Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VII-a DATA:02.09.2013

DURATA LECȚIEI: 45min PROFESOR:Cebotar Natalia

DISCIPLINA:ora de diriginție

SUBIECT: ” Cultura Republicii Moldova la 22 ani de independenţă”

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: : Cultura si comportamentul etic

COMPETENȚA SPECIFICĂ: :

Formularea de catre elevi a judecatilor de valoare privind responsabilitatile ce le revin, in calitate de cetațeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea
patrimoniului cultural national.

SUBCOMPETENȚA:

Argumentarea atitudinii de respect si mindrie fata de patrimoniul cultural național.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

ELEVUL VA FI CAPABIL:

O1 – Să descopere principalele componente specifice noțiunii de ” cultura”.

O2 – Sa analizeze valorile spirituale si materiale ale poporului nostru,exprimîndu-și atitudinea față de patrimoniu cultural;

O3 - Să explice argumentat citatele cu referire la importanța patrimoniului cultural;

Strategii didactice:

a)Metode și procedee:Puzzle+ copacul de ideii, Joc didactic ”Punguța magică”+ GC, Discuția ,PRES.

b)Forme de lucru: frontal,în grup, în perechi, individual.

c)Mijloace didactice:fișe decupate, poster,jetoane cu imagini,poster.


Demersul didactic:

Activitatea profesorului și a elevilor Stategii

Dozarea
Obiective
didactice

Evocare O1 Salut elevii și parinții.


Cer elevilor în grupe să reconstruiască cuvintele (anexa1), apoi să le plaseze pe ramurile copacului. 7min PUZLLE
+copacul
Aderesez îtrebarea :Toate coponentele cum evenimente istorice, personalitați , arta, tradiții, monumente, de ideii
locașuri sfinte ale cui rod sînt?(a culturii).Plasez noțiunea de cultură pe tulpina.(anexa2)
În grup
Anunț subiectul orei: ” Cultura Republicii Moldova la 22 ani de independenţă”

Suntem o naţiune, avem o patrie, manifestăm sentimentul de patriotism. Azi sîntem o Ţară independentă -
la 27 august 1991 primul parlament al R.M. a votat Independenţa Ţării . Anul acesta la 27 august 2013, am
sărbătorit 22de ani de la proclamarea Independenţei R.M.

Tara noastra are o cultura bogată cu personalitati remarcabile , cu tradiții și obiceiuri interesante cu
monumente ,construcții și locașuri sfinte ,care întreţin dragostea pentru pământul strămoșesc, dragostea
pentru neam , dragostea pentru frumos.

Realizarea O2 Solicit elevilor în perechi să extragă un jeton pe care sînt imagini ce reprezina personalități, 5min+ Joc
sensului evenimente, tradiții ,monumente etc(anexa 3). și le solicit să completeze tabelul comletînd răspunsurile 16min didactic
pe fisuțele colorate: ”Punguța
Nume/Denumirea Ce cunosc eu despre aceasta? Îmi provacă sentimente… magică”+
GC
N.B se propun și evenimente, personalități, monumente,construcții etc. locale
Apoi fiecare grup expun în glas celorlați despre jetonul extras , care este plasat corespunzator pe În perechi
copac , iar fișuțele pe poster.
N.B Dacă raspunsul este incorect, solicit ajutorul clasei.
La ce sarbatori, evenimente culturale participați voi? Discuția
Reflecție O3 Propun elvilor individual la dorință să explice un citat de pe panou prin tehnica PRES, argumentînd 15min PRES
punctul de vedere , exemplificînd exemple concrete.(anexa4) individual
Concluzie: Valorile spirituale și materiale sint tot ce poporul nostru a creat și a păstrat bun, adevarat,
frumos de-a lungul secolelor. Acestea bogatii nemuritoare sînt fata Țării noastre ca natiune, ceea ce ne
caracterizeaza și ne reprezinta pretutindeni.

Extindere O4 Solicit elevilor să continuie gîndul: Scrierea


”La 22 ani de independență doresc Republicii Moldova…” liberă
ANEXA1 (se taie în mai multe elemente)

EVENIMENTE
ISTORICE

ARTĂ
MONUMENTE

TRADIȚII
LOCAȘURI
SFINTE
ANEXA 3
”Cultura este un
al doilea soare
pentru cei
culţi.”
HERACLIT
” Un popor fără
tradiții este un
popor fară viitor”
Alberto Lleras Camargo
”  O societate fără
cultură e o
societate fără
trecut.  ”
ANEXA2

Tradiții
arta

monumente

Locașuri
sfinte

Evenimente
istorice

S-ar putea să vă placă și