Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “Sf.

Mina”
Craiova

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI : Mihai Maria Alexandra


DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 30.03.2008
DOMICILIUL: Amărăştii de Jos, nr.13
-Prof. psihopedagogie specială Tomescu Elena Daniela
-
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL:
-Nivel de deficienţă : GRAV
Cod grad 11 : 5,(F71.0, F91.9)
- Limbaj expresiv slab dezvoltat

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA Oct 2017 – Iunie .2018

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

DOMENII OBIECTIVE / CONTINUTURI METODE SI CRITERII METODE SI


MIJLOACE DE MINIMALE DE INSTRUMENTE DE
REALIZARE APRECIERE A EVALUARE
PROGRESULUI
COGNITIV - exprimarea/semnalizarea Exercitii de
nevoilor personale (foame, verbalizare, Manifestă interes
sete) prin diferite reactii dupa model; pentru activităţile Evaluari orale şi
verbale si/sau Explicatia; propuse practice
comportamentale; Munca Grupare/clasificare Aprecieri stimulative
- identificarea si independenta dupa un criteriu
discriminarea in plan obiectual supravegheata dat
dupa 1-2 criterii ( culoare, Exercitiul;
marime) Pentru fixare se vor
- recunoasterea persoanelor relua de mai multe
cunoscute, verbal si nonverbal; Explicatia ori anumite activitati
- utilizarea formulelor uzuale Conversatia
de salut, verbal si nonverbal;
- gruparea obiectelor
familiare, dupa anumite
criterii; Exercitii de
- raspunsul cu “da” sau “nu” la verbalizare, Evaluari orale şi
intrebari simple,verbal si dupa model; Realizarea practice
nonverbal; -sa reactioneze la Explicatia; corespondentei Aprecieri stimulative
vocea umana, prin diverse Munca imagini - obiecte
manifestari; independenta
-semnalizarea intelegerii unui supravegheata
mesaj simplu, prin raspunsuri Exercitiul;
adecvate ;
- emiterea dupa model de
sunete izolate , silabe, cuvinte; Exercitii de
-executarea de comenzi simple verbalizare, Manifestă interes
(ia, stai jos, inchide/deschide dupa model; pentru activităţile
usa); Explicatia; propuse Teste criteriale cu
-ordonarea dupa criteriul Exercitii dupa itemi pentru fiecare
marimii ( ,,Piticii din poveste model obiectiv în parte
“) Explicatia;
- realizare de incastre Munca
- alcatuirea unui obiect din independenta
corpuri mai mici( ,,Construim supravegheata
din piese lego “) Exercitiul; Orala
- realizarea corespondentei Scrisa
obiect- imagine(,,Pune jetonul Manifestă interes
potrivit”) Exercitii de pentru activităţile
- imitarea zgomotelor din grupare de propuse
natura si onomatopeelor ( obiecte dupa
,,Cum face…?”) diferite criterii
- colorare in contur Exercitii de
(,,Para”, ,,Morcovul”) alcatuire de
- Colaje simple si in contur multimi;
(,,Covorasul fermecat “’, Exercitii de
,,Fructe de toamna “) asociere
- Legume, fructe Explicatia,
- Animale si pasari domestice munca
si salbatice independenta
- Mijloace de transport
- Anotimpuri

PSIHOMOT - Sortare si grupare Exercitii de Manifestă interes


OR obiectuala dupa un motricitate pentru activităţile Orala
criteriu ( forma, propuse
culoare, marime) Exercitiul; Scrisa
- Exersarea gestului Respectarea
rectiliniu in plan diferitelor tipuri de Pentru fixare se vor
orizontal sau Explicatia linii relua de mai multe
vertical(,,Drumul Conversatia ori anumite activitati
soricelului”, ,,Traseul Utilizarea corecta a
masinii”) instrumentelor de
- Simularea gesturilor scris Evaluari orale şi
pentru cusut ( ,,Plansa Exercitii de practice
cu gaurele”, scriere, colorare Aprecieri stimulative
,,Tractorasul”, ,,Ferma Respectarea
„) conturului unui
- Plierea desen
hartiei(,,Evantai”) Exercitii de Colaje – „Robotul” ,
- Prinderea corecta a identificare a „Trenuletul”
instrumentelor de scris partilor
- Desen in contur componente ale Evaluari orale şi
- Jocuri muzicale corpului practice
asociate cu miscare (,, omenesc pe Aprecieri stimulative
Bate vantul papusa si plansa
frunzele”, ,,Daca vesel
se traieste”, ,, Am o Exercitii de
casuta mica”) asamblare a
- infiletarea un fir gros partilor Manifestă interes
pe o bobina mare; componente ale pentru activităţile
- modelarea de unui intreg propuse
plastilina/lut;
- insirare pe sfoara margele
mari;
- realizarea de diverse imagini
prin lipirea partilor
componente (casa, bradut,
omul) de dimensiuni mari;
- indicarea partilor principale
ale corpului omenesc

* la propria persoana ;
* la partener
- asamblarea corecta a
corpului uman din trei parti
componente (incastru, puzzle,
jocuri);
- imbracarea/dezbracarea
papusii;

SOCIAL- - sa desfasoare o activitate in Executarea


AFECTIV compania celorlalti; comenzilor Manifestă interes Evaluari orale şi
- sa accepte contactul cu mai atunci cand este pentru activităţile practice
MATURIZ multi oamenii; asistat si propuse Aprecieri stimulative
ARE - sa accepte sa se afle intr-un sprijinit fizic si
SOCIAL loc necunoscut; verbal.
AFECTIVA - sa ceara ajutorul la nevoie; Explicatia,
- sa respecte regulile impuse de Conversatia,
adult (comenzi simple); Demonstratia,
- sa reactioneze la diferiti Conversatia,
stimuli (muzica, mirosuri,
gusturi)

AUTONOM Igiena alimentara : - ,,Cum


IE servim masa ?” Servirea Manifestă interes Orala
PERSONAL - Manifestarea nevoii de pranzului la pentru activităţile
Ă hrana, lichide; cantina scolii, propuse Scrisa
- Adoptarea pozitiei alaturi de
corespunzatoare luarii mesei; ceilalti copii Executarea Aprecieri stimulative
- Apucarea canii in mana si sa Demonstratia; miscarilor de
bea din ea; Executarea rupere , Evaluari curente
- Folosirea servetelului la comenzilor mototolire , etc formative
indicatia adultului. atunci cand este Identificarea
Igiena sanitara asistat si partilor corpului Pentru fixare se vor
- Comunicarea (verbal sau sprijinit fizic si uman relua anumite
nonverbal) nevoii de a merge verbal. Manuirea corecta a activitati
la toaleta; Explicatia tacamurilor
- Intretinerea igienei personale Conversatia Folosirea corecta a
( fata, dinti, maini, corp ) Munca sapunului si
Formarea gesturilor de independent servetelului
baza : asistata Sa se
- exercitii de presare , imbrace/dezbrace
rupere, mototolire, singur
modelare pe diferite
suporturi materiale
- exercitii simple si
combinate de miscare,
deplasare , oprire,
rasucire, ridicare ,
urmarire a unui traseu
Fixarea schemei corporale si
lateralitatii
- identificarea
elementelor principale -
,,Papusa”
- asociere imagine –
parte corporala -
,,Omuletul “

EVALUAREA PERIODICĂ
 Obiective
realizate..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................

 Dificultăţi
întâmpinate............................................................................................................................
...................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 Metode cu impact ridicat:


 Pozitiv

 Negativ

Revizuirea programului de intervenţie educaţional – terapeutică (în funcţie de rezultatele


evaluărilor periodice)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Recomandări particulare
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program


......................................................................................................................................................
................................

Întocmit,

Profesor de psihopedagogie speciala :Tomescu Elena Daniela