Sunteți pe pagina 1din 3

„Ministerul Educaţiei și Cercetării

„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ


„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

Program Master: SISTEME AVANSATE DE PROCESARE ȘI CONTROLUL CALITĂȚII


PRODUSELOR AGRO – ALIMENTARE

Disciplina: Tehhnici avansate de evaluare senzorială a produselor agro-


alimentare

Teme proiect:
1. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente suc de piersici.
2. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente ciocolată cu mentă.
3. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente ciocolată umplută cu cremă de
căpșuni.
4. Examenul senzorial comparati pentru pâinea cu măsline (sau cu semnițe) achiziționată de la
diferiți producători.
5. Examenul senzorial comparativ pentru pișcoturi fabricate în diferite țări.
6. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de brânzeturi maturate (produsă în
Franța, Italia, România).
7. Examenul senzorial omparativ pentru trei sortimente de tobă de la diferiți producători.
8. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de paste făinoase (ex. fidea cu ou) de
la producători diferiți
9. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de biscuiti produse în diferite țări din
UE.
10. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de piure de fructe de la producători
diferiți
11. Examen sonzorial comparativ al fructelor obținute în sistem ecologic vs. fructe cu
tratamente fitosanitare.
12. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de tort de înghețată cu ciocolata (sau
vanilie)..
13. Examenul senzorial comparativ pentru trei sortimente de înghețata cu căpşuni.
14. Examenul senzorial comparativ pentru înghețata cu cafea (obținută industrial vs. congelată
cu azot lichid).
15. Examenul senzorial comparativ pentru struguri comercializate în rețeaua comercială a mun.
Iași.
16. Examenul senzorial comparativ pentru peștele afumat fabricat de trei producători diferiți.
17. Examenul senzorial comparativ pentru laptele integral achiziționat din 4 surse diferite (piața
mun Iași).
18. Examenul senzorial comparativ pentru lapte pasteurizat vs lapte UHT.
19. Examenul senzorial comparativ al merelor Golden Delicious comercializate în rețeaua
comercială a mun. Iași.
20. Interpretarea rezultatelor unei analize comparative pentru un aliment efectuată de către trei
grupuri de degustători din diferite ramuri sociale.
21. Examenul senzorial comparativ pentru pieptul de pui afumat provenită de la trei pro

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 T: +40 232 407.407 www.uaiasi.ro


Iaşi, 700490, România F: +40 232 260.650 rectorat@uaiasi.ro
22. Examen senzorial comparativ pentru ouăducători diferiţi.
23. Examen senzorial comparativ pentru carnea proaspata de bovină, ovină și porc.

Regulament:
Proiectul trebuie să însumeze un volum de minim 15 - 20 de pagini.
Proiectul va avea următoarea structură:
Coperta
Pagina de titlu
Cuprins (detaliat pe 2-3 niveluri de subcapitole)
Partea I – Considerații generale
Introducere (1-2 pagini)
Stadiul actual al cunoașterii pe plan național şi internațional în domeniul temei (cca 20-25% din
volumul lucrării),
Descrierea cadrului organizatoric în care s-au efectuat studiile (cca 5-10%)
Partea a II-a – Contribuții proprii
Obiectivele studiului,
Condițiile de experimentare,
Materialul (descrierea materialului) şi metodologia cercetării: descrierea metodologiei de lucru,
fixarea parametrilor ce se vor evalua pentru fiecare produs: ex. mod de prezentare, aspectul cojii/,
miezului, ciocolatei/cremei, etc.,consistență, elasticitate, etc.;
Redactarea chestionarelor pentru fiecare sortiment/degustator cu scară de punctaj (cca 5-8%),
minim 3 chestionare;
Rezultatele proprii privind notele acordate de grupul de degustători pentru probele luate în studiu
(peste 50%),
OBLIGATORIU!! Concluzii şi recomandări (cca 3-5%),
Anexe,
Bibliografie

Redactarea lucrării se va realiza computerizat, de preferat folosind procesorul de text


Microsoft Word 2003, cu respectarea următoarelor reguli: •pe pagina A4, orientată portret, tipărire
pe o singură față cu marginile: sus, jos, dreapta: 2 cm, iar stânga: 2,5 cm;
-textul va fi scris cu font Times New Roman (TNR) sau Arial Romanian (AR), utilizând
obligatoriu diacriticele specifice limbii române, înălțimea de 12 pt., spațiere la 1,5 rânduri şi aliniere
stânga-dreapta (justify); •titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise astfel: o1. Titlurile
capitolelor (nivel 1) cu Times New Roman (TNR) de 14 pt., bold, cu majuscule,o1.1 Titlurile
subcapitolelor (nivel 2) cu TNR de 13 pt., bold, caractere curente,o1.1.1 Titlurile sub-subcapitolelor
(nivel 3) cu TNR de 12 pt., caractere curente; •fiecare capitol va începe pe pagină nouă, la cinci
spaŃii (size 12 şi 1,5 între rânduri) sub delimitarea superioară a paginii; •numerotarea capitolelor şi
subcapitolelor se va face cu cifre arabe (ex. Cap. 1; subcap. 1.1; 1.2 etc.) •paginile se vor numerota,

2
începând cu introducerea, în partea de jos a paginii, centrat, luând în calcul şi paginile anterioare.
•figurile şi tabelele vor fi numerotate cu două cifre, în ordine cronologică pe fiecare capitol şi
obligatoriu cu referire în text, iar în cazul când acestea sunt preluate din alte lucrări se va menționa
sursa. Numărul tabelului se va înscrie deasupra acestuia, în partea dreaptă (ex. Tabelul 1.1), iar
denumirea se va înscrie cu caractere curente (TNR, 12), centrat. Numărul şi denumirea figurii se vor
înscrie dedesubtul acesteia, centrat (ex. Figura 1.1 - ...). Dacă figurile şi tabelele sunt preluate
integral din bibliografia utilizată sau prelucrate, se va indica sub titlu obligatoriu sursa de
proveniență (ex. după Brown et al., 2009). •lista de referințe bibliografice va cuprinde doar titlurile
cărților, articolelor studiate pentru elaborarea lucrării, ordonate alfabetic după numele primului
autor, ce vor fi în totalitate citate în text, indicându-se autorul/autorii şi anul publicării referinței
respective (ex. Popescu G., 2009 sau Popescu G. şi colab., 2009, în cazul lucrărilor cu colectiv de
autori).