Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare semestrială

Clasa a V-a

Numele, prenumele_________________ data__________

Nr Itemi de realizat. Punct


. ajul
1 Citeşte textul cu atenție și întitulează-l cu o îmbinare de cuvinte.
_____________________________________________________________

Bunicuţa îi spune Lenuţei o poveste. Dar Lenuţa a adormit. Dimineaţa Lenuţa o întreabă
pe bunica:
-Bunicuţo, de ce povestea de seară a fost scurtă? L01
-Păi, dragă nepoţică…Ea e micuţă aşa ca tine. A obosit şi s-a culcat să se odihnească…
-Ia minune,bunicuţo!Simţeam eu că doarme cineva lângă mine!
După C. Dragomir

2 Citeşte afirmaţia. Dacă este adevărată, încercuieşte litera A. Dacă este falsă –litera F.
A F Lenuţa a adormit pentru că era obosita. L012
A F Lenuţa era micuţă. 3
A F Lenuţa nu voia să asculte povestea de seară.
3 Rescrie propoziţia în care este dat răspusul de ce povestea de seară este
scurtă. L01

4 Selectează din text antonime pentru cuvintele:


s-a trezit-_____________ L012
lungă-________________ 3
s-a sculat-_____________
4.1 Alcătuiește două propoziții cu două perechi de antonime.

L012
34

5 Alcătuieşte câte 2 îmbinări de cuvinte:


1.____________ 1._____________
Timp 2.____________ Nepoţică 2.____________ L012
3456
Cărți 1._____________
2.___________
6 Formulează trei întrebări în baza textului:
1.Cine________________________________________________________? L012
2.Ce_________________________________________________________? 3
3.Cum________________________________________________________?
7 Tradu propozițiile: L012
А) Андрей читал текст без ошибок. 3456
________________________________________________________________
B) Гугуцэ приходил в школу раньше времени.
________________________________________________________________
c) Учитель позвал Смэрэницу к доске.
________________________________________________________________
8 Transformă propoziţiile din planul prezentului în planul viitorului:
Bunicuţa îi citeşte Lenuţei o poveste interesantă. Ea ascultă atent. Lenuţei îi
place povestea,dar repede adoarme.
L012
________________________________________________________________
34
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9 10.Subliniază cuvintele scrise corect:
L012
douzeci-douăzeci poezie-poiezie
34
paisprezece-patrusprezece noiembrie-noembrie
10 Pune adjectivle la forma cerută din context:
A sosit iarna (geros)______________. Fulgii( alb)________ plutesc în văzduh
și se aștern într-un covor (pufos) ____________. Zăpada (argintiu) L012
___________ împodobește copacii cu ghirlande care par ca niște figurine de 346
zahăr. Cerul este posomorât și (tristă)__________. Iar copiii sunt
(vesel)___________și se bucură de magia acestui anotimp.
11 Scrie un text,din cinci propoziţii, după imagini. Dă-i un titlu potrivit.

L012
________________________________________________________________ 34567
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Corectitudinea

5pct. 4pct. 3pct. 2pct 1pct 0pct


Impecabil 1-2 gr.de 3-4 gr. de 5-6 gr. de 7-8 gr. de Depășirea
ortografic, ortografie ortografie ortografie ortografie 8 gr.
punctuațional. /punctuație /punctuație /punctuație /punctuați
e

Barem de notare

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
53-51 50-46 45-40 39-35 34-27 26-17 16-13 12-8 7-5 4-0

Barem analitic de corectare.


Nr. Răspuns corect/posibil Specificări Punctaj
1 Se admit titluri adecvate sarcinii. Se acordă un punct pentru titlul adecvat 0-1
textului.
2 Se acceptă răspunsurile :A, A,F. Se acordă câte un punct pentru fiecare 0-3
răspuns corect
3 Se cosideră corectă alegerea propoziției: Ea e Se acordă un punct pentru alegerea 0-1
micuță așa ca și tine. corectă a propoziției.
4 Se acceptă antonomele: Se acordă un punct pentru antonim 0-3
s-a trezit- a adormit; indentificat corect.
lung-scurt;
s-a sculat- s-a culcat.
4.1 Se acceptă enunțuri adecvate sarcinii. Se acordă un punct pentru fiecare enunț 0-2
logic.
Câte un punct pentru utilizarea corectă a 0-2
sintagmelor.
5 Se consideră corectă alegerea cuvântului Se acordă un punct pentru fiecare cuvânt 0-6
potrivit. ales corect.
6 Se acceptă întrebări corespunzătoare sarcinii. Se acordă câte un punct pentru fiecare 0-3
întrebare adecvată.
7 Se admit corecte următoarele traduceri: Se acordă câte un punct pentru traducerea 0-2
Andrei citea textul fără greșeli. corectă a propozițiilor. 0-2
Guguță venea la școală înainte de timp. Se acordă câte un punct pentru verb tradus 0-2
Învățătorul a chemat-o pe Smărăndița la tablă. corect .

8 Considera corecte verbele: Se acordă câte un punct pentru fiecare verb 0-4
Va citi/va asculta/va plăcea/va adormi. corect.
O să citească/o să asculte/o să îi placă/ o să
adoarmă.
9 Se consider corecte răspunsurile: Se acordă câte un punct pentru fiecare 0-4
Douăzeci/paisprezece/poezie/noiembrie cuvânt ales corect.

10 Se consider corecte următoarele orme ale Se acordă câte un punct pentru fiecare 0-6
adjectivelor: adjectiv scris corect.
Geroasă/albi/pufos/argintie/trist/veseli.
11 Se acceptă un text coerent ce respectă condiţia. Se acordă șapte puncte pentru: 0-7
Respectarea temei – 1 puncte;
coerenţă - 1 punct (1 punct pentru coerenţă
deplină, 0 puncte pentru coerenţă parţială
sau lipsă de coerenţă);
volumul textului - 5puncte (câte un punct
pentru fiecare enunţ logic)