Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 4 – Fierul si aliajele fier – carbon – (partea - I)

1) Care sunt tipurile de diagrame de echilibru caracteristice sistemului de aliaje Fe - C:


a) diagrama Fe - Fe3C şi Fe - grafit;
b) diagrama Fe - C;
c) diagrama Fe - C - grafit.

2) Cementita este un compus chimic:


a) metastabil;
b) stabil;
c) care se descompune în funcţie de elementele chimice din amestec.

3) Formarea grafitului se face după următoarea reacţie de descompunere (reacţie de grafitizare):


a) FeC  Fe C(grafit)
b) Fe C 912
 Fe C(grafit)
o

c) Fe 3 C  3 Fe C(grafit) (raspuns corect)

4) Formele alotropice ale fierului pur sunt:


a) Fe , Fe , Fe ;
b) Fe , Fe , Fe ;
c) Fe , Fe , Fe .

5) Soluţiile solide de carbon în Fe şi, respectiv, în Fe , se numesc:


a) ferită (F) şi, respectiv, perlită (P);
b) ferită (F) şi, respectiv, austenită (A);
c) perlită (P) şi, respectiv, austenită (A).

6) Dintre cele două forme alotropice ale Fe menţionate mai jos, cele mai mari spaţii interstiţiale
le prezintă:

a) Feα ;
b) Feδ .

7) Fierul pur prezintă următoarele forme alotropice:


a) Feα ;
b) austenita;
c) ferita;
d) Feγ;
e) Feδ.

8) Definiți fierul , fierul  și fierul .


-Fierul alfa are o structura cristalinacubica cu volim centrat si este stabil de la temperature
ambianta pana la temperature de 1185 K.
-Fierul gama are o structura cristalina cubica cu fete centrate si este stabil intre 1185K.
-Fierul delta are o structura cristalina cubica cu volum centrat si este stabil intre 1667 K.

9) Clasificați oțelurile și fontele din sistemul Fe – Fe3C în funcție de conținutul în carbon.


-Oteluri hipoeutectoide,eutectoide si oteluri hipereutectoide.
-Foarte albe ; hipoeutectice,eutectice si hipereutectice.

S-ar putea să vă placă și