Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BEDEA MUGUREL COSMIN
Adresă(e) Aleea Neptun,Bl 34,Sc D,Ap 50,Etaj 4, cod poştal 330151, localitatea Deva, Jud Hunedoara,
ROMÂNIA
Telefon(oane) Mobil 0723347145
Fax(uri)
E-mail(uri) cossmin72@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 19.09.1972

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,IANCU DE HUNEDOARA”
ocupaţional AL JUDETULUI HUNEDOARA

Experienţa profesională
Perioada 01.10.2008-PREZENT
Funcţia sau postul ocupat PARAMEDIC
Numele si adresa angajatorului ASOCIATIA SALVITAL HUNEDOARA
PIATA VICTORIEI NR.1 DEVA JUD.HUNEDOARA
Perioada 17.03.2008-01.04.2008
Functia sau postul ocupat ȘOFER
Numele si adresa angajatorului SC CORPORATE POST SRL
BUCUREȘTI

Perioada 15.11.1995-28.02.2008
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului DGASPC DEVA,Str.BULEVARDUL IULIU MANIU,NR 18,DEVA, JUD HUNEDOARA

Perioada 21.03.1994-15.11.1995
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului ȘCOALA NORMALĂ ,,SABIN DRAGOI ” Str.GHEORGHE BARITIU,DEVA JUD HUNEDOARA

Perioada 21.07.1992-14.07 1993


Functia sau postul ocupat MILITAR
Numele si adresa angajatorului UM02350 ORĂȘTIE,JUD HUNEDOARA
Perioada 01.05.1993-21.03.1994
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului AUTOBAZA -DEVA, Str.ARDEALULUI, DEVA,JUD HUNEDOARA

Perioada 01.04.1992-01.05.1993
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului SC TÂMPLĂRIE UNIVERSALĂ GÂTA –DEVA,Str.ALEEA CRIȘULUI

Perioada 01.10.1991-01.04.1992
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului SC CRĂCIUN ETCOMP SNC- DEVA,Str PIAȚ UNIRII,NR.9.DEVA JUD HUNEDOARA

Perioada 01.08.1991.01.10.1991
Functia sau postul ocupat MUNCITOR CALIFICAT
Numele si adresa angajatorului IPL –DEVA,Str MIHAI EMINESCU,DEVA JUD HUNEDOARA

Educaţie şi formare
Perioada 29.02.2016-18.03.2016
Calificarea / diploma obţinută CONSOLIDAREA ȘI DOBÂNDIRE DE NOI COMPETENȚE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ CENTRUL DE FORMARE ȘI PREGĂTIRE ÎN DESCARCERARE ȘI ASISTENȚÂ MEDICALÂ DE
/ furnizorului de formare URGENȚĂ-ISU ” BANAT ” JUD TIMIȘ

Perioada 2007-2010
Calificarea / diploma obţinută ASISTENT MEDICAL GENERALIST-NIVEL III AVANSAT
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / ȘCOALA POSTLICEALĂ ”CAROL DAVILA” CĂLAN, JUD HUNEDOARA
furnizorului de formare

Perioada 06.10.2008-30.10.2008
Calificarea / diploma obţinută CURS DE PRIM AJUTOR CALIFICAT,DESCARCERARE SI OPERATIUNI DE SALVARE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES
furnizorului de formare

Perioada 1987-1992
Calificarea / diploma obţinută ELEV
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / GRUP ȘCOLAR HOREA - DEVA ,JUD HUNEDOARA

furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută 1979-1987
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII
furnizorului de formare SCOALA GENERALA NR2 SIMERIA

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) ROMANA

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZA


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba B1 MEDIU B1 MEDIU B1 MEDIU B1 MEDIU B1 MEDIU
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

- Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă pe care am practicat-o la toate locurile de muncă;
Competenţe şi abilităţi sociale
- Abilități organizatorice și de comunicare;
- Stăpânire de sine, responsabilitate, inițiativă, auto-organizare;
- Punctual

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Word-nivel intermediar,navigare internet


a calculatorului

Competenţe şi aptitudini - experiența managementului în echipă


organizatorice
- instalații sanitare,tâmplarie
Competenţe şi aptitudini tehnice

Permis(e) de conducere Categoria: B,BE,C,CE

Informații sulimentare

Anexe

SEMNATURA__________ DATA____________