Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Dobre Mihai-Iulian


Clasa: ----
Efectiv: 20 elevi
Data: 12.08.2020
Locul de desfășurare: sala de activitati sportive
Durata: 50 Min

DOMENII DE CONȚINUT. TEME ȘI OBIECTIVE.


1. Deprindere motrica specifica jocurilor sportive - Volei -
Organizarea celor trei lovituri
2. Deprindere motrica specifica jocurilor sportive - Volei – Serviciul de jos din fata - initiere
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Recunoaşterea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase.
2.2. Caracterizarea generală a propriei dezvoltări fizice.
3.3. Evaluarea propriului randament în activitățile sportive.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
1. Psihomotrice:
Op1 Să participe activ pe tot parcursul lecției.
Op2 Să execute cu amplitudine complexul de exerciţii libere.
Op3 Să execute cu deplin control mișcările simple și complexe.
2. Cognitive:
Oc1 Să cunoască importanța îmbunătățirii indicilor de manifestare a calităților motrice.
Oc2 Să conștientizeze importanța capacităților motrice în desfășurarea lecției.
Oc3 Să cunoască complexul de exerciții pentru dezvoltare fizică armonioasă.
3. Social – afective:
Os-a1 Să-și încurajeze colegii pe parcursul execuțiilor.
Os-a2 Să manifeste atitudine de fair-play.
Os-a3 Să dea dovadă de adaptabilitate. și integrare în grup.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
I.Resurse procedurale
1. Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, observarea execuţiei altor subiecţi, exersarea;
2. Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe.
II. Resurse materiale: fluier, mingi, jaloane, copete, bastoane, maieuri,
III.Evaluare: aprecierea verbală exemplul, notarea.

” Sportul este o rețetă morală, cxare se aplică fizic”


(Jean Giradoux)

INDICAȚII METODICE ȘI

1
NR. VERIGILE CONȚINUTUL DOZARE ORGANIZATORICE,
CRT LECȚIEI LECȚIEI ȘI FORMAȚII DE LUCRU, OBS
ȘI DURATA CODIFICARE FORME DE EXERSARE SI
ACESTORA CORECTARI

În linie câte unul


Exerciții de front, ordine și Captarea atenției
formații:
Organizarea - Adunarea, alinierea, poziția
1. colectivului de drepți, numărătoarea, salutul. 3’ 
de - Verificarea prezenței, 

elevi echipamentului și a stării de

3’ sănătate. ☻ 
- Prezentarea temelor lecției.

Joc dinamic, bazat pe alergare,


pentru excitabilitatea S.N.C. Se lucrează doar pe o
„Vulpea și aricii” jumătate de teren
Desfăşurarea jocului: Pe ½ din
suprafața terenului, cadrul 
didactic desemnează un elev în 

rolul “vulpii”, acesta va purta 
maieu distinctiv. 1’30” 
La semnal,vulpea încearcă să
prindă câțiva arici. Pentru a se 
putea salva de vulpe, aricii 
trebuie să se prindă de mână câte
Pregătirea doi. Aricii urmăriți de vulpe sunt
2. organismului ajutați de ceilalți arici ieșindu-le
pentru efort. în întâmpinare. Jocul continuă
8’ până ce rămâne un singur jucător
neprins, care va reîncepe jocul.

1. Variante de mers: În coloană câte unul


- Mers pe vârfuri cu brațele 1
întinse sus, palmele orientate diagonală Se lucrează doar pe ½
spre exterior. din suprafața
- Mers pe călcâie, brațele la 1 terenului
spate de mâini apucat. diagonală
- Mers pe partea exterioară a ← ←
tălpii piciorului, cu brațele 1 ☻ 
îndoite, mâinile pe șolduri. diagonală 
- Mers pe partea interioară a
tălpii piciorului, brațele îndoite, 1
mâinile pe șolduri. diagonală

Brațele întinse!
Spatele drept!

2
În coloană câte doi.
Exerciții din școala alergării:
1. Alergare cu joc de glezne, 1D  ↑
- Trecere de la alergare la mers. ☻  ↑
 ↑
2. Alergare cu pendularea  ↑
gambelor îndoite spre înapoi, 1D
- Trecere de la alergare la mers.

3. Alergare cu genunchii sus,


Pregătirea - Trecere de la alergare la mers. 1D
2. organismului
pentru efort. 4. Alergare cu picioarelor Exercițiile din școala
8’ întinse din articulația alergării se execută
genunchiului spre înainte, 1D pe diagonala mică a
- Trecere de la alergare la mers. spatiului de lucru în
coloană câte 1, iar
Exerciții din școala săriturii: revenirea se face cu
1. Pas săltat, 1D mers.
- Trecere în mers. Se dau indicații și se
fac corectări pe
2. Pas sărit, 1D parcursul execuțiilor
- Trecere în mers. elevilor din timpul
variantelor de mers și
a exercițiilor din cele
două școli.
Exerciții libere de dezvoltare Formații de lucru:
fizică generală: 4 coloane de
gimnastică.
1. P.I. –Stând depărta brațele
îndoite, mânile pe șolduri: Se lucrează pe
T. 1. Aplecarea capului înainte, numărătoare.
T. 2. Revenire,
T. 3. Extensia capului, Pentru fiecare
T. 4. Revenire, 4X8T exercițiu se va alege
T. 5. Aplecarea capului spre un elev care va
Influențarea stanga, executa în fața
selectivă a T. 6. Revenire, formației.
3. aparatului T. 7. Aplecarea capului spre
locomotor dreapta Se explică și
8’ T. 8. Revenire. demonstrează fiecare
exerciţiu.
2. P.I. –Stând depărtat, brațele
îndoite, mâinile pe umăr:
T. 1-4. Rotarea brațelor înainte,
T. 5-8. Rotarea brațelor înapoi. 4X8T

3. P.I. –Stând depărtat brațele


îndoite, mâinile la nivelul
pieptului:
T. 1-2. Extensia arcuită a
brațelor îndoite spre înapoi, Se insistă pe

3
T. 3-4.Extensia arcuită a brațelor 4X8T amplitudine.
întinse spre înapoi,
T. 5-6. Idem T. 1-2.
T. 7-8. Idem T. 3-4.

4. P.I. – Stând depărtat, brațele


îndoite, mâinile la nivelul
pieptului:
T. 1-2. Răsucire arcuită în partea
dreaptă, Tălpile rămân lipite
T. 3-4. Răsucire arcuită în partea 4X8T de sol!
stângă,
T. 5-6. Idem T. 1-2. Picioarele întinse din
T. 7-8. Idem T. 3-4. articulația
genunchiului!
5. P.I. – Stând depărtat:
T. 1-2. Înclinarea trunchiului cu
arcuire spre stânga, concomitent Trunchiul drept,
cu ridicarea brațului drept prin privirea urmărește
lateral sus și alunecarea palmei brațul întins!
pe coapsa stângă,
T. 3-4. Înclinarea trunchiului cu
arcuire spre dreapta, concomitent 4X8T
Influențarea cu ridicarea brațului stăng prin
selectivă a lateral sus și alunecarea palmei
3. aparatului pe coapsa dreaptă,
locomotor T. 5-6. Idem T. 1-2.
8’ T. 7-8. Idem T. 3-4.
Brațele urcă și
6. P.I. –Stând depărtat: coboară întinse din
T. 1-2. Extensia trunchiului articulația cotului.
cu arcuire, concomitent cu Picioarele întinse din
ridicarea brațelor prin înainte sus articulația
T. 3-4. Îndoirea trunchiului spre genunchiului!
înainte cu arcuire și așezarea 4X8T
palmelor pe sol,
T. 5-6. Idem T. 1-2.
T. 7-8. Idem T 3-4.

7. P.I. –Stând depărtat brațele


întinse lateral:
T. 1. Îndoire răsucită spre
dreapta, concomitent cu Brațele întinse!
atingerea gleznei cu palma Articulația
stângă, genunchiului,
T. 2. Îndoire răsucită spre 4X8T piciorului din urmă,
stânga, concomitent cu rămane întinsă pe
atingerea gleznei cu palma întreg parcursul
dreaptă, execuției exercițiului.
T. 3-8. Idem T. 1-2.

8. P.I – Stând:

4
T. 1. Fandare cu piciorul stâng
spre înainte simultan cu ridicarea
brațelor lateral,
T. 2. Revenire,
T. 3. Fandare cu piciorul drept
spre înainte simultan cu ridicarea
brațelor lateral,
T. 4. Revenire, Se insistă pe execuția
Influențarea T. 5. Fandare laterală spre stânga 4X8T corectă.
selectivă a înaltă, simultan cu ridicarea
3. aparatului brațelor înainte, Păstrați echilibrul în
locomotor T. 6. Revenire, timpul execuției.
8’ T. 7. Fandare laterală spre stânga
înaltă, simultan cu ridicarea
brațelor înainte,
T.8. Revenire.

9 P.I – Stând:
T. 1 Săritură în stând depărtat cu
ridicarea brațelor prin lateral sus
și bătaia palmelor deasupra Contactul cu solul
capului, doar pe vârfuri
T. 2 Revenire în P.I. cu
coborârea brațelor prin lateral jos 4X8T
și bătaia palmelor pe coapsă.
T. 3-8. Idem T. 1-2

Deprindere motrica specifica .


jocului de volei : Organizarea
celor trei lovituri

Deprindere -----------------------------------
motrica 3X
4. specifica
jocului de
volei :
Organizarea
celor trei
lovituri

5
Deprindere motrica specifica
jocului de volei : Serviciul de 
jos din fata – initiere


EX 1 : Individual, fara minge,

bratul indemanatic executa o
pendulare inainte-inapoi si 3’

loveste bratul neindemanatic

4. EX 2 : Mingea tinuta in palma
Deprindere bratului neindemanatic, bratul
motrica indemanatic executa aceeasi 3’
specifica miscare si se aseaza pe partea
jocului de inferoara a mingii fara sa o
volei : loveasca
Serviciul de 
jos din fata - EX 3: Colectivul in linie cate 

initiere unul, executa aruncarea mingii
pentru efectuarea serviciului
4’ ☻ 
fara lovirea acesteia 

EX 4: Colectivul impartit in
doua grupe fata in fata la o
distanta de 6m, mingea tinuta
in palma bratului indemanatic,
este aruncata spre partener
4’ ↔ 
„ca la popice” ☻ ↔
↔

↔

↔

Revenirea Mişcări de relaxare a membrelor În coloană câte 1.


organismului superioare şi inferioare. 2’ Mișcările au ca
6. după efort Mers cu exercitii de respiratie. principal scop
2’ revenirea marilor
funcții.
În linie pe un rând
Adunarea și alinierea
Aprecieri,
Aprecieri generale 
conluzii și
7. Aprecieri individuale 3’ 
recomandări
Recomandări 
3’
Notare ☻ 

6
7

S-ar putea să vă placă și