Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 3 – Bazele teoretice ale studierii aliajelor metalice

1) Definiți noțiunile de: compus chimic, soluţie solidă și amestec mecanic.


Compusii chimici se disting prin faptul că există un raport bine determinat
între cantitățile de atomi ai elementelor chimice componente, caracterizat printr-o
formulă chimică.

Soluţiile solide pot fi compuse din doi sau mai mulţi componenţi, care prezintă
solubilitate în stare solidă într-un interval de temperaturi şi concentraţii bine definit.

Atomii de acelaşi fel se atrag mai puternic decât atomii diferiţi; în această
situaţie, apare tendinţa ca cele două tipuri de atomi să se separe, alcătuind
prin aglomerare zonală cristale de natură diferită, care prezintă fiecare
proprietăţile componenţilor puri A şi respectiv B. Combinaţia rezultată se
numeşte amestec mecanic.

2) Definiți liniile solidus și lichidus


Linia de transformare care constituie locul geometric al temperaturilor
de început de solidificare (la răcire), respectiv de sfârşit de topire (la încălzire) se
numeşte linia lichidus, iar linia de transformare care constituie locul geometric al
temperaturilor de sfârşit de solidificare (la răcire), respectiv de început de topire (la
încălzire) poartă denumirea de linie solidus.

3) Definiți legea fazelor.


Aceasta stabileşte varianţa
unui sistem de faze, adică numărul factorilor externi sau interni care influenţează
starea sistemului şi care pot fi variaţi fără a modifica echilibrul existent între faze
(fără a modifica numărul fazelor din sistem).

4) Precizaţi care dintre procesele de mai jos sunt considerate transformări de fază:
a) polimorfismul;
b) transformările alotropice şi magnetice;
c) izotropia şi anizotropia;
d) topirea şi cristalizarea;
e) procesele de ordonare-dezordonare a reţelelor cristaline.

5) La presiune constantă, expresia matematică a legii fazelor este:


a) V = N + f – 1;
b)V = N – f + 1;
b) V = N + f + 1.

6) Partea constitutivă a unui sistem structural, caracterizată prin omogenitate, din punct de
vedere al aspectului şi compoziţiei chimice se numeşte:
a) fază;
b) constituent structural.

1
7) Dacă într-un aliaj binar atomii de acelaşi fel se atrag mai puternic decât atomii de tip diferit,
se obţine:
a) o soluţie solidă ordonată;
b) un amestec mecanic;
c) un constituent monofazic.

8) Într-un aliaj binar amestecul mecanic este un constituent:


a) monofazic;
b) bifazic;
c) defazat.

9) Structura care rezultă prin solidificarea unui aliaj mecanic se numeşte:


a) primară;
b) secundară;
c) monocristalină.

10) Structura unui aliaj se poate prezenta sub formă de:


a) elemente de adaos;
b) faze intermediare şi compuşi chimici definiţi;
c) soluţii solide şi amestecuri mecanice;
d) celule elementare.

11) Din punct de vedere al solubilităţii diagramele de echilibru termic se clasifică în:
a) diagrame cu puncte de tranziţie sau cu compuşi chimici definiţi;
b) diagrame secundare;
c) diagrame cu curbe de saturaţie;
d) diagrame ale aliajelor care formează soluţii solide sau amestecuri mecanice;
e) diagrame ale aliajelor cu solubilitate parţială.

12) Definiți: transformarea eutectică, eutectoidă și peritectică.

Transformarea eutectică are loc atunci când o soluţie lichidă (L) se


descompune, la temperatură constantă, în două (sau mai multe) faze solide şi
combinate sub forma unui amestec mecanic.

Transformarea eutectoidă are loc atunci când o soluţie solidă se descompune,


la temperatură constantă, în două (sau mai multe) faze solide combinate sub forma
unui amestec mecanic.

Transformarea peritectică constă în reacţia unei soluţii solide cu lichidul L din


care ea s-a separat anterior, rezultând o nouă soluţie solidă.

2
13) Definiti:
a) sisteme de aliaje cu solubilitate totală în stare solidă;
-temperatura inalta
-concentratie
-
b) sisteme de aliaje cu insolubilitate totală în stare solidă;
c) -
d) sisteme de aliaje cu solubilitate limitată în stare solidă.
-

S-ar putea să vă placă și