Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins

1. Studiul produsului şi analiza tehnologică.


2. Stabilirea listei componentelor.
3. Intocmirea schemei de ordonanţare şi schemei de asamblare.
4. Elaborarea listei fazelor de montaj şi atribuirea utilajelor şi
echipamentelor.
5. Stabilirea regimurilor de montaj şi a timpilor operativi.
6. Stabilirea mijloacelor de transport şi alegerea tipului de ambalaj.
7. Întocmirea documentaţiei însoţitoare – certificat de garanţie –
declaraţie de conformitate/certificat de conformitate – instrucțiuni de
utilizare/cartea tehnică.
8. Elaborarea procedurii specifice activităţii de montaj, ambalare şi
depozitare.

1
CAPITOLUL 1
STUDIUL PRODUSULUI ŞI ANALIZA TEHNOLOGICĂ

1.1. Analiza funcţional constructivă


a) Descrierea produsului
- destinatia exacta a produsului.
- producătorul produsului este ..........
- beneficiarii produsului sunt .......(interni, externi)
b) Rolul funcţional
- rolul functional exact
- protectia persoanelor – cum este asigurata in timpul functionarii?
- protectia elementelor componente impotriva patrunderii corpurilor
straine
- conditii de functionare corecta
- metode de evitare a accidentelor
c) Condiţii de funcţionare
- conditii tehnice deosebite (mentionate pe desen);
- cerinţe de mediu ambiant (climatice);
- temperatura de functionare
- temperatura ambiantă în timpul funcţionării (ex. este -250C÷600C);
- umiditatea maximă a aerului (ex. la 200C maxim 80%);
- cum se realizeaza transportul produsului (ex. se realizează în cutii de
lemn cu stivuitoare);
- temperatura mediului ambiant în timpul transportului sau depozitării
- pozitia de functionare;
- gradul de protectie.
d) durata de utilizare

2
1.2. Analiza constructiv tehnologică
a) Lista componentelor
(se vor trece in tabelul de mai jos componentele din indicatorul
desenului de ansamblu)

Nr. Denumire Nr. Desen Nr. buc.


crt. Sau STAS
1
2
...
...

b)Elemente de legătură
- Elemente de etanşare
(ex.: garnituri etansare, inel de etansare, mansete de rotatie etc.) – se va
indica la fiecare pozitia din indicator.
- Elemente de siguranţă
(ex.: splint, resort de fixare, supapa, inel de siguranta, capace, saibe
etc.)
- Elemente de îmbinare (asamblare)
(ex.: ştifturi simple sau filetate, şuruburi, piuliţe, prezoane simple sau
filetate, bolţuri etc. )
- Elemente de reglare
(ex. : şaibe de reglare, inele de reglare, bucşe de reglare etc.)

c) Elemente tehnologice (de tehnologia montajului)


Prescriptii tehnologice (numai daca sunt impuse pe desenul de
ansamblu)

3
1.3. Calculul indicilor de evaluare a asamblabilităţii

1. gradul de unificare al produsului


nCU
λ p= ⋅100
nCT [%]

unde: λ p = gradul de unificare al produsului;


nCU – numărul de componente unificate;
nCT – numărul total de bucăţi de elemente din tabelul de componenţă;

Concluzie:
grad mic, mediu sau mare de unificare ??

2. gradul de standardizare al produsului


nS
iS = ⋅100
nCT [%]

unde: iS = gradul de standardizare al produsului;

nS – numărul de bucăţi standardizate.


nCT – numărul total de bucăţi de elemente din tabelul de componenţă;

Concluzie:
grad mic, mediu sau mare de standardizare ???

4
Tabelul 1. Analiza legăturilor dintre elemente
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - ◊ 
2
3
4
5
6
7
8

Legendă:
Asamblare filetată ■
Asamblare cu strângere ▲
Asamblare elastică ○
Asamblare cu caneluri ●
Asamblare cu pene 
Asamblare cu roti dintate 
Asambalre nedemontabila (prin sudare, lipire, nituire etc) 
Legătură de contact ◊

5
CAPITOLUL 2
Stabilirea listei componentelor
Tabelul 2. Lista componentelor.
Nr.
Cod Denumire Material Transport
bucăţi
0 1 2 3 4
În cutii de lemn căptuşite cu polistiren şi va fi menţinută
în poziţia de funcţio-nare pe tot parcursul transportului;
01 Carcasă OLC45 1 transportul va fi executat cu stivuitoare cutiile conţinând
carcasele fiind aşeza-te pe pelaţi de lemn într-un singur
strat .
Datorită faptului că are grad mare de precizie şi o calitate
înaltă, transportul va fi făcut în cutii speciale care au la
02 Ax 18CrNi8 1
interior un profil din polistiren care să asigure stabilitate
în timpul manevră-rii. O cutie poate conţine 5 bucăţi.
Transportul va fi făcut în cutii speciale care au la interior
03 Pinion cuplă 18CrNi20 1
un suport din lemn.
Transportul va fi făcut în cutii speciale care au la interior
04 Furca de cuplare 35MnSi12 1
un suport din lemn.
... ..............
... ...............
Legate cu sârmă câte 100 bucăţi,nu se impun alte măsuri
... Şaibă B25 OL37 1
speciale de trans-port.
Capitolul 3
Ordonanţarea şi schema de asamblare
3.1. Ordonanţarea
Stabilirea succesiunii componentelor în cadrul procesului tehnologic
de montaj are la bază câteva principii:
 Componenta de bază
primeşte toate celelalte componente, ea fiind prima care se orientează şi
care se fixează în dispozitivul de asamblare;
 Trebuie evitate pe cât
posibil asamblarea şi dezasamblarea repetată în cadrul postului de montaj;
 Trebuie evitată
intervenţia într-un lanţ de dimensiuni închis în vederea realizării altor lanţuri
de dimensiuni;
 Trebuie asamblate mai
întâi componentele care formează ajustaje cu strângere urmând ca după
aceea să se asambleze componentele care formează ajustajul cu joc;
 Componentele trebuie
asamblate în ordinea descreşterii mărimii şi volumului;
 Trebuie realizate mai
întâi toate subasamblele nedemontabile.
Un exemplu de ordonanţare se prezintă în schema din figura 1.

3.2. Elaborarea schemei de montaj


În această fază, pe baza analizei efectuate în capitolul anterior, se face
o schemă a ordinii de montare, arătând prin semne convenţionale fazele de
montaj.
22 13

15 4

8 20

5
9

14
7
17

16
1
21
11
23

10

18 12
19
6 3
Figura 1. Schema de ordonanţare