Sunteți pe pagina 1din 21

Stiinta administratiei

CAP I – Obiectul St. Adm

Consideratii generale : necesitatea apartieiei disciplinei ; obiectul ; def ; caracteristici

Aparitia st adm este strans legata de dez ampla a activ adm in soc contemporana
Explicatia unui asemenea fenomen o constituie amploarea si complexitatea nevoilor
soviale de la nivelul societatii si care impreuna cu alti 2 factori precum factorii ec si politici
genereaza o crestere seminificativa a sarcinilor ce revin administratiei
Pt a raspunde unor asemenea exigente adm pbl tb sa beneficieze de o organizare
stiintificasi in acelasi timp de o perfectionare continua a activitatii si straucturii sale si asta in
special atunci cand se pune problema unei utilizari rationale si eficienmte a resurselor de care
beneficieaza adm a.i. sa se obtina rezultate maxime cu eforturi minime
Adm pbl pt indeplinirea sarcinilor ce ii revin realizeaza nu numai acte jurd ,respectiv
acte adm sau acte jurd proprii dr civil,muncii si ate tipuri de activ de natura nejuridica
Fenomenologia adm depaseste cadrul unor reglementari jurd in general si al dr adm in
special.
St adm ca si st principiilor rationale ale adm vizeaza tocmai relevarea acestor aspecte care
in esenta lor nu pot fi normate
St adm este cea care cerceteaza fenomenul adm in intreaga sa complexitate .Este o st
nejuridica de sinteza, autonoma cu obiect ,principii si metode specifice de cercetare.

Obiectul st administratiei

In marea maj a autorilor se afirma faptul ca st adm are dr obiect factul social
Caracteristicile faptului adm
- reprezintaun un fapt social in sensul in care el nu se realizeaza decat in cadrul unei activ
sociale, a unei colectivitati umane organizate
- faptul adm este o activitate subordonata in sensul in care se subbordoneaza unor valori
superioare si exterioare adm
- faptul adm este situat intre valoarea pe care tb sa o infaptuiasca si executarea materiala a
acestei valori
- implica in mod necesar organizarea
In esenta sa obiectul st adm il constituie insasi administratia publica (ca si fenomen) in
asamblul sau cu toate implicatiile,relatiile si corelatiile acesteia cu celelalte elemente ale
sistemului social urmarind sa formuleze principii si legislati pe baza carora sa se realizeze
rationalizarea sa atat d.p.d.v. organic cat si functional
St adm tb sa raspunda la 3 intrebari fundamentale:
1. Ce este adm pbl? Sa facem o analiza obiectiva in ideea de a cunoaste realitatile adm, de a
identifica prob si a gasi cauzele
2. Ce ar tb sa fie adm? a.i. sa faca fata nevoilor
3.Ce va fi adm pbl? Presupune intr-un viitor apropiat sa se stabileasca legalitatile
Toate conduc spre aceasi abordare de ordin criteric a.i. sa avem in vedere identificarea
acelor solutii apte sa conduca la rationalizarea adm si mai cu seama la conferirea unui grad sporit
de eficienta.De aceea aceasta st se numeste st principilor rationale

Continutul st administratiei

St adm este o st specializata care are drept sursa de cunoastere practica adm si a carei
geneza se datoreaza tocmai nevoi de a generaliza experienta acestei practici adm
Prin urmare in continutul st adm vor fi prezenti diferiti factori ce caracterizeaza orice
actiune administrativa si care permit conceptualizarea
Factorii:
1. Factorul ordonator (adm este chemata sa asigure ordinea)
2. Factorul stabilizator ( continuitatea joaca un rol esential fara insa ca tendinta spre stabilitate sa
excluda dinamismul actiunii si respectiv adaptarea sa succesiva la modificarile justificate de
evolutie)
3. Factorul rational ( avem in vedere o cooperare rationala fundamentata pe logica)
4. Factorul organizare ( elem organizational joaca un rol fundamental in cadrul actiunii adm)
5. Factorul finalitate ( primeaza aici ideea de scop ; finalitatea adm pbl ,scopul pregnant pe care
aceasta il are de atins il constituie realizarea interesului pbl asa cum este dimensionat de puterea
pbl)
6. Factorul centripet (adm actioneaza in sensul unitatii jucand prin def un rol de integrare)

Definitia

St adm reprezinta acea st care cerceteaza activitatea si structura autoit adm in vederea
perfectionarilor continue in fctie de valorile politice si cerintele economico sociale in scopul
realizarii eficiente a sarcinilor sale, a nevoilor si a intereselor generale ale cetatenilor.

Caracteristicile st adm
1.Autonomia
- este o st autonoma pt ca este sg st care isi propune sa analizeze si sa interpreteze in
totalitate faptul adm.
- nici o alta st cu care st adm se interfereaza nu-si mai propune acest lucru desi tangential
in ob. de cercetare al cestor st putem gasi ca si camp de cercetare aspecte ale org so fct adm pbl
- st adm imprumuta foarte multe info din sociologe,management,st politice ,ec,istorie,st
juridice dar le preia si le utileaza de-o maniera critica a.i.sa raspunda cerintelor acestei st.
2.Interdiscipinalitatea
- conexiunile vor pune in valoare noi rezultate care vor fi in masura sa se inscrie acestui
scop al st

Pozitionarea rolul adm in cadrul societatii

Statul sau acea colectivitate umana aflata pe un anumit nivel de dezvoltare si de coeziune
nu poate sa existe decat dispunand de o administratie al carei obiectiv fundamental il constituie
satisfacerea nevoilor importante ale vietii acestei colectivitati.
Pe un alt plan tb sa ne reamintim faptul ca adm pbl este cea care infaptuieste sarcinile
stabilite de puterea pol si in plus cea care solutioneaza nevoile curente cotidiene ale societatii in
conformitate cu conceptia social pol si filozof a etapei istorice in care se gaseste.
Mai mult decat atat prin insasi natura sa adm pbl fara a avea o filozofie proprie se
subordoneaza unor scopuricare-i sunt exterioare astfel ca adm isi trage legimitatea din sistemul
de valori dominante asa cum sunt acestea statuate de catre puterea pol, pt ca aceasta putere pol
este cea care fixeaza adm atat scopurile precum si mijloacele pe care tb sa le utilizeze in
atingerea unor asemenea obiective.
Este motivul pt care adm pbl este permanent plasata sub nivelul politic sau altfel spus
deasupra inst adm , regasim aceste inst pol care faciliteaza existenta statului si in acelasi timp
satisface nevoile comune ale societati sau colectivitatii respective in conformitate cu deciziile
inst pol.
Prin adm pbl intelegem acea activitate care consta in organizarea si asigurarea executarii
nemijlocite a prevederilor Const, a actelor normative precum si acelorlalte acte jurd adoptate sau
emise de autorit statului de drept

CAP III - Principiile st adm

Principii generale (deriva din Const)


1. Pr puterii suverane sau al suveranitatii nationale
- potrivit acestui pr din continutul sau deriva faptul ca puterea pol are in mod necesar un
titular si aceea este poporul roman acesta detinand in mod natural puterea pol sau suveranitatea
- in plan intern , suveranitate = suprematie
- in plan extern , sveranitate = independenta
- modul de exercitare al suveranitatii: prin organele reprezentative / prin intermediul
referundumului
2. Pr. separatiei si echilibrului puterilor in stat
- statul se org conf separatiei si echilibrului put legisilative,executive si jurdidice in
cadrul democratiei constitutionale
- fiecarei functii ii corespunde o autoritate exclusiva
- aceste 3 puteri tre sa fie distincte deosebite dar tb sa se asigure constrolul reciproc
3. Pr suprematiei Const sau al legalitatii
- este o consecinta a ceea ce inseamna statul de drept ; acest principiu fixeaza cadrul
activitatii autoritatilor statului in limita legilor, asigura stabilitatea juridica, drepturile si
libertatile omului si inseamna subordonarea tuturor activitatilor autorit pbl, vointei supreme a
natiunii consemnata in principiile si normele pactului fundamental statuat in Constitutie
4. Pr. publicitatii actelor normative
- nimeni nu poate invoca necunoasterea legii
5. Pr. egalitatii intre cetateni,excluderea privilegiilor si discriminarii
- art 16 Const - cetatenii sunt egali in fata legii
- nimeni nu e mai presus decat legea
- autorit sunt obligate sa asigure deplina egalitate in dr in toate domeniile vietii ec,
politice,sociale, juridice.
6. Pr. unitatii pop roman
- stabilit d Const. art 4. al 1 si art. 8
- unitate bazata pe egalitatea dintre cetateni si pe consacrarea “pluralismului in societatea
romaneasca” ca “ o conditie si o garantie a democratiei constitutionale”
7. Pr. subsidiaritati
- pus in valoare de art A al Tratatului de la Maastricht
- lege 125/2006 legea cadru a descentralizarii afirma aceasta regula
- ori de cate ori ne propunem un nivel de decizie tb sa ne propunem sa identificam acel
nivel care este cel mai aproape de cetatean

Principii speciale,specifice ale st adm.


1. Pr organizarii si conducerii unitare a adm pbl
- in esenta sa semnealeaza necesitatea evitarii tendintelor divergente ce pot aparea in org
si conducerea adm pbl
2. Pr. autonomiei de organizare
- se desprinde din proprietatea structurilor sociele de afi autoreglabile
- e in concordanta cu pr organizarii unitare insa ca subsistem adm pbl beneficieaza in
cadru;l sist global de o anumita autonomie relativa
- elem componente ale adm pbl(organele,autorit,inst pbl) au posibiliatatea de adaptare si
realizare intr=o anumita masura a scopului lor insa in concordanta cu finalitatea sistemului
global.
3. Pr. adaptabilitati si functionarii adm pbl.
- porneste de la cunosterea necestatilor oamenilor si a exigentelor mereu crescande ale
acestora in perioada actuala
- astfel se impune ca adm pbl sa fctioneze de asa natura incat sa tina pasul cu cerintele
sporite ale cetatenilor si cu cerintele strategice
- pp ca in contextul stabilitatii relative a adm pbl autorit adm sa raspunda adecvat,prompt
si eficient comenzilor sociale
- se caracterizeaza si prin coerenta ,ceoziunea si flexibilitatea elem sale componente a.i.
sa se permita realizarea in conditii optime a fctiei sale
4. Pr. simplificari structurii si modificarii administratiei
- se traduce prin 3 metode de simplificare : simplificarea activ. externe (rel dintre autorit
adm pbl) simplificarea structurilor externe privind cadrul de org de asamblu al autorit adm pbl in
vederea elimirarii paralelismelor , simplificarea interna (opereaza in cadrul uneia sau mai multor
autorit. pbl atat ca structura cat si ca activitate avand ca scop eliminarea activ paralele si a
verigilor intermediare)
5. Pr. rationalizarii
- priveste atat structura cat si actvitatea autorit.
- va avea drepr efecte concrete cresterea operativitatii autoit prin sporirea eficientei
muncii atat de conducere cat si de executie.
- al 2 lea efect este reducerea functionarilor pbl la nivelul absolut necesar pt realizarea
sarcinilor acelei adm
- al 3 lea efect , reducerea nr fctionarilor se impune sa fie corelata cu perfectionarea activ
si cu cresterea eficientei acestora
6. Pr. imbunatatirii stilului,metodelor si tehnicilor in adm pbl
7. Pr. urmaririi finalitatii
- decurge din scopul parctic pe care il stabileste st adm si anume perfectionarea continua
a strcturii adm in directia identificarii celor mai bune solutii apte sa conduca la atingerea
scopului propus.

CAP IV - Administratia si mediul sau

Societatea reprez intr-un sens f larg un mod organizat de existenta in sfera fenomenului
vietii.Soc. pp o existenta comunitara, realtionala a unor indivizi articulati in asamblul organizat ,
ex : sistemele,structurile ,org ,inst societatii
Sistemul reprez un obiect complex alcatuit dintr-un nr de elemente desemnand ca atare
un asamblu organizat. Elementele se comporta ca parti in raport cu sistemul in care se integreaza
dar si ca sisteme in raport cu propria lor structura.
Sistemul social este alcatuit dintr-o multitudine de subsisteme si elem componente unul
dintre acestea fiind tocmai administratia ca si elementele de organizare soc. bazat pe relatiile
dintre oamenii care realizeaza o astfel de activitate specifica.
Adm in acest caz se va comporta fata de elem sale componente ca un sistem soc parte
integrata din sist soc global.
Adm d.p.d.v. sociologic reprezinta un sistem de organizare vasta si complexa vand
legile,procedurile si mijloacele sale de constrangere si influentare cu obiceiuri ,simboluri, cu
limba si mijloacele sale specifice de comunicare
Intre soc. globala cu structurile si stratificarile sale vor exista anumite legaturi demunite
in sociologie prin notiunile de socialitate si sociabilitate adm.
Adm comunica ,realtioneaza cu toate celelalte structuri soc prin rel de colaborare
,subordonare si chiar constrangere reactionand corespunzator cu mediul social dat a.i. ne vom
afla in situatia in care adm se va integra de o maniera de asamblu ,fie separat de inst acest sistem
global
Intre adm si organizarea soc exista o legatura de interdependenta astfel ca adm va fi in
mod evident determinata de organizarea soc a.i. un tip anume de structura sociala va determina si
administratia dat fiind structura ,raporturile dintre straturile si claselesoc ale respectivei societati.
Desi adm este determinata de organizarea sociala aceasta nu inseamna ca nu poate exista
si o anumita autonomie a fenomenului adm.
Putem sa constatam existenta unor constante, respectiv unor date , info,tehnici sau
proceduri ce pot fi intalnite in orice tip de adm.
Sunt puse in valoare 2 modalitati caracteristice de apreciere a unui sistem de
administratie in fctie de mediul social
Astfel pe de o parte tb sa retinem caracterele general comune iar pe de alta parte caract
specifice proprii mediului social sau societatii globale respective.
Nu putem vb de un tip abstract de adm pbl ci de un tip concret de la o tara la alta diferit.
Socialitate si sociabilitate
Socialitatea adm sau dimensiunile sociale ale adm
Operarea prin prisma unor criterii bazate pe anumite experimente ,obs sau verificari au condus
la conturarea unei anumite personalitati sociale pt administratie.
1 criteriu : durata unei structuri adm in raport cu permanenta ori cu mutabilitatea
structurilor sociale si care defineste un anumit tip de organizare administrativa care fie conserva
impunand o anumita continuitate prg si fct adm fie ii induce un caracter de flexibilitate care
pune in valoare adaptarea adm la cerintele sociale si care prezinta mai degarba un caracter
temporar si schimbator in raport cu fluctuatiile exigentei sociale
2 criteriu : ritmul social
Astfel ca realitatea sociala demonstreaza ca totul se realizeaza dupa modul cum societatea
actioneaza fie prin evolutii rapide fie prin revolutii astfel ca adm va avea un ritm corespunzator
vietii sociale adaptandu se starilor de fapt.
3 criteriu : mobilitatii si dispersarii in spatiu
Are in vedere modalitatile de implementare teritoriala a adm si care determina legatura sa
stransa cu mediul soc.Astfel vom regasi tipuri de adm caract prin fixitate si tipuri de adm care isi
vor proba mobilitatea atat in plan vertical cat si orizontal.
Sociabilitatea adm

Exprima gradul sau raporturile de compatibilitate intre adm si mediul social.Aceste


raporturi de compatibilitate se exprima prin 2 forme
1.Raporturile dintre o structura partiala si soc globala . Vom avea dr rezultat al unei astfel
de interactii fie faptul ca organizarea sau grupul respectiv este integrat in societate cu alte cuvinte
este deschis la influentele acestuia fie este inchis respectiv incompatibil cu mediul din care face
parte
2.Rezulta din corespondenta ce se stabileste intre intentia adm sau a grupurilor
administrative si intentia publicului sau a cetatenilor.
Se traduce prin modul in care adm pbl intelege si raspunde unui anumit mod de asteptare
din partea unui public sau cetatenilor
Modalit de penetrare a adm.

Permebilitatea adm fata de soc globala sau alte grupuri soc.


Putem sa asitam la un tip de adm deschis procedurilor tehnice sau modalit de comportament in
timp ce in a 2 a situatie ne vom afla in fata unei adm inchise ,impermebile.
1. sociologica : pp infiltrarea in sanul adm a obiceiurilor a comportamentelor fctionarilor
pbl pe care acestia le-au pastrat din mediul lor de origine
2. sociala : institutionalizata - poate fi favorizata de caracterul regimului juridic aplicabil
recrutarii fctionarilor atat din perspectiva vadrului const cat si cel legal.
3. fctionala : poate fi realizata in situatia cand adm cauta mijloacele unei adaptari reale in
mediul social a.i. sa-si indeplineasca cat mai usor sarcinile pe care le pp un serv pbl.
Adm in Romania desemneaza un sistem deschis care permite o influenta directa cu
mediul social mai cu seama daca tot mai multe org private pot exercita pfrerogative de putere
pbl.

Mediu juridic
Administratia pbl
= poate fi inteleasa atat prin institutiile sociale,cat si pi determinarile impuse membrilor
societatii, cu alte cuvinte, realizata prin normele care-I fixeaza structura si mijloacele de actiune,
ea are ca sarcina esentiala punerea in executarea a normelor legislative, precum si a celor pe care
administratia insasi le elaboreaza pt organizarea executarii acestora.
= constituie ea insasi ,un mediu juridic,ca expresie si instrument al numeroaselor reguli
de drept, iar pe de alta parte se gaseste inserata intr-o reglementare juridica formulata de
principiile puterii politice.
Stiinta administratiei este impotriva juridicizarii exesive a administratiei publice, in
acelasi timp , insa nici nu poate neglija aspectul juridic al fenomenului administrativ.
Factorii juridici si nejuridici sunt inseparabili, iar organizarea si activitatea
administratiei,prezinta de fapt un decalaj sensibil in raport cu normele juridice care le
reglementeaza.
Acest aspect evindetiaza ca actiunea admin. pbl se stabileste si se aprecieaza in raport cu
normele de drept care constituie chiar cadrul sau de existenta.
Principiul legalitatii
- pr fundamental al organizarii si fctionarii administratiei pbl al oricarui stat de drept.
- Potrivit pr , adm pbl sub aspectul structurii si al activitatii sale, tre sa se fundamenteze pe lege
- Initial semnificatia pr era limitata, ea exprima constatarea obisnuita,curenta a supunerii adm la
unele reguli de drept emise de adm insasi si de organul care o conducea
- Necesitatea subordonarii fata de lege a oricarui subiect de drept constituie atat o cauza cat si o
trasatura caracteristica statului de drept, pr legalitatii situandu se la temelia constructiei
acestuia
- Continutul pr legalitatii - 3 cerinte esentiale
1. legalitatea reprezinta limita actiunii administrative – actul administrative nut re sa
contravina regulilor de drept generale si impersonale care ii sunt aplicate.
2. legalitatea este fundamental actiunii administrative – care precizeaza faptul ca
administratia nu poate actiona prin emiterea de acte juridice decat atunci cand este
abilitata printr-o forma de drept sa o faca.
3. legalitatea oblige administratia pbl sa actioneze in sensul efectiv de respectare a legii,
administratia tre sa actioneze permanent pentru restablirea legalitatii effective
- obligatia administratiei de a respecta legile, are 2 consecinte:
1. Cons. Negative : are in vedere obligatia administratiei de se abtine de la luarea unor
masuri administrative atat pe cale normative cat sip e cea individual ace ar putea contravene
normelor legale
2. Cons pozitiva : are in vedere obligarea adminisrtatiei pbl la o conduita pozitiva,potrivit
dreptului, de a asigura aplicarea efectiva a legilor si a celorlalte acte normative.

CAP V – Sarcinile administratiei pbl.

Definitii: - indatoriri ce revin sitemului administratiei pbl privind infaptuirea valorilor politice si
transpunerea lor in realitate in cadrul sist global
- asamblul necesitatilor sociale ,obiectiv determinate ,evaluate politic si consecrate prin
norme juridice fundamentand ratiunea de a fi a acestor organe
Atributiile unei autorit adm = mijloacele juridice de realizare a sarcinilor sale
Clasificarea sarcinilor administratiei pbl
1. dupa criteriul obiectivelor :
a) s. generale
b) s. specifice(tehnice)
2. dupa natura obiectivelor de realizat
a)s. politico-administrative
b) s. economice
c) s. social-culturale si stiintifice
3. dupa criteriu geographic
a) s. nationale
b) s. locale
4. dupa criteriul utilizarii puterii politice
a) s. care folosesc puterea pbl
b) s. care nu folosesc ordinea pbl
5. dupa criteriul obiectului sarcinii
a) sarcini care au ca obiect ,de ex, prognoza, sercetarea, gestiunea,directiile de dezv
6. dupa criteriul subiectului sarcinii
a) sarcini care privesc categorii de subiecte, de ex, copii, agricultori, pensionari
7. dupa criteriul continutului sarcinii
a) s. de conducere
b) s. de organizare
c) s. de executare
8. dupa criteriul duratei sarcinilor
a) s. permanente
b). s. temporare
9. dupa criteriul scopului
a) s. externe(sau sarcinile adm care sunt in contact direct cu cetatenii)
b) s. interne(sau sarcini cu privire la functionarea interna a administratie)
Criterii necesare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor adm pbl
1. C. activitatilor paralele sau al dublei functii
- are drept scop desfiintarea unor structuri inutile costisitoare ; e vb de 2 organisme,institutii
care urmaresc realizarea acelorlasi sarcini sau a unor sarcini f apropiate , astfel se impune ca
una dintre acestea sa se comaseze/ desfiinteze
2. C. simplificarii
- priveste inlaturarea si combaterea “supraaglomerarii” din structura si activitatea adm pbl.
3. C. rationalizarii
- se refera la cresterea eficienta structurilor si activitatilor autorit adm pbl ; conduce la
cresterea operativitatii autorit adm pbl ; sporirea eficientei conducerii
4. C. randamentului sau al eficientei
- subliniaza faptul ca eficienta adm pbl nu reprezinta un “scop in sine” ; este vb mai inainte de
orice, de justificarea utilitatii pe care autorit adm pbl o au in societate.

CAP VI – Structurile adm pbl

Notiunea de structura
= o anumita modalitate de alcatuire,de constructie,de organizare a unui corp sau a unui
domeniu de activitate.
= reprezinta atat modul in care sunt ordonate elementele unui sistem cat si relatiile ce se
stabilesc intre acestea, in procesul realizarii fctiilor sistemului respectiv
Tipuri de structuri :

CAP VII – Resursele administratiei pbl

1. Resurse umane
a) Personalul din adm pbl
- fctionarii pbl( regim juridic de drept public, se gasesc intr-o situatie legala)
- personal auxiliar(incadrati cu contract individual de munca , regim de drept comun al
muncii ; se gasesc intr-o situatie juridical subiectiva rezultata printr-un contract ce il leaga
de colectivitatea ce il foloseste)
b) Fctia publica si evolutia sa
Serviciul pbl ,ca autorit pbl cuprinde: competenta: mijloacele materiale si personalul
Personalul ,este structurat pe compartimente,linii ierarhice si fctii.Dintre acestea numai unele
apar ca fiind fctii pbl iar titularul unei fctii pbl e fctionarul pbl.
In tara noastra calitatea de “slujbas pbl” e legata de “institutia boieriei”, care initial era pastrata
in Reg. Organic. In prima jum a dec al XIX lea au aparut si primele preocupari din partea
guvernantilor pt formarea unui corp de fctionari administrative.Apoi urmeaza o perioada
indelungata pt fctia pbl romaneasca in care situatia legala a fctionarilor pbl nu este reglem
unitary ci prin diverse legi si chiar dispozitii regulamentare.
Const din 1866 consacra in art 93 pt prima oara principiul conform caruia Regele “ numeste sau
confirma in fctiunile pbl potrivit legilor” insa el nu putea crea o noua fctie fara o “lege speciala”
O prima reglem cu character unitary e Legea privind statutul fctionarilor pbl din 1923 adoptata
pe baza art 8 din Const. din 1923 care preciza ca “legi speciale vor determina Statutul
fctionarilor pbl”.
In sf dupa o jumatate de secol de regim centralizat si de calitatea de “om al muncii” pt fctionarul
pbl, fundamentata pe Codul Muncii 1950 si a celui din 1972, in 1999 se adopta prin legea
188/1999 noul Statul al fctionarilor pbl,in conditiile statului de dr si democratic.
Aparitia unei fctii pbl autonome in gestiunea puterilor pbl a dus la triumful capacitatilor asupra
alegerii politice si in acelasi timp la dezv autonomiei administratiei. Fctia pulica reflecta de
asemenea nivelul de centralizare de la nivelul unui stat ,in general.
Conform Statului fctionarului pbl, exista cateva principii legale care stau la baza exercitarii fctiei
pbl: legalitatii, impartialitatii, obiectivitatii, transparentei, eficientei si eficacitatii,
responsabilitatii, orientarii catre cetatean, stabilitatii si subordonarii ierarhice.
Fctiile pbl sunt clasifcate in :
- fctii pbl generale( asamblul atrib si responsab. Cu caracter general si comun tuturor
autorit si instit pbl in vederea realizarii competentelor lor generale )
- fctii pbl specifice( realizarea competentelor lor specifice)
Fctiile pbl pot fi clasif si pe clase :I , II , III , care sunt def in raport cu studiile necesare ocuparii
fctiei pbl
- clasa I – studii superioare de lunga durata ,absolvire cu diploma de liceenta sau echivalenta
- clasa II – studii de scurta durata,absolvire cu diploma
- clasa III – studii medii liceale, absolvire cu diploma
In fctie de nivelul atributiilor titularului fctii pbl :
- categ inaltilor fctionari pbl
- persoanele numite in fctiile pbl de secretar general si secretar adjunct al Guv. De
consilier de stat, de secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de
specialitate ale adm pbl centrale,de prefect,subprefect, de secretar general al prefecturii, secretar
general al judetului si al municiupiului Buc., director general din cadrul ministerelor di al
celorlalte organe de specialitate ale adm pbl centrale
- poate fi orice persoana care indeplineste cond. prezavute de lege pt recrutarea unui
fctionar : studii superioare de lunga durata + diploma de liceenta, a absolvit programe de formare
specializata si perfectionare in adm pbl sau alte domenii de activ, ori a dobandit titlul stiintific de
doctor in specialitetea fctiei pbl respective,are cel putin 7 ani vechime in specialitatea fctiei si
promovat concursul organizat pt ocuparea fctiei
- numirea se face in fctie de nivelul autorit adm pbl la care isi desfasoara activ, de actre
Guvern ,prim-ministru, ministrul adm si internelor,ministrul/ conducatorul autorit /instit pbl
respective
- categ fctionarilor pbl de conducere
- fac parte pers numite in fctiile pbl de secretar al municipiului,sectorului municipiului, al
orasului si al comunei,de director general,director si director adjunct din aparatul ministerelor si
al celorlalte organe de specialitate al adm pb;l centrale,director executiv si director executiv
adjunct al serviciilor pbl desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate
ale adm pbl centrale.
- actioneaza in cadrul adm pbl sub autoritatea unui fctionar pbl ierarhic superior /unui
demnitar
- categ fctionarilor pbl de executie
- din cls I, cuprinde pers numite in fctiile pbl de expert,consilier,inspector,consilier
juridic,auditor ; cls II , fctionarii pbl de executie,persoanele numite in fctia de referent de
specialitate, cls III. fctia de referent.
Alaturi de aceste fctii, a fost creata o noua fctie pbl specifica cu statut special, managerul pbl
- numirea : se face prin actul adm al conducatorului autorit/instit pbl, la propunerea
ANFP
- isi desf activitatea sub directa coordonare a unui inalt fctionar pbl din cadrul
autorit/instit pbl respective/ daca nu exista o astfel de fctie sub coordonarea fctionarului pbl de
conducere situat pe cel mai inalt nivel
- atrib si responsab sunt stabilite de superiorul ierarhic al acestuia cu consultarea
Comisiei pt manageri pbl
- promovarea se face succesiv in grade profesionale pe baza vechimii si in urma deciziei
Comisiei
c) Organisme de gestiune a fctiei pbl
Agentia Nationala a Fctionarilor Publici
- organ de specialitate al adm pbl, cu personalitatea juridica ; condusa de un presedinte, cu rang
de secretar de stat , numit de catre primul ministru la propunerea ministrului adm si internelor
- atributii :
- elab de politici si strategii privind managementul fctiei pbl si al fctionarilor pbl
- elab si avizarea proiectelor de acte normative referitoare la fctia pbl si fctionarii pbl
- monitorizarea si controlul modului de aplicare a legislatiei care priveste fctia pbl si
fctionarul pbl in cadrul autorit si inst pbl.
- elab proiectelor de lege prvind stabilirea unui sistem unitar de salarizare pt fctionari pbl.
- anual intocmeste rap cu privire la managementul fctiilor pbl si al fctionarilor pbl, pe
care l prezinta Guv.
d) Conditiile generale de acces la fctia pbl
- accesul e deschis ,potrivit dispozitiilor constitutionale oricarui cetatean roman care are
domiciliul in tara ,fara privilegii si discriminari, in cond stab de lege.
- ocuparea unei fctii vacante se poate realiza prin : promovare, transfer, redistribuire si concurs
e) Formarea si perfectionarea pregatirii fctionarilor pbl
- continutul cursurilor de pregatire sunt in general de cultura juridica si politica. Fctionarul
continua pe parcursul intregii sale cariere,perfectionarea pregatirii sale profesionale, scopul fiind
necesitatea la adaptarea la toate schimbarile ce pot interveni astfel incat fctionarul sa poata
indeplini orice noua sarcina in conditii de eficienta, de asemenea perfectionarea constituie un
instrument de promovare sociala .
f) Cariera fctionarului pbl
- potrivit statutului sau, fctionarul poate sa exercite in cadrul adm pbl o fctie pbl definitiva,cu
caracter permanent ceea ce ii poate oferi realizarea unei cariere in cadrul fctiei pbl.
- cariera = intreaga perioada in care un fctionar pbl desfasoara exercitiul fctiei pbl de la numirea
si la depunerea juramantului de credinta si pana la iesirea din serviciu ,de regula o dat acu
pensionarea.
- fctionarul poate parasi definitiv autorit /instit pbl prin :
- delegare, indeplinirea anumitor activitati in afara corpului unde isi desf activitatea,pt o
scurta per de timp dar in interesul acestuia sau al autorit respective ; modif raport de serviciu pe
o per de max 60 zile,pastrandusi in acest timp fctia pbl si salariul
- detasare , o procedura prin care fctionarul urmeaza sa si desfasoare activ in afara
corpului sau in interesul autorit pe o per de cel mult 6 luni ; modif provizorie a rap de serviciu ,
putand fi dispusa numai daca pregatirea profesionala a acestuia corespunde atributiilor si
responsab fctiei pbl pe care urmeaza sa fie detasat ; isi pastreaza fctia si salariul.
- mutarea definitiva a fctionarului n cadrul altui compartiment se aproba ,cu acordul
acestuia in scris,de catre conducatorul autorit. In care isi desf activitatea
- mutarea temporara , se dispune motivat in interesul autorit, de catre conducatorul
acestuia pe o per de max 6 luni.
- transferul, schimbarea definitiva a exercitarii fctiei pbl la un alt corp ori la o alta autorit
pt care sunt indeplinite cond. specifice prevazute in fisa postului ; se poate face in interesul
serviciului,cu acordul scris al fctionarului/ la cererea acestuia, numai intr-o fctie echivalenta.
- incheierea definitiva a carierei : decesul/ la data comunicarii deciziei de pensionare /
prin eliberarea din fctie( acordul partilor)/ destituire/ demisie.

2. Resusele materiale
Utilizarea rationala a resurselor materiale
a) eficienta muncii : creste atunci cand actiiv adm pbl se realizeaza in sedii,dotate
corespunzator pt dezv in conditii normale de lucru,randament,acces si utilizare ; sediul tre sa fie
lumios,incazit coresp,curat,protejat impotriva zgomotelor,umiditatii, sa aiba un aspect frumos si
ingrijit.
b) Folosirea rationala a bunurilor imobile
c) Folosirea echipamentelor moderne : duce la sporirea preciziei datelor si
analizelor,economisirea de timp,reducerea sau pastrarea aceluiasi nr de
personal,imbunatatirea productivitatii muncii,reducerea costurilor,usurarea
muncii,cresterea eficientei relizarii pb.
d) Introducerea in activitatea adm pbl a mecanizarii si automatizarii , in scopul de a
creste in mod rational randamentul fctionarilor pbl,dar si inlaturarea vechilor
mentalitati, de ordin psihologic sau sociologic.
e) Necesitatea cunoasterii de catre toti fctionarii din adm pbl a resurselor de care
dispun in vederea obtinerii de economii.
3. Resursele financiare
= totalit mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economice si sociale intr-un interval
de timp determinat
- sunt structurate in ; venituri proprii( venituri extrabugetare- taxe,incasari din vanzarea unor
publicatii,chirii) , venituri primite ca alocatii de la buget si subventii pt activitati autofinantate.

Cap IX – Metode in stiinta administratieI

Metoda = mijlocul prin care se gaseste si se alege o cale,ea e deteminata de insusi obiectul de
cercetarea stiintifica si in acelasi timp tre sa fie in concordanta cu legile obiective ale stiintei
respective.
Metodologia = asamblul metodelor folosite de catre o anumita stiinta ; este studiul celei mai
bune metode de cunoastere cu privire la unele pb determinate ; nu cauta solutii ci alegerea
modului de a le gasi
Etapele metodologiei stiintei administratiei
1. definirea obiectului de cercetat ( obiectul este cel ce determina alegerea metodei
respective)
2. ipoteza de lucru ( cercetarile se pot continua doar dupa formularea ipotezei,precum si
a unor solutii posibile)
3. constatatrea faptelor ( implica analizarea unei pluralitati de metode, dupa care
urmeaza alegerea uneia/mai multor metode adecvate
Metodele folosite in adm pbl = aelgerea unor cai rationale ce determina tehnicile de investigare
necesare pt gasirea de solutii eficiente,in scopul imbunatatirii structurii sau activitatii adm pbl.
Metode de cercetare:
1. Metoda analitica = se foloseste in prima faza a unei analize ce se efectueaza la nivlul
unei autorit sau instit.
- se caracterizeaza prin observarea faptelor si folosirea datelor pe care le detin cercetatorii intr-o
anumita ordine: structura(autorit /insit) posturile(nr total la nivelul instit din care nr
fctionarilor pbl si separat al personalului incadrat cu contract de munca,cate sunt ocupate cate
sunt libere, atributiile,scopul principal al postului, realtiile postului,volumul real de munca)
documentele si pozitiile(documentele de lucru ale fctionarilor, circuitul
documentelor,denumirea,nr, frecventa intocmirii lor) repartizarea serviciilor in sediile autorit
adm pbl (de modul in care sunt repatizate serviciile in imobilele care constituie sediul autoit
pbl depinde si asigurarea eficientei acestora) circuitul administrativ ( consta in analiza
drumului care se parcurge pt a se realiza sarcini de catre o autorit sau instit. ; se urmareste
intregul proces parcurs pt indeplinirea sarcinilor, de la posturile de lucru continuand cu etapele
pregatitii deciziei si pana la momentul luarii deciziei de catre conducere)
2. Metoda critica = tre realizata de persoana care a realizat si metoda analitica,; metoda
examineaza pe baza mai multor criterii anumite elemente ce se impun a fi
imbunatatite in activitatea unei autorit/instit.
- criterii : a) utilitatea autorit adm pbl si a activ ce o desfasoara : utilitatea va trebui constatata
atat lanivelu intregii activ a autorit cat si pe structurile sale componente, astfel prin cercetarea ei
se poate constatat daca serviciul pbl isi are eficienta, propunandu se dupa caz imbunatatiri.
b) eficienta : constituie pb esentiala a realizarii activitatii adm pbl, pe baza informatiilor
obtinute tre luate masuri fie pt simplificarea activitatii,fie restrangand activitatea serviciului pbl
c) timpul :duce la aprecierea favorabila a rezultatelor obtinute de catre un fctionar
pbl,sau dimpotriva o imagine nefavorabila , elem important al randamentului si al eficientei si
chiar al utilitatii serviciului pbl analizat.
d) optimizarea factorilor ambienti si a relatiilor umane
3. Metoda interviului = luarea de inteviuri ,mai intai a conducerii si a poi a altor fctionari
pbl de executie dar cu posturi de importanta majora in structura autoritatii; si in final dac e
posibil interviurile tre sa se realizeze cu intregul copr de fctionari si cu celalalt personal angajat
in aparatul autorit.
4. Metoda sintezei = se face de regula la nivelul unei autorit superioare ierarhice celei
analizate de catre fctionari specializati ; pot fi analizate si problemele care privesc coordonarea
,legaturile pe orizontala si pe verticala ,necesitatea imbunatatirilor pana la ce nivel se impun a fi
facute. De asemenea este importanta naliza relatiilor autorit adm pbl cu cetatenii ,prin serviciile
speciale infiintate sau de persoanele abilitate expres cu asemenea riscuri
5. Metoda experimentala = analiza cazurilor concrete,ce pot avea ca obiect o pb de natura
generala ,fie o pb de natura subiectiva. Cazuile pot fi strudiate ,analizate si dezbatute mai ales in
instit de perfectionare a pregatirii fctionarilor pbl. Metoda se caracterizeaza prin constructia unei
ierarhii de concepte in ascensiunea componentelor la nivel de categorii si a categoriilor la nivel
de asambluri ,al caror fctii sunt precizate si ale caror structuri sunt definite .

Cap X – Decizia administrativa

Decizia = elem esential al oricarei activ umane,in spevial al gandirii,in vederea atingerii unui
scop si al selectionarii mijloacelor pe care urmeaza sa le utilizeze pt atingerea acelui scop.
Decizia administrativa = manifestare de vointa a administratiei ,premergatoare unei actiuni sau
inactiuni ,prin care se opteaza pt o varianta in vedrea realizarii unui scop.
- element indispensabil al coeziunii si al duratei oricarei activ umane, pune in evidenta 2
elem constitutive :intelegerea si vointa, decizia,rezultand din raportul care se stab intre
acestea
Fundamentul unei decizii implica urmatoarele conditii:
1. o alegere intre mai multe posibilitati ( atat timp cat cel care tre sa decida nu s-a exprimat
optiunea pt una dintre variante nu se poate vb de decizie)
2. alegerea sa fie constienta ,precedata de o deliberarea (gestul/impulsul instinctiv nu poate
constitui o decizie)
3. alegerea tre sa aiba unul sau mai multe scopuri
4. alegerea tre sa conduca la actiune(daca nu duce la actiune e o simpla declaratie de
intentie)
Elementele deciziei :
1. Intelegerea =a concepe,a judeca, a rationa,; ea tre sa se realizeze dupa anumite proceduri
grupate,in cadrul general al discutiilor/al deliberarii
Deliberarea : obiect = formarea unei opinii asupra actiunii care se intreprinde .
Etape : determinarea obiectului deciziei ce urmeaza a fi luata (poate fi un scop general /obiectiv
ce reprezinta o etapa in atingerea unui scop) analiza subiectului deliberarii( sestrang date,se
asambleaza,se ierarhizeaza si se sistematizeaza,se interpreteaza aceste date) propuneri de masuri
2. Vointa = afirmarea unei tendinte cu care se identifica cel care decide ,ea este impusul
care determina omul sa actioneze intr-un anumit sens, il face sa treaca de la intentia de a
actiina la actiunea in sine.
= eliberarea energeniilor umane in vederea realizarii scopului propus, fiind
elementul esential al deciziei.
= pp in orice situatie implicare anumitor calitati morale,spirit hotarat,dorinta de
realizare a bienlui comun si a interesului general ,o anumita determinare,curaj.
3. Contopirea celor 2 sisteme : cele 2 elem nu se situeaza in acelasi plan, intelegerea face
apel la judecata iar vointa tine de caracter .Vointa tre sa se bazeze pe intelegere,pe
judecata,justificata de scopul urmarit.
4. Timpul = f important pt decizia adm,in rap cu celelelte 2 elem ale sale: intelegerea si
vointa,precum si cu cerintele etapei in care traiesc oamenii. Pt fiecare decizie exista si un
timp oportun,momentul propice in care aceasta tre sa fie luata ,adoptata/emisa.
Categorii de decizii administrative :
a) decizii privind adm interna : se iau mai ales in ceea ce priveste organizarea structurii
interne a adm pbl
b) decizii privind adm externa : prin ele se realizeaza activ adm pbl in raport cu alte
subiecte de drept.
Clasificarea deciziei adminsitrative
a) dupa importanta lor are in vedere pozitia autorului deciziei administrative in ierarhia
administrativa
b) dupa gradul lor de generalitate, sunt decizii cu caracter general si impersonal si
decizii individuale
c) dupa gradul libertatii de apreciere de care dispune autorul lor,in conditiile legii pt
anumite decizii,autorit administrativa are o competenta legala pt altele ea poate sa-si
aprecieze oportunitatea actiunii sale
d) dup amasura cunoasterii probabilitatii efectelor sunt: decizii luate in conditii de
certitudine,decizii luate in conditii de risc,decizii luate in conditii de incertitudine
e) decizii spontane si decizii pregatite : deciziile spontane se realizeaza pe baza
intuitiei ,pe inspiratia de moment si de pregatire profesionala si experienta celui care
le concepe.
f) decizii programate si neprogramate : cele programate sunt repetitive si rutiniere
Caracteristicile deciziei administrative
a) colegialitate
b) coerenta
c) autoritatea
d) formele
e) dreptul
f) timpul
Etapele elaborarii deciziei:
1. initierea :- initiativa deciziei adm se regaseste in exteriorul adm pbl si nu in interiorul
acesteia. Initiativa revine in primul rand puterii politice, apoi autorit executive si il al
treilea rand cetatenii
2. pregatirea proiectului de decizie sau elaborarea deciziei
a) determinarea obiectului deciziei
b) documentele sau informarea
c) analiza materialului documentar (interpretarea materialelor si prelucrarea lor)
d) elaborarea proiectului de deciziie
3. adoptarea deciziei : deliberarea se finalizeaza prin adoptarea deciziei ,conform procedurii
si cu majoritatea legala ceruta de vot.
Efectele deciziei administrative
a) efectele directe : clarificarea pb dezbatute, incheierea discutiilor si rezolvarea pb de
comportament, consacrarea opiniei exprimate, incheierea per de incertitudini.
b) efectele indirecte : asupra celor ce emit /adopta decizii( le imprima si le stimuleaza o
anumita responsabilitate) ,puterii politice ( clarifica scopurile si conceptiile pprivind
interesul general) ,adm pbl si cetatenilor.