Sunteți pe pagina 1din 1

Temă

Ex.1. Notați cu A sau cu F, afirmațiile următoare:

a.Energia internă este mărime de proces, iar lucrul mecanic este mărime de stare. F

b.Conform principiului întâi al termodinamicii căldura primită de un sistem este egală cu variația
energiei interne a sistemului plus lucrul mecanic efectuat de sistem. A

c. Într- un proces ciclic , conform principiului întâi al terminiamicii, U=L=0. F

d. Starea de vapori corespunde stării gazoase a unei substanțe aflate la o temperatură mai mică
decât temperatura critică. A

Ex.2. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect.

La motorul Otto timpul motor este:

a. compresia

b.admisia

c. arderea și detenta

d. evacuarea

Ex.3. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect.

Scurtcircuitarea unei baterii este transformarea:

a. cvasistatică, nereversibilă

b. necvasistatică, ireversibilă

c. ciclică

d. cvasistatică, ireversibilă