Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN TEMATIC ŞI CONŢINUTURI ALE RAPORTULUI ANALITIC.

Nr. T. Temă Nr. zile


1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii
organizaţiei/instituţiei. 2
2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei/organizaţiei. 2
3. Analiza rolului organizaţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. 5
4. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi 6
identificarea oportunităţilor.
5. Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi
corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare 6
a practicii.
6. Studierea informaţiei privind activitatea Republicii Moldova în
relaţiile internaţionale în sectoarele reprezentative a 11
instituţiei/organizaţiei.
7. Participarea la desfăşurarea activităţii cotidiene a
instituţiei/organizaţiei şi respectarea angajamentelor stabilite în zilnic
conformitate cu coordonatorul practicii din instituţie/organizaţie.
8. Total 30

Conţinuturile temelor practicii de producţie.


Conţinutul practicii de producţie este determinat de funcţiile profesionale pe care va trebui
să le exercite studentul practicant. In decursul desfăşurării practicii studenţii vor fi antrenaţi în
activitatea instituţiilor abilitate în domeniul relaţiilor internaţionale.

Tema 1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii


organizaţiei/instituţiei.

Structura instituţiei/organizaţiei. Efectuarea organigramei instituţiei/organizaţiei. Stabilirea


funcţiilor subdiviziunilor instituţiei/organizaţiei. Evoluţia istorică a instituţiei/organizaţiei.
Particularităţile procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei. Factorii
determinanţi ai procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei.

Tema 2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei şi procedura finanţării.

Evidenţierea cadrului juridic privind activitatea instituţiei. Regulamentele interne de


reglementare a activităţii instituţiei. Aspectele bugetare ale activităţii instituţiei organizaţiei.
Procedura accesării resurselor de către instituţie.

Tema 3. Analiza rolului instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale.

Determinarea funcţiilor instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. Prezentarea


modalităţilor privind implicarea instituţiei în relaţiile internaţionale. Analiza relaţiilor
internaţionale şi reţelei de parteneriat în care este implicată instituţia. Evidenţierea perspectivelor
şi oportunităţilor pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat extern a instituţiei.

Tema 4. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea


oportunităţilor.
Evidenţierea cadrului juridic de dezvoltare a relaţiilor a instituţiei. Stabilirea procedurii de
stabilire a relaţiilor internaţionale de către instituţie (studiu de caz). Evidenţierea principalelor
etape a procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale. Determinarea rolului diferitor
participanţi/actori ai procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale.

Tema 5. Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi


corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii.

Rolul comunicării în contextul desfăşurării relaţiilor internaţionale a instituţiei.


Evidenţierea modalităţilor de comunicare cu partenerii externi ai instituţiei. Analiza
corespondenţei internaţionale a instituţiei (tipuri de acte).

Tema 6. Studierea informaţiei privind activitatea Republicii Moldova în relaţiile


internaţionale în sectoarele reprezentative a instituţiei/organizaţiei.

Prezentarea generală a relaţiilor internaţionale în care este implicată Republica Moldova în


sectoarele reprezentative ale instituţiei şi evidenţierea locului instituţiei în cadrul acestora. Rolul
instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. Evidenţierea oportunităţilor pentru dezvoltarea
relaţiilor internaţionale ale instituţiei.