Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

6
La Regulamentul Programului
de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1

PLANUL DE AFACERI
înaintat pentru alocarea resurselor financiare nerambursabile
în cadrul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”

1. TITLUL PROIECTULUI, SCOP ȘI OBIECTIVE

Procurarea utilajului de producere a piletilor din lemn

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERII


Tabelul 1
Denumirea SRL,,AR STUP,,
ÎntreprinderiiCompletaţi cu
denumirea completă a întreprinderii
(conform Deciziei de înregistrare )
Forma juridică de organizare
ÎI GŢ v SRL CÎ CP

IDNO/ Cod fiscal 1019605001610


(Conform Deciziei de înregistrare )
Data înregistrării întreprinderii 02.09.2019
(Conform Deciziei de înregistrare )
Adresa juridică solicitant (raion, r-nul Basarbeasca, s.Bascalia str.Stefan cel Mare nr.3
oraş/sat, strada, numărul, cod MD6712
poştal)
Nr. Telefon/ e-mail/ fax 060028176 e-mail: arnaut.85@mail.ru
Domeniul de activitate principal Fabricarea, taierea si rendeluirea materialului lemnos.
(Completaţi cu date din Extrasul din Fabricarea altor elemente de duldherie.
Registrul de Stat)
Locația implementării proiectului Activitatea de fabricare a piletilor din lemn se va efectua in
investiţional (adresă) s.Bascalia , r-nul Basarbeasca str.Stefan cel Mare 3
Completaţi cu adresa poştală unde se
desfăşoară nemijlocit activitatea Telefon de contact: 060028176
întreprinderii
Persoana de contact s.Bascalia tel:060028176
(adresă, telefon, fax)

Date despre lucrătorul migrant


Tabelul 2
Nume, Prenume Tichem Ion

Anul naşterii 01.02.1960

Sexul  Feminin v Masculin


Ţara în care a muncit/ munceşte: Portugalia
Perioada de muncă: 2000-prezent
Activitatea desfăşurat peste hotare V construcţii
 agricultură
 industrie
 comerţ
 menaj
 asistenţă socială
 servicii
 alte ___________________________________________

Domiciliul în R. Moldova
Stare civilă  Necăsătorit/ v Căsătorit/ă
Copii 1 v2 3  4 şi mai mult

Date despre fondatori și care este cota de participare a fiecăruia


Tabelul 3
Cota de Bifaţi varianta
participare corespunzătoare, menţionând
legătura de rudenie cu
Numele, prenumele Domiciliu lucrătorul migrant (după caz)
% Lucrător Ruda
migrant lucrătorului
migrant
Arnaut Nina s.Bascalia r-ul 100%
Basarabeasca

Total 100

Date despre administratorul întreprinderii


Tabelul 4
Nume, Prenume Arnaut Nina
Studii
superioare
Specialitatea Finante si Banci
Contabilitatea

Experiența profesională a administratorului


Tabelul 5
Instituţia/organizaţia în care a Domeniul Funcţia Perioada
activat administratorul
Primaria s.Bascalia Administratie publica locala Contabil sef 2013-prezent
3. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII