Sunteți pe pagina 1din 9

SITEMUL DIGESTIV : DOZE MEDICAMENTE IMPORTANTE

Medicament Doză Comentarii


ANTI-DIAREICE
Opioide
Se iau 4 mg la inițiere , apoi câte 2
LOPERAMID (Imodium) 2/4 mg , max 16 mg/zi
mg după fiecare scaun
M-colinolitice
BUTIL-SCOPOLAMINĂ (Scobutil) 10-20 mg x 3-5 / zi
Adsorbante
DIOSMECTITĂ (Smecta) 3 g (1 plic) x 6 / zi Pt. altă indicație se ia numai x3/zi
Preparate de Bismut
120 mg x 4 / zi Se ia înainte de fiecare masă cu 30
DE-NOL min și înainte de culcare . cu multă
apă.
Cărbune medicinal
Supliment alimentar.
Cărbune medicinal 500 mg x 3-4
Alte clase / Speciale
Schema e foarte complicată
pentru că se dă în tumori neuro-
OCTEOTRID (Sandostatin) 20 mg (s.c) / 4 săpt. endocrine , se caută doza eficace
și se tot schimbă , se încearcă 10
mg / 4 săpt.
LAXATIVE ȘI PURGATIVE
Purgative osmotice
SULFAT DE MAGNEZIU 15 mg / zi La 5 mg / zi are efect laxativ
LACTULOZĂ (Duphalac) 10 g (1 plic) x 2-3 Doză ajustată de pacient la nevoie
Se ia la același moment al zilei
POLIETILENGLICOL (Fortrans) 1 plic / litru de apă Se iau 4 litri în 3 ore cu 4 ore
înainte de intervenție
Iritante (derivat de fenil-metan)

10 mg (1 supozitor) la
BISACODIL
nevoie efect imediat
ANTI-EMETICE
Antagoniști 5-HT3 (Sentroni)
Dozele variază după schema de
8 g (4 ml iv) înainte de chimio , până la 32 g
ONDASENTRON
chmio și la 12h Se poate asocia cu 20 mg
dexametazonă /80 mg aprepitant
Fenotiazine
PROCLORPERAZINĂ (Emetiral) 20 mg (4 compr.) + Pentru prevenție greață 5mg x 2-3
10 mg peste 2 ore
Benzamide
METOCLOPRAMID 10 mg x 1-3 / zi Minim 6 ore între administrări
(max 30) (max 5 zile) chiar și dacă varsă / respinge
DOMPERIDONA (Motilium) 10 mg x 1-3 / zi Doza minimă eficace
(max 30) (max 7 zile) Se ia înainte de mese
Antihistaminice anti-H1 (generația I)
Se ia un comprimat , mai bine
seara , la copii se dă sirop
PROMETAZINA 30 mg x 1(max 120 mg)
Antagoniști NK-1 (substanță P)
Pentru post-op. : se ia 40 mg / zi
cu 3 zile înainte de operație
Pentru chimio : 125 mg înainte cu
APREPITANT (Emend) 125 mg , 80 mg , 40 mg
30 min de chimio și 80 mg în ziua
2 și 3 după (eventual cu
ondansetron 8 mg)
ANTISPASTICE
DROTAVERINĂ (NO-Spa) 40-80 mg x 2-3/zi
PITOFENONĂ (Piafen) 5 ml (1f) x 1 (max 20ml) Piafen mai conține fenipiramidă și
metamizol
Se poate lua doză dublă primele 6
TRIMEBUTINĂ (Debridat) 100 mg x 3 / zi zile. Există compr. retard 100 x
1 /zi. Se ia înainte de masă.
1 mg x 1 Soluția injectabilă e de 1%
ATROPINĂ
(max 4 mg /zi)
TRATAMENTUL BII
SULFASALAZINĂ 500 mg x 3-4 /zi În exacerbări până la 6-8 g / zi
MESALAZINĂ (Pentasa) 2-4 g /zi În profilaxi 1-3 g /zi
BUDESONID 9 mg / zi (max 2 luni) Apoi se face 6 mg/zi max. 3 luni
ANTICOAGULANTE & ANTIAGREGANTE
Medicament Doză Comentarii
ANTICOAGULANTE DIRECTE
HEPARINELE
Se dă numai parenteral IV / SC.
5000 U.I (bolus)
1 g heparină = 150 UI
+ 1200-1600 UI / oră
HEPARINĂ (NEFRACȚIONATĂ) În caz de hemoragie , antidotul
(perfuzie continuă)
este PROTAMINA SUFLAT (1 mg
(max.5-10 zile)
per 100 UI heparină admin.)
FONDAPARINUX (Arixtra) Post-op : 2,5 mg /zi Bun în loc de heparină pentru că
5-9 zile (max. 32) nu dă trombocitopenie , dar nu la
fel de potent (300x vs 1000x)
NOAC / DOAC
DABIGATRAN (Pradaxa) 150 mg x 2 / zi Pt. post-op sunt alte doze
(pt. profilaxie AVC) calculate în funcție de operație ,
vârstă și greutate
ANTICOAGULANTE INDIRECTE
Antivitaminice K
4 mg / zi prima zi TOMBOSTOP E DE 2 MG
Acenocumarol Apoi 2 mg / zi SINTROM E DE 4 MG
(Syntom , Trombostop) Apoi după INR In caz de hemoragie , se dă
vitamina K1 și plasmă proaspăt
congelată.
ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Inhibitori de COX
Apirină 75-130 mg AspirinCARDIO e de 100 mg
(AspirinCardio ,Aspenter) (profilaxia IMA / AVC) Aspenter e de 75 mg
Inhibitori ai receptorilor pentru ADP
Ticlopidină 250 mg x 2 / zi Se dau numai la pacienții ce nu
Clopidogrel (Plavix) 75 mg x 1 / zi pot lua aspirină.
Antagoniști de GP IIb/IIIa
iv. 1 doză (bolus) 10
min. înainte de stent Tehnic cele mai eficiente
Abciximab (Reopro)
percutan antiagregante.
Apoi 0,1 mg /min/ 12h
DIURETICELE
NICIUN DIURETIC NU SE DĂ SEARA ! (capcană de practic 😊)
Medicament Doză Comentarii
DIURETICELE DE ANSĂ
Oral : 40-80 mg / zi Există preparat DIUREX
FUROSEMID IV (urgență) : 40 mg / min (Furo. 20 mg + Spirono. 50 mg)
MAX. 240 mg / zi
ACID ETACRINIC 50-150 mg /zi (progresiv) Nu se prea folosește (ototoxic)
(etacrinat de sodiu) DAR nu dă alergie !
TIAZIDE ȘI TIAZID-LIKE
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg x 1 / zi
INDAPAMIDA (Tertenisf) 2,5 mg / zi Tertensif are numai 1,5 mg
ECONOMISITOARE DE POTASIU
Blocantele de canal de Na
AMILORID 15-20 mg / zi Există combinați cu tiazide
TRIAMTEREN 100 mg x 3 / zi
Antagoniști ai receptorilor de aldosteron
SPIRONOLACTONĂ 25mg x 4 /zi Primă elecție în CH decomp.
EPLENRENONĂ 25 mg x 2 /zi Benefic CV (scade mortalitea)
TRATAMENTUL ANEMIILOR
Medicament Doză Comentarii
Fier
Fier elementar : Se preferă asociere cu vit.C
Sulfat de Fe Anemie severă 200 mg /zi Se dă 3x zi , înainte de masă
Anemie ușoară 100 mg /zi Pe rețetă : x g (după preparat)
Profilaxie anemie 30 mg /zi Tratament 4-6 luni
Hidroxid de Fe (sol.) Prenteral În caz de intoxicație acută
(Venofer) 0,25 x (Hb normală – Hb) DESFEROXAMINĂ 15 mg / kg
MAX. 2 ml / ZI
Eritropoietina
Epoietină Alpha s.c 80-120 UI x 3 / săpt. Nu se trece de Hb 12 g / dl
Nu Hb mai mult de 2 g/ lună
(asta e indicație pt. dializă , Obligatoriu cu Fe
la restul se ajustează) Se crește doza de anti-coag.
Există siringă preumplută Se crește doza de anti-HTA
Vitamină B12
Ciancobalamină 100-1000 ug / lună Parenteral , pt. cei fără FI
HIPOLIPEMIANTE
Medicament Doză Comentarii
INHIBITORI DE HMG-CoA-reductază (Statine)
ROSUVASTATINĂ 20-40 mg /zi Ce mai bună raportat cost-efect.
(Crestor) (doză de 40 la extrem)
ATORVASTATINĂ (Sortis) 10-80 mg /zi
(foarte rar 80 !)
Fibrații
FENOFIBRAT 160 x 1 / zi Mai ales la TGL mari
Acid nicotinic
NIACINĂ 2g x 3 / zi Mai ales HDL mic
Rășini schimbătoare de ioni
COLESTIRAMINĂ 1 plic (2g) x 4 / zi Merge și în colestază pt. prurit
Inhibitori ai captării intestinale a colesterolului
Mai ales la LDL mare
EZETIMIB 10 mg x 1 /zi