Sunteți pe pagina 1din 1

1. Natalitatea = nr.

total de nascuți din cadrul populatiei

2. Mortalitatea =nr.total de decedati din cadrul populatiei

3. Imigrație = nr. Total de veniți

4. Emigrație = nr total de persoane care pleacă

5. Mortalitatea infantila = nr.de copii decedati cu varsta sub 1 an de zile.

6. Rata mortalitații m = M/Pt x 1000 (‰)

7. Rata natalitatii n = N/Pt x 1000(‰)

8. Rata emigrației e = E/Pt x 1000 (‰)

9. Rata imigrației i = I / Pt x 1000(‰)

10. Rata mortalitatii infantile mi = Mi/N x 1000 (‰)

11. Bilantul natural = diferența dintre natalitate și mortalitate : BN = N – M, BN = n - m(‰)

12. Bilantul migratoriu = diferenţa dintre imigranti și emigranti BM = I – E, BM = i – e (‰)

13. Bilanţul total al populatiei BT = BN + BM

14. Densitatea populatiei = nr.de locuitori raportat la suprafata pe care o locuiesc - D=P/S(loc/km 2).

Exemplu:

În localitatea X sunt 1 820 000 locuitori. În anul 2019 s-au născut aici 1200 persoane și au decedat 1430. Au imigrat
1740 și au emigrat 1320. Calculați rata natalității, rata mortalității, rata emigrației, rata imigrației. Calculați în nr.
Persoane și în promile bilanțul migrator, bilantul naturale și bilanțul total.

Dacă suprafața localității X este de 120 km pătrați, cât este densitatea populației?