Sunteți pe pagina 1din 3

Numele,prenumele elevului______________________________ Data 

_______________

Unităţa,cultura;

Citeşte textul şi realizează sarcinile:


Bunicuţa îi spune Lenuţei o poveste. Dar Lenuţa a adormit. Dimineaţa Lenuţa o
întreabă pe bunica:
___Bunicuţo, de ce povestea de seară a fost scurtă?
___Păi, dragă nepoţică…Ea e micuţă aşa ca tine. A obosit şi s-a culcat să se odihnească…
___Ia minune,bunicuţo!Simţeam eu că doarme cineva lîngă mine!
După C. Dragomir
1. Citeşte afirmaţia. Dacă este adevărată, încercuieşte litera A. Dacă este falsă –litera
F.
A F Lenuţa a adormit pentru că era obosita.
A F Lenuţa era micuţă.
A F Lenuţa nu voia să asculte povestea de seară. L012
3
2.Rescrie propoziţia în care este dat răspusul de ce povestea de seară este scurtă.
_____________________________________________________________________ L01
_____________________________________________________________________
3. Selectează din text antonime pentru cuvintele:
s-a trezit-_____________ L012
lung-________________ 3
s-a sculat-_____________
4. Alcătuieşte cîte 3 îmbinări de cuvinte:
1.____________ 1._____________ L012
3456
Poveste 2.____________ Nepoţică 2.____________
3.____________ 3.____________
5. Alcătuieşte 2 propoziţii cu 2 îmbinări de cuvinte.
1.___________________________________________________________________ L012
2.___________________________________________________________________ 34

6.Formulează trei întrebări în baza textului:


1.Cine_________________________________________________________________?
2.Ce__________________________________________________________________? L012
3.Cum_________________________________________________________________? 3
7.Intitulează textul cu o îmbinare de cuvinte:
L01
______________________________________________________________________

8.Găseşte în text substantivul care e la cazul vocativ. Alcătuieşte cu acest cuvînt o


L012
propoziţie:
_________________________________________________________________________
L012
9.Transformă propoziţiile din planul prezentului în planul trecutului, perfectul 34
compus:
Bunicuţa îi citeşte Lenuţei o poveste interesantă. Ea ascultă atent. Lenuţei îi plac
poveştile,dar repede adoarme. L123
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10.Subliniază cuvintele scrise corect:


L012
douzeci-douăzeci poezie-poiezie 34
paisprezece-patrusprezece noiembrie-noembrie

11.Formează familia lexicală a cuvintelor:


Înţelepciune_____________ Cald______________ Frumos_____________ L012
Prieten__________________ Boală_____________ Patrie______________ 3456

12.Pune adjectivle la forma cerută din context:


Afrodita a fost cea mai (frumos)_____________şi mai (minunat) ____________zeiţă din
Olimp. Zeiţele-anotimpuri i-au pus pe frunte flori (mirositor)_____________, i-au pus
cercei cu pietre (scump) __________ în urechile (trandafiriu) _____________. Părul 1x10
(mătăsoasă) ____________ l-au strîns într-o coafură (mîndru) __________. Ochii (mare)
__________îi erau (duios) ____________. Această femeie (încîntător) ______________a
devenit zeiţa frumuseţii.
13.Scrie cinci propoziţii în care cuvîntul bunica să fie la toate cazutile substantivului.
Indică cazul şi întrebarea.
1________________________________________________________________________
2________________________________________________________________________ 2x5
3________________________________________________________________________
4________________________________________________________________________
5________________________________________________________________________
14.Scrie un text,din cinci propoziţii, despre o întîmplare(veselă sau deosebită).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 2x5
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pentru corectitudinea întregii lucrări: 4p.0-3 greşeli;3p.4-6 greşeli ; 2p.7-10 greşeli; 1p. 11-
15 greşeli; 4
Obiective de referinţă:
O1Să distingă aspectele logico-semantice ale textului;
O2Să răspundă şi să formulze întrebări folosind textul;
O4Să utilizeze corect paradigma verbelor;
O5 Să ortografieze corect îmbinările de litere specifice limbii române;
O6Să construiască un text în baza reperelor;

Obiective de evaluare:
Elevul va fi capabil:
O1Să distingă din text aspectele logico-semantice solicitate;
O2Să formuleze titlul pentru textul propus;
O3Să alcătuiască îmbinări de cuvinte/propoziţii;
O4Să sistematizeze cuvintele după cîmpul semantic cerut;
O6Să scrie paradigma verbelor la trecut,perfectul compus;
O7Să alcătuiască un text după repere ;
O8Să manifeste interes pentru corectitudinea exprimării;
Matricea de specificaţii
Domeniul Cunoaştere şi Aplicare Integrare
cognitiv înţelegere 20% 60% Total
Unităţi de 20%
conţinut
1 *Copilul în 10% 10% 60% 80%
familie ;
2. * Copilul şi 5% 5%
societatea

3.* Cultura şi 5% 10% 15%


arta,cultura;

Total 20% 20% 60% 100%

Barem de notare:
„10”-75-73
„9”- 72-68
„8”- 67-60
„7”-59-48
„6”-47-35
„5”-34-23
„4”-22-17
„3”-16-11
„2”-10-6
„1”-5-1