Sunteți pe pagina 1din 4

Ca urmare a implementării proiectului investițional propus de compania „AR STUP”

SRL, Arnaut Nina, în persoana fondatorului și administratorului, își v-a realiza visul, de-a
avea o afacere proprie în R. Moldova.
Afacerea planificată în cadrul companiei „AR STUP” SRL v-a fi una de succes, deoarece
soțul fondatoarei are o experiență în domeniul tâmplariei de aproximativ 20 ani.
De asemenea, ca urmare a implementării proiectului investițional propus de fondatorul
compania „AR STUP” SRL vor fi create 9 locuri noi de muncă permanente în plus la cele
3 actuale. Prin acțiunea respectivă, persoanele angajate vor avea un venit stabil în
Republica Moldova, evitând emigrarea peste hotarele țării.Prin activitatea companiei,
datorita utilajelor modern procurate si care urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului
investitional, vom contribui si la protejarea mediului inconjurator.

3.1.1. Potenţialii beneficiari ai proiectului


- Persoane asigurate cu loc de muncă;
- Agenţii economici (producătorii de sorg) care vor avea unde vinde sorgul ca
materie primă;
- Administraţia publică (impozite la buget);
- Fondatorii întreprinderii .

3.1.2. Durata de implementare a proiectului


Planific să realizez investiția din cadrul programului „PARE 1+1” începând cu luna
septembire 2020, până la finele anului curent.
Pentru etapizarea perioadei de timp, menționez următoarele:
I. Etapă – Procurarea unui ferestrău – paglică (gater) și a 2 cazane necesare
desfăşurării activităţii întreprinderii, (luna septembrie, 2020);
II. Etapa - procurarea pilitatorului si a masinei de farimitat lemnul, (luna octombrie-
noiembrie)
II. Etapă – Încheierea contractelor cu diferiți agenți economici (procurarea materiei prime)
III. Etapă – Creșterea productivității a tonajului de pilitatori;

3.1.3. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Pentru a realiza activitățile propuse de compania „AR STUP” SRL este necesar un atelier de
producere, unde se vor desfășura activitățile de bază și o altă încăpere ce servește drept
uscătorie a lemnului. Pentru buna desfășurare a activităților propuse, pe lângă încăperile
specifice, mai sunt necesare următoarele echipamente ce vor fi procurate:
- Procurarea unui ferestrău – paglică (gater) și a 2 cazane necesare desfăşurării
activităţii întreprinderii;
- Procurarea utilajului pentru producerea pileților;
Hala de producere, la moment este amplasată în s. Bascalia. Pentru activitatea de producere
societatea arendează un atelier cu o suprafață totală de cca. 300 m2, încăpere pentru uscătoria
lemnului cu teren aferent de 0.17 ha., ambele încăperi respectă toate normele necesare pentru
siguranța angaților. În viitorul apropiat, preconizăm achiziționarea ambelor spații.

4. PARTICIPARE LA ALTE PROIECTE/ PROGRAME


□ Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC)
□ Programul Național “START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
□ Programul - pilot ”FEMEI ÎN AFACERI” (PFA)
□ Subvenţii pentru Agricultură de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
□ JNPGA
□ Alte Programe/Proiecte de Granturi (descrieţi)

__________________________________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________________________________
___________

5. RESURSELE UMANE ALE ÎNTREPRINDERII


5.1. Informația privind locurile de muncă
Tabelul 7
Permanenţi Sezonieri
(persoane) (persoane)
Numărul actual de salariaţi, inclusiv: 3

1. femei 1

2. bărbați 2

3. tineri până la 35 ani

Numărul planificat de salariaţi, total


(după implementarea proiectului
investiţional) inclusiv: 9

1.femei 1

2. bărbați 8

3. tineri până la 35 ani

Anul 2021 11

Anul 2022 14
Anul 2023 20

5.1. Descrierea resurselor umane


Întreprinderea are la moment 3 angajați.
Managementul companiei este alcătuit în principal din:
- Administrator și contabil – Arnaut Nina, studii superioare economice în cadrul USM,
activează în calitate de contabil . Experienţa de muncă datează din anul 2008 și
continuă până în prezent.
- Operatori – 2 angajați cu studii superioare și medii.

- Compania „AR STUP” SRL, după realizarea proiectului investițional își va mări
numărul de angajați și va crea cel puțin 9 locuri noi de muncă.

6. PRODUSUL ȘI PIAȚA

6.1. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă?
Piața țintă de desfacere a companiei la moment este constituită din mai mult de 35 de
clienți, însă preconizăm extinderea în viitorul apropiat, o dată cu procurarea noilor
echipamente și angajarea personalului nou, în număr de 3 persoane. În urma investițiilor
planificate pentru anul 2020, piața țintă preconizăm că va atinge numărul de 70 clienți,
reprezentând dublul celor existenți.
Personalul va fi selectat de administrator din locuitorii satului Bascalia și din împrejurime.
Personalul tehnic este necesar de a fi calificat, iar în caz de necesitate va fi instruit. Motivarea
personalului se va face în dependență de volumul de lucru.
Locurile noi de muncă vor fi distribuite în felul următor: 2 operator cazangerie, 2 operatori la
ferestrăul-panglică (gater) și 1 hamal, care vor avea în responsabilitate cazangeria și hala de
producere, 2 operatori la pilitator, 2 operatori la masina de farimitat. După gen se vor diviza
în: 8 bărbați și 1 femei, lucrători cu vârsta de până la 35 ani.

Salariul mediu va fi de 6500 lei lunar

6.2. Poziţia produselor/serviciilor întreprinderii pe piaţă comparativ cu cele ale


concurenţei
Produsele oferite pe piaţă de întreprinderea noastră se vor deosebi de produsele altor
întreprinderi producătoare prin calitatea lor deoarece vor fi confecţionate de utilaje
performante ce permit executarea operaţiunilor mai exact. Calitatea, preţul, precum si
diversificarea produselor după formă si dimensiuni va asigura o calitate bine pregatita
În comparaţie cu concurenţii preţul de cost al unei unităţi va fi mai mic cu 30%
deoarece vom utiliza materia primă importata de întreprindere şi vom avea un volum
mai mare de produse datorită productivităţii sporite a utilajelor.
Reducerea costului de producere ne va permite micşorarea preţului de comercializare,
extinderea şi consolidarea pieţii, precum şi menţinerea profitului.

6.3. Principalii clienţi


Tabelul 8
Clienţi prezenţi Produse Condiţii de plată Data iniţierii
vândute colaborării
Institutii de invatamint Pileti de diferite marimi In momentul realizari 2020
Persoane fizice Pileti de diferite marimi In momentul realizari 2020

6.4. Principalii concurenţi


Tabelul 9
Concurenţi Ce produc? Avantaje Dezavantaje