Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere în teoria literaturii

Textul narativ: model simplificat de analiză


a romanului “Ciocoii vechi şi noi” (Nicolae Filimon)

Aparatul paratextual - titlu, subtitlu, titluri de


capitole, note de autor, prefaţă / postfaţă, dedicaţii,
motóuri etc. – are rolul de a înscrie realul într-un cadru
logic conform structurilor noastre mentale (observaţia îi
aparţine lui Gérard Genette).

Titlu: Ciocoii vechi şi noi : sintagmă compusă


dintr-un substantiv cu doi determinanţi
adjectivali coordonaţi copulativ; desemnează un
prototip social; are funcţionalitate multiplă:
orientează atenţia cititorului către un set de
ansambluri ideologice pe care universul textual le
va remodela, propune un topic.
Subtitlu: Ce naşte din pisică şoareci mănîncă:
Titlul alternativ, introdus disjunctiv, confirmă,
prin utilizarea unei paremii, finalitatea didactică a
textului.
Indicaţia Romanţ original înscrie opera într-o
filiaţie generică, serială dar introduce o disociere
faţă de texte anterioare, a căror pretenţie de
originalitate e discutabilă.

Decupajul textului are rolul de a organiza


semnificaţia, de a asigura inteligibilitatea
mesajului. Textul propriu-zis este structurat în 27
de capitole, delimitate de o Dedicaţie şi un
Prolog, respectiv un Epilog.

Temă: Recitiţi titlurile capitolelor şi explicaţi


semnificaţia acestora.
Introducere în teoria literaturii

Dedicaţia şi Prologul mobilizează un context


referenţial, filtrează aspecte factuale, pentru a
motiva, a autentifica universul textual. Ambele
texte subminează însă imprevizibilitatea şi,
implicit, plăcerea lecturii.

Enunţarea narativă. “Ciocoii…” reprezintă o


naraţiune heterodiegetică: naratorul performează
enunţarea la persoana a III-a, nefiind ‘prezent’ la
nivelul evenimentelor narative. Romanul pare să
aparţină acelui tip de texte cu pretenţii de
obiectivitate, în care naratorul extradiegetic tinde
să disimuleze situaţia de enunţare. Cu toate
acestea, convenţia de lectură este amendată
pentru că naratorul îşi rezervă dreptul de a
interveni în unele puncte ale naraţiunii pentru a
semnala trecerea de la un plan evenimenţial la
altul.

E.g. “Să lăsăm pe ambiţiosul nostru ciocoi în pace


a-şi face planurile sale pentru exploatarea
averei stăpînului său şi (…) să facem cunoscut
lectorilor noştri pe postelnicul Andronache
Tuzluc. Acest fanariot venise…” p.19
“Ne oprim puţin din această naraţiune ca să
dăm cititorilor noştri o idee repede despre locul
unde se afla palatul domnesc…” p. 24
“Dar să revenim la subiect.” p. 55
“Iată cum îşi terminară cariera…” p. 226
Introducere în teoria literaturii

Montajul evenimentelor asigură progresia informaţiei


narative pe baza unor relaţii de cauzalitate.

Temă: Recitiţi în Dicţionarul de ştiinţe ale limbii (EŞ,


1998) definiţia analepsei şi observaţi tehnica prin care
naratorul introduce în text personajele.

E.g.

récit / naraţiune
antecedentele
biografice ale
lui Andronache
Tuzluc

(capitolul I) (capitolul V)
sosirea lui Dinu Păturică antecedentele “A doua zi
la curtea lui Andronache biografice ale după sosirea
Tuzluc Duducăi lui…
“Într-o dimineaţă din (n.n. Dinu
luna octombre, anul 1814, Păturică)”
un june de 22 de ani…”

Teme:

Temă: Alegeţi un personaj din “Ciocoii…” şi caracterizaţi-l atît


din perspectivă sintactică, cît din perspectiva modelului
psihologic în care se integrează.
Urmăriţi:
- desemnarea prin nume (numele poate întreţine o relaţie
paradigmatică cu tipologia căreia îi aparţine personajul);
- ponderea în reţeaua personajelor;
- raportul cu naratorul, tipul de informaţie pe care insistă
naratorul (date fizice, atribuirea unor date morale,
psihologice etc.);
- tipul de funcţii narative pe care le asumă personajul (tipul
de evenimente în care este angajat);
Introducere în teoria literaturii

- tipul de relaţii pe care le stabileşte cu celelalte personaje.

Tipuri de naraţiune. Recitiţi definiţiile principalelor tipuri


narative şi completaţi tabelul de mai jos cu exemple prelevate
din roman. Arătaţi că naratorul introduce, prin procedeul
pauzei narative, fragmente de sociodocument.

Naraţiune Pauză Elipsă Rezumat


scenică narativă