Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Afacerilor Interne Nesecret

Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Nr.__________ 24.11.2020


Centrul pentru Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă
Specializare: OSP
Anul universitar: 2020-2021

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR TUTORIALE ŞI ACTIVITĂŢILOR ASISTATE


PE SEMESTRUL I ( ON- LINE)
Învăţământ Frecvență Redusă
Anul I - IFR
Săptămâna: 02.12 - 04.12.2020
Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

08.00 – 09.30 liber liber - - - - -

Pregătire militară
10.00 – 11.30 liber liber Logică juridică Limba engleză - -
generală

Pregătire militară
12.00 – 13.30 liber liber Logică juridică Limba engleză - -
generală

14.00 – 15.30 liber liber Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -

16.00 – 17.30 liber liber Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -
Săptămâna: 07.12 - 11.12.2020
Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Teoria generală a Drept civil Drept constitutional și


08.00 – 09.30 Instrucția tragerii Educație fizică - -
dreptului – Teoria generală instituții politice

Teoria generală a Drept civil Drept constitutional și


10.00 – 11.30 Instrucția tragerii Educație fizică - -
dreptului – Teoria generală instituții politice

Comunicare și dialog în
Tactica jandarmeriei
domeniul ordinii publice
(jandarmi)
(jandarmi)
Tactică polițienească Istoria Jandarmeriei
Bazele activității Pregătire militară
12.00 – 13.30 (poliție) Române Logică juridică - -
informative generală
Tactica Poliției de (jandarmi)
(poliție)
Frontieră
Dreptul frontierei de stat
(frontieră)
(frontieră)
Comunicare și dialog în
Tactica jandarmeriei
domeniul ordinii publice
(jandarmi)
(jandarmi)
Tactică polițienească Istoria Jandarmeriei
Bazele activității Pregătire militară
14.00 – 15.30 (poliție) Române Logică juridică - -
informative generală
Tactica Poliției de (jandarmi)
(poliție)
Frontieră
Dreptul frontierei de stat
(frontieră)
(frontieră)

16.00 – 17.30 - - - - - - -
Săptămâna: 14.12 - 18.12.2020

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

- - - - - - -
08.00 – 09.30

Comunicare și dialog în
Tactica jandarmeriei
domeniul ordinii publice
(jandarmi)
(jandarmi)
Tactică polițienească Istoria Jandarmeriei
Bazele activității
(poliție) Române Educație fizică Educație fizică - -
10.00 – 11.30 informative
Tactica Poliției de (jandarmi)
(poliție)
Frontieră
Dreptul frontierei de stat
(frontieră)
(frontieră)
Comunicare și dialog în
Tactica jandarmeriei
domeniul ordinii publice
(jandarmi)
(jandarmi)
Tactică polițienească Istoria Jandarmeriei
Bazele activității
(poliție) Române Educație fizică Educație fizică - -
12.00 – 13.30 informative
Tactica Poliției de (jandarmi)
(poliție)
Frontieră
Dreptul frontierei de stat
(frontieră)
(frontieră)

Educație fizică Educație fizică Educație fizică Instrucția tragerii Instrucția tragerii - -
14.00 – 15.30

Educație fizică Educație fizică Educație fizică Instrucția tragerii Instrucția tragerii -
16.00 – 17.30
Săptămâna: 11.01.2021 - 15.01.2021

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Teoria generală a Drept civil Drept constitutional și Pregătire militară


- - -
08.00 – 09.30 dreptului – Teoria generală instituții politice generală

Teoria generală a Drept civil Drept constitutional și Pregătire militară


- - -
10.00 – 11.30 dreptului – Teoria generală instituții politice generală

Bazele activității
Tactică polițienească
informative
(poliție) Instrucția tragerii Educație fizică - - -
12.00 – 13.30 (poliție)

Bazele activității
Tactică polițienească
informative Pregătire militară
(poliție) Educație fizică - - -
14.00 – 15.30 (poliție) generală

Tactică polițienească Bazele activității


(poliție) informative - Educație fizică - - -
16.00 – 17.30
(poliție)
Anul II - IFR
Săptămâna: 02.12 - 06.12.2020

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

08.00 – 09.30 liber liber - - - - -

10.00 – 11.30 liber liber Drept administrativ Criminologie Drept umanitar - -

12.00 – 13.30 liber liber Drept administrativ Criminologie Drept umanitar - -

Psihologie Judiciară
14.00 – 15.30 liber liber Limba engleză - - -
(poliție)

Psihologie Judiciară
16.00 – 17.30 liber liber Limba engleză - - -
(poliție)
Săptămâna: 07.12 - 13.12.2020
Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Investigatii criminale Ordine publică Metode si tehnici
(poliție) (poliție) operative (poliție)
Tactica Poliției de Investigarea criminalității Sisteme tehnice și de
08.00 – 09.30 Frontieră (frontieră) transfrontaliere control la frontieră - - - -
Tactici, tehnici și (frontieră) (frontieră)
procedee de intervenție Pregătire militară general Tactica Jandarmeriei
(jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
Investigatii criminale Ordine publică Metode si tehnici
(poliție) (poliție) operative (poliție)
Tactica Poliției de Investigarea criminalității Sisteme tehnice și de
Drept penal – partea Drept civil – -
10.00 – 11.30 Frontieră (frontieră) transfrontaliere control la frontieră -
generală I Drepturi reale
Tactici, tehnici și (frontieră) (frontieră)
procedee de Pregătire militară general Tactica Jandarmeriei
intervenție (jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
Investigatii criminale Ordine publică Investigatii criminale
(poliție) (poliție) (poliție)
Tactica Poliției de Investigarea criminalității Tactica Poliției de
Drept penal – partea Drept civil –
12.00 – 13.30 Frontieră (frontieră) transfrontaliere Frontieră (frontieră) - -
generală I Drepturi reale
Tactici, tehnici și (frontieră) Tactici, tehnici și
procedee de intervenție Pregătire militară general procedee de intervenție
(jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
Ordine publică
Investigatii criminale
(poliție)
(poliție)
Investigarea criminalității
Tactica Poliției de
transfrontaliere Psihologie Judiciară
14.00 – 15.30 Educație fizică Frontieră (frontieră) Limba engleză - -
(frontieră) (poliție)
Tactici, tehnici și
Metodica pregătirii
procedee de
personalului
intervenție (jandarmi)
(jandarmi)
Ordine publică
Investigatii criminale
(poliție)
(poliție)
Investigarea criminalității
Tactica Poliției de
transfrontaliere Psihologie Judiciară
16.00 – 17.30 Educație fizică Frontieră (frontieră) Limba engleză - -
(frontieră) (poliție)
Tactici, tehnici și
Metodica pregătirii
procedee de intervenție
personalului
(jandarmi)
(jandarmi)
Săptămâna: 14.12 - 18.12.2020

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Instrucția tragerii Instrucția tragerii Instrucția tragerii Educație fizică Limba engleză - -
08.00 – 09.30

Instrucția tragerii Instrucția tragerii Instrucția tragerii Instrucția tragerii Limba engleză -
10.00 – 11.30
Ordine publică
Investigatii criminale (poliție) Metode si tehnici Investigatii criminale
(poliție) Investigarea operative (poliție) (poliție)
Tactica Poliției de criminalității Sisteme tehnice și de Tactica Poliției de
Frontieră (frontieră) transfrontaliere control la frontieră Frontieră (frontieră) Limba engleză - -
12.00 – 13.30
Tactici, tehnici și (frontieră) (frontieră) Tactici, tehnici și
procedee de intervenție Metodica pregătirii Tactica Jandarmeriei procedee de
(jandarmi) personalului (jandarmi) intervenție (jandarmi)
(jandarmi)
Ordine publică
Investigatii criminale
Investigatii criminale (poliție) Metode si tehnici
(poliție)
(poliție) Investigarea operative (poliție)
Tactica Poliției de
Tactica Poliției de criminalității Sisteme tehnice și de
Frontieră (frontieră)
Frontieră (frontieră) transfrontaliere control la frontieră - - -
14.00 – 15.30 Tactici, tehnici și
Tactici, tehnici și (frontieră) (frontieră)
procedee de
procedee de intervenție Metodica pregătirii Tactica Jandarmeriei
intervenție
(jandarmi) personalului (jandarmi)
(jandarmi)
(jandarmi)
Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -
16.00 – 17.30

18.00 – 19.30 Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - - -
Săptămâna: 04.01 - 08.01.2021

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

- - - - -
08.00 – 09.30
Ordine publică Ordine publică
Investigatii criminale (poliție) Investigatii criminale (poliție)
(poliție) Investigarea (poliție) Investigarea
Metode si tehnici
Tactica Poliției de criminalității Tactica Poliției de criminalității
operative (poliție)
Frontieră (frontieră) transfrontaliere Frontieră (frontieră) transfrontaliere - -
10.00 – 11.30 Tactica Jandarmeriei
Tactici, tehnici și (frontieră) Tactici, tehnici și (frontieră)
(jandarmi)
procedee de intervenție Metodica pregătirii procedee de Pregătire militară
(jandarmi) personalului intervenție (jandarmi) general
(jandarmi) (jandarmi)
Ordine publică Ordine publică
Investigatii criminale
Investigatii criminale (poliție) (poliție)
(poliție)
(poliție) Investigarea Investigarea
Metode si tehnici Tactica Poliției de
Tactica Poliției de criminalității criminalității
operative (poliție) Frontieră (frontieră)
Frontieră (frontieră) transfrontaliere transfrontaliere - -
12.00 – 13.30 Tactica Jandarmeriei Tactici, tehnici și
Tactici, tehnici și (frontieră) (frontieră)
(jandarmi) procedee de
procedee de intervenție Metodica pregătirii Pregătire militară
intervenție
(jandarmi) personalului general
(jandarmi)
(jandarmi) (jandarmi)
Ordine publică Ordine publică Ordine publică
(poliție) (poliție) (poliție)
Investigarea Investigarea Investigarea
Metode si tehnici
criminalității criminalității criminalității
operative (poliție)
transfrontaliere transfrontaliere transfrontaliere - - -
14.00 – 15.30 Tactica Jandarmeriei
(frontieră) (frontieră) (frontieră)
(jandarmi)
Pregătire militară Pregătire militară Metodica pregătirii
general general personalului
(jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
Săptămâna: 11.01.2021 - 15.01.2021

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Drept penal – partea Drept civil –


Drept administrativ Criminologie Drept umanitar - -
08.00 – 09.30 generală I Drepturi reale

Drept penal – partea Drept civil –


Drept administrativ Criminologie Drept umanitar - -
10.00 – 11.30 generală I Drepturi reale

Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -
12.00 – 13.30

Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -
14.00 – 15.30
Anul III - IFR

Săptămâna: 02.12 - 04.12.2020

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

08.00 – 09.30 liber liber - - - - -

Dreptul Drept civil -


10.00 – 11.30 liber liber Educație fizică - -
Transporturilor Contracte

Dreptul Drept civil -


12.00 – 13.30 liber liber Educație fizică -
Transporturilor Contracte

Investigații criminale
Tactică criminalistică
(poliție)
(poliție)
Tactica Poliției de Tactică criminalistică
14.00 – 15.30 liber liber Operații - -
Frontieră (frontieră) (poliție)
multinationale
Tactica jandarmeriei
(jandarmi)
(jandarmi)
Investigații criminale
Tactică criminalistică
(poliție)
(poliție)
Tactica Poliției de Tactică criminalistică
16.00 – 17.30 liber liber Operații - -
Frontieră (frontieră) (poliție)
multinationale
Tactica jandarmeriei
(jandarmi)
(jandarmi)
Săptămâna: 07.12- 13.12.2020
Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

08.00 – 09.30 Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -

Drept penal – partea Educație fizică -


10.00 – 11.30 Instructia tragerii Drept procesual penal I Limba engleză -
specială I

-
Tactică
Drept penal – partea
12.00 – 13.30 Instructia tragerii Drept procesual penal I Limba engleză criminalistică -
specială I
(poliție)

Protecția juridică a
drepturilor omului
Investigații Tactică criminalistică
(poliție)
criminale (poliție) (poliție)
Managementul integrat
Tactica Poliției de Legislație Schengen Tactică criminalistică
14.00 – 15.30 al frontierelor Limba engleză - -
Frontieră (frontieră) (frontieră) (poliție + jandarmi)
(frontieră)
Tactica jandarmeriei Operații multinationale
Management
(jandarmi) (jandarmi)
organizațional
(jandarmi)
Protecția juridică a
drepturilor omului
Investigații Tactică criminalistică
(poliție) Tactică criminalistică
criminale (poliție) (poliție)
Managementul integrat (poliție)
Tactica Poliției de Legislație Schengen
16.00 – 17.30 al frontierelor Operații Limba engleză - -
Frontieră (frontieră) (frontieră)
(frontieră) multinationale
Tactica jandarmeriei Operații multinationale
Management (jandarmi)
(jandarmi) (jandarmi)
organizațional
(jandarmi)
Săptămâna: 14.12 - 18.12.2020

Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică - -
08.00 – 09.30
Protecția juridică a
drepturilor omului Investigații Tactică
(poliție) criminale (poliție) criminalistică Investigații criminale
Managementul Tactica Poliției de (poliție) (poliție)
Tactică
integrat al Frontieră Legislație Schengen Tactica Poliției de
criminalistică - -
10.00 – 11.30 frontierelor (frontieră) (frontieră) Frontieră (frontieră)
(poliție + jandarmi)
(frontieră) Tactica Operații Tactica jandarmeriei
Management jandarmeriei multinationale (jandarmi)
organizațional (jandarmi) (jandarmi)
(jandarmi)
Protecția juridică a
drepturilor omului Investigații Tactică
(poliție) criminale (poliție) criminalistică Investigații criminale
Managementul Tactica Poliției de (poliție) (poliție)
Tactică
integrat al Frontieră Legislație Schengen Tactica Poliției de
criminalistică - -
12.00 – 13.30 frontierelor (frontieră) (frontieră) Frontieră (frontieră)
(poliție + jandarmi)
(frontieră) Tactica Operații Tactica jandarmeriei
Management jandarmeriei multinationale (jandarmi)
organizațional (jandarmi) (jandarmi)
(jandarmi)
Drept penal – Drept procesual Drept civil - Dreptul
Instructia tragerii - -
14.00 – 15.30 partea specială I penal I Contracte Transporturilor
Drept penal – Drept procesual Drept civil - Dreptul
Instructia tragerii - -
16.00 – 17.30 partea specială I penal I Contracte Transporturilor
Săptămâna: 11.01.2021 - 15.01.2021
Ziua/ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Educație fizică Educație fizică Limba engleză Educație fizică Educație fizică - -
08.00 – 09.30
Tactică Tactică
Educație fizică Educație fizică Limba engleză criminalistică criminalistică - -
10.00 – 11.30
(jandarmi) (jandarmi)
Investigații Investigații Investigații
criminale (poliție) criminale (poliție) criminale (poliție)
Tactica Poliției de Tactica Poliției de Tactica Poliției de
Tactică
Frontieră Frontieră Frontieră
criminalistică Limba engleză - -
12.00 – 13.30 (frontieră) (frontieră) (frontieră)
( jandarmi)
Tactica Tactica Tactica
jandarmeriei jandarmeriei jandarmeriei
(jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
Investigații Investigații Investigații
criminale (poliție) criminale (poliție) criminale (poliție)
Tactica Poliției de Tactica Poliției de Tactica Poliției de
Tactică
Frontieră Frontieră Frontieră
criminalistică - - -
14.00 – 15.30 (frontieră) (frontieră) (frontieră)
(poliție + jandarmi)
Tactica Tactica Tactica
jandarmeriei jandarmeriei jandarmeriei
(jandarmi) (jandarmi) (jandarmi)
- - - - - - -
16.00 – 17.30