Sunteți pe pagina 1din 9

Șef lucr. Dr.

Emilian BULGARIU

TRANSFORMĂRI LINIARE

U.S.A.M.V - Iași
2019-2020
Fie V și W două spații vectoriale peste

Def: Se numește transformare (operator) liniară funcția T : V  W care satisface


   
1. T u  v  T u  T v , u , v V (aditivitate)

2. T  u    T  u  , u V ,   (omogenitate)

Exemplu:
Să se arate că transformarea T : 2
 2

cu T v  T   x, y     2 x  y,3x  y  este
operator liniar.
Rezolvare: Fie doi vectori u   a, b  și v   m, n 

 
1. T u  v  T   a, b    m, n    T   a  m, b  n  
xa  m

  2  a  m    b  n  ,3 a  m    b  n      2a  b    2m  n  , 3a  b   3m  n  


y b  n

 
  2a  b,3a  b    2m  n,3m  n   T u  T v
    2 a   b,3 a   b     2a  b,3a  b   T  u 
x  a
2. T  u  T   a, b    T  a, b 
y  b

Deci T este operator liniar

Propoziție: Dacă T : V  W este operator liniar, atunci au loc

 
1. T 0V  0W , (duce elem. neutru din V în elem. neutru din W)

2. T  v   T  v  , v V (transformarea liniară este impară).

Def: Matricea operatorului asociată operatorului T în Bc este AT din scrierea prescurtată


T v  AT  v

Exemplu: Pentru a determina matricea transformării T : 2


 2
cu
  
T v  T   x, y     2 x  y,3x  y  în Bc  e1 , e2 , e1  1,0  și e2   0,1 vom calcula
 
T e1  T 1,0    2,3
si trecem vectorii rezultați pe coloane: A
 2 1
 .
T  e   T  0,1   1,1
T
2
 3 1 

Teorema (de caracterizare a transformărilor liniare):

Fie aplicația T : V  W

     
T este operator liniar  T  v1   v2   T v1   T v2 , v1 , v2 V ,  ,  

T u  v  T u  T v

Demonstrație: "  " T : V  W transformare liniară  
   
T  u  T u .   
         
aditivitate omogenitate
T  v1   v2  T  v1  T  v2  T v1   T v2 .

     
"  " Avem că T  v1   v2   T v1   T v2 , v1 , v2 V ,  ,  
     
Pentru     1  T v1  v2  T v1  T v2 (aditivitate).(1)

   
Pentru   0  T  v1   T v1 (omogenitate) (2).

Din (1) și (2) T este transformare liniară.

Notație: L V ,W   T : V  W / T  transformare liniară

Teoremă L V ,W  este spațiu vectorial peste .

Def: Numim nucleul transformării liniare T : V  W mulțimea

  
Ker T  u V / T u  0W .

Def: Numim imagine a transformării liniare T : V  W mulțimea

  
Im T  v W / u V a.î. T u  v .
Obs: Fie transformarea liniară T : V  W , atunci:

a) T injectivă  Ker T  0V ;  
b) T surjectivă  ImT  W ;
c) T duce un sistem de vectori liniar dependenți într-un sistem de vectori liniar
dependenți;
d) Dacă T este în plus și injectivă  transformă un sistem de vectori liniar
independenți într-un sistem de vectori liniar independenți.

 
Demonstrație (c): Fie B  v1 , v2 , ... , vn liniar dependenți 1 , 2 , ... , n nu toți nuli

a.î. 1 v1   2 v2  ...   n vn  0V . Aplicăm transformarea T acestei relații

      T  v    T  v   ...   T  v   0
T .caract .op .lin
 T 1 v1   2 v2  ...   n vn  T 0V 1 1 2 2 n n W cu

1, 2 , ... , n nu toți nuli  S  T  v  ,T  v  , ... ,T  v  sunt liniar dependenți.


1 2 n
Def:

A. T : V  W transformare liniară și bijectivă poartă numele de izomorfism.


B. T : V  V , notată și T  L V  poartă numele de endomorfism.
C. T : V  V transformare liniară și bijectivă poartă numele de automorfism.
D. Se numește rangul transformării T  L V ,W  și se notează rang T  dim  ImT .
E. Se numește defectul transformării T  L V ,W  și se notează def T  dim  Ker T .
Observație: dim  Ker T   dim  ImT   dim V adică def T +rang T  dimV .

Transformări liniare între spații finit dimensionale

Fie V și W două spații vectoriale finit dimensionale cu

 
dimV  n cu B1  e1 , e2 , ... , en bază în V și

 
dimW  m cu B2  f1 , f 2 , ... , f m bază în W.
 
T e1  a11 f1  a12 f 2  ...  a1m f m


Avem că  2  
T e  a f  a f  ...  a f restrâns
21 1 22 2 2m m
m

 
 T ei   aij f j , i 1, n.
... j 1

 
T en  an1 f1  an 2 f 2  ...  anm f m

Def: Matricea A  ATB1B2   aij  cu i  1, n, j  1, m se numește matricea transformării


liniare T în perechea de baze B1, B2 .

T  B1   ATB1B2  B2

Exemplu: T : 3
 2

, T v  T  x, y , z    2 x  3 y  z , x  y  2 z  .

În 3
 
luăm baza B1  v1 , v2 , v3 cu v1  1,0,1 , v2   2,1,1 , v3   0,2,7 .

În 2
 
luăm baza B2  u1 , u2 cu u1  1, 2 , u2   1,3.
a) Să se determine matricea asociată operatorului T ( AT ) ;
b) Să se calculeze matricea transformării liniare T în perechea de baze B1 , B2 ATB1B2  
 
T v1  T 1,0,1   3, 1

Calculăm T  v   T  2,1,1   6, 3 . Să exprimăm T  v  , T  v  , T  v  în baza B :


2 1 2 3 2

T  v   T  0,2,7   1, 12 


3

B u u T e  T e  T e 
T  v   8u  5u
c 1 2 1 1 1

e1 1 1 3 6 1 1 1 2

e 2 3
2 1 3 12 T  v   21u  15u
2 1 2

u1 1 1 3 6 1 Astfel T  v   9u  10u


1 1 2

e2 0 1 5 15 10  8 21 9 


deci  ATB1B2   .
u1 1 0 8 21 9  5 15 10 
u2 0 1 5 15 10