sociale
- Mail : baf@dasbacau.ro.