Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCATIE ANTREPRENORIALA-recapitulare

Sa ne reamintim:

1. Modalitatea invatata de a cerceta piata este reprezentata de marketing , studiul


de piata.
2. Rolul promovarii produsului este acela de a atrage atentia asupra acestuia, prin
procesul de informare a potenţialilor clienţi cu privire la caracteristicile produsului
realizat.
3. Motivul pentru care se recomanda evaluarea la un moment dat a afacerii este
determinarea valorii acesteia la un moment dat, a potentialului acesteia de a-si
mari bogatia,precum si stabilirea unei concluzii : mentinere, dezvoltare sau
lichidarea afacerii.
4. Cifra de afaceri este venitul obţinut din vânzarea mărfii.
5. Lichiditatea unui produs presupune o oportunitate de a „vinde‖ un anumit produs cât
mai repede posibil, schimbându-l cu un echivalent în numerar. Dacă un produs are o
cerere pe piață și este bine vândut, aceasta indică o lichiditate ridicată.
6. Rentabilitatea firmei este capacitatea ei de a obţine profit, adică de a obţine un
excedent de venituri peste valoarea costului total implicat.
7. Cum se determina pretul unui produs?
Exista mai multe strategii de stabilire a pretului unui produs al unei companii.
Alegerea facuta depinde foarte mult de contextul in care opereaza firma. In
calitate de contabili, daca primim o solicitare pentru exprimarea unei opinii
privind cea mai potrivita strategie, putem avea in vedere observatiile de mai jos :
— Strategii pornind de la cost : aceasta este strategia care se aplica natural si
implica stabilirea pretului produsului pornind de la costul de productie si
adaugand o marja.
Astfel, putem identifica o strategie de:
• Break even – adica stabilirea unui pret la un nivel la care compania nu obtine
nici profit dar nici pierdere . Poate fi o strategie pentru o firma aflata la inceput
care doreste sa cucereasca piata prin preturi competitive. Nu este insa o strategie
pe termen lung. Fara profit, o companie nu isi justifica functionarea.
• Cost marginal – preturile sunt stabilite la nivelul costului marginal necesar
pentru a produce un articol, de regula pentru a profita de avantajul utilizarii unei
capacitati de productie, in alt context neutilizata.
• Cost plus o anumita marja (de regula la nivelul marjei folosite in industria in
care compania opereaza);
— Strategii bazate pe pret – in aceasta categorie amintim doar cateva:
• Premium pricing – adica stabilirea unui pret mai ridicat decat pretul pietei pentru
a crea impresia de produs ―premium‖;
• Value pricing – adica preturile sunt stabilite in functie de valoarea pe care
produsul sau serviciul o are pentru client.
• Freemium pricing– adica oferirea unui serviciu de baza gratuit, urmat de taxarea
serviciilor de calitate superioara;

8. Riscul in afaceri reprezintă pierderile posibile ce pot surveni, precum şi câştigurile


potenţiale ce apar .
9. Raspunderea disciplinara se aplica in cazul în care antreprenorul săvârşeşte fapte
ilicite care au gravitate mai mică decât contravenţiile şi se referă , de regulă, la
relaţiile dintre angajat şi antreprenor, atunci cânduna dintre părţi nu-şi respectă
obligaţiile contractuale.
10. Rolul raspunderii in afaceri se referă la comportamentul pe care îl aleg întreprinzătorii
din multiplele variante posibile, ţinând cont de interesele generale ale firmei şi de
dispoziţiile legale restrictive care nu pot fi incălcate.
Răspunderea în afaceri implică sancţionarea atitudinii sau acţiunii alese de
antreprenor, în cazul unei neconcordanţe între alegerea sa şi regula juridică
ceprestabileşte comportamentul legal.