Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

Andriescu, Al., Psalmii în literatura română, 2004


Biblia 1688, Iaşi Pars. I 1988 II 1991 III 1993 IV 1994 V
1997, cu un „Cuvânt înainte” de prof. dr. Viorel Barbu,
Universitatea „Al. I. Cuza” şi prof. dr. Christoph Rüchard,
Universitatea „Albert – Ludwig, Freiburg
Cantemir, Dimitrie, Viaţa lui Constantin Cantemir,
traducere de Radu Albala, 1959
Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, traducere de
Gh. Guţu, 1973
Cantemir, Dimitrie, Divanul, ediţie Virgil Cândea, 1973
Cantemir, Dimitrie, Sistemul sau întocmirea religiei
muhammedane, traducere de Virgil Cândea, 1977
Cantemir, Dimitrie, Hronicul vechimei a romano-moldo-
vlahilor, text ales şi stabilit de Stela Toma, 1981
Cantemir, Dimitrie, Istoria ieroglifică, ediţie îngrijită de
P. P. Panaitescu şi I. Verdeş, studiu introductiv de Adrian
Babeţi, 1997
Cantemir, Dimitrie, Mic compendiu asupra întregii
învăţături a logicii, 1995
Cantemir, Dimitrie, Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu
lumea, ediţie de Virgil Cândea, postfaţă şi bibliografie de
Alexandru Duţu, 1990
Cantemir, Dimitrie, Incrementorum et decrementorum
aulae othmannicae librites, prefaţă de Dan Zamfirescu.
Introducere de Virgil Cândea, 1999
*** Dimitrie Cantemir interpretat de ..., antologie de
Carmen Dumitrescu, 1977
Costin, Miron, Letopiseţul Târîi Moldovei. De neamul
moldovenilor, 1979
Costin, Nicolae, Ceasornicul domnilor, ediţie Gabriel
Ştrempel, 1976
Proza

Crestomaţie de literatură română veche, coordonatori I.


C. Chiţimia şi Stela Toma, 1984
Cristea, Valeriu, Introducere în opera lui Ion Neculce,
1984
Cronicarii munteni, ediţie îngrijită de Mihail Gregorian,
prefaţă şi tabel cronologic de D. H. Mazilu, I – II, 1984
Ivireanul, Antim, Opere, ediţie de Gabriel Ştrempel, 1997
Literatura română veche (1402 – 1647), ediţie de G.
Mihăilă şi Dan Zamfirescu, 1969
Mazilu, Dan, Horia, Noi despre ceilalţi – Fals tratat de
imagologie, 1999
Moldoveanu, Dragoş, Dimitrie Cantemir între Orient şi
Occident, 1997
Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei, 1980
Negrici, Eugen, Antim Ivireanul. Logos şi personalitate,
1997
Papu, Edgar, Lumini perene, 1989
Panaitescu, P. P., Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opere, 1958
Stolnicul, Cantemir Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti,
1997
Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, Liviu, Istoria limbii române
literare, 1971
Tănăsescu, Manuela, Despre Istoria ieroglifică, 1970
Ureche, Grigore, Letopiseţul Ţării Moldovei, 1987
Varlaam, Carte românească de învăţătură, ediţie de J.
Byck, 1943
Velciu, D., Miron Costin, 1973
Velciu, D., Grigore Ureche, 1979
Velciu, D., Cronicarul Radu Popescu, 1987
Zamfirescu, Dan, Contribuţii la istoria literaturii române
vechi, 1981
Proza

BIBLIOGRAFIA CRITICĂ GENERALĂ


Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, 1980
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, ediţia I. C. Drăgan, 1980
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, ediţie şi
prefaţă de Al. Piru, 1982
Călinescu, G., Istoria literaturii române, compendiu, 1968
Ciobanu, Ştefan, Istoria literaturii române vechi, 1992
Ciopraga, Constantin, Personalitatea literaturii române,
ediţie revăzută şi adăugită, 1997
Dicţionar cronologic – Literatura română, coordonatori I.
C. Chiţimia şi Al. Dima, 1979
Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900,
1979
Dicţionarul scriitorilor români, coordonatori Mircea
Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, A – C, 1995; D – L,
1998; M – Q, 2001, R – Z, 2002
Iorga, Nicolae, Istoria literaturii româneşti, introducere
sintetică, ediţie îngrijită de Rodica Rotaru, prefaţă de Ion
Rotaru, 1985
Istoria literaturii române, redactor responsabil Al. Rosetti,
ediţia a II-a revăzută, I, 1970
Ivaşcu, George, Istoria literaturii române, I, 1969
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române,
ediţia I, 1990, ediţia a II-a revizuită, 1977
Mazilu, Dan, Horia, Recitind literatura română veche, 1,
1994; 2, 1998; 3, 2000
Piru, Al., Literatura română veche, ediţia a II-a, 1962
Proza

Piru, Al., Istoria literaturii române de la origini până la


1830, 1977
Rotaru, Ion, O istorie a literaturii române, I, 1971
Sorohan, Elvira, Introducere în istoria literaturii române,
1998