Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

Facultatea de Finante-Banci-Contabilitate
Management Finaciar-Contabil

POLITICI ECONOMICE ÎN U.E.

REFERAT

MONEDA UNICA

Masterand: Burlacu Ionut


1. Introducere

Moneda este instrument unic al tranzacțiilor, este etalon al valorii și rezervă a valorii.
Sunt mai multe tipuri de monedă, astfel încât, diferite țări folosesc diferite tipuri de monedă.
Printre acestea se numără și moneda euro.
Euro este moneda oficială a 19 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Aceste state, cunoscute colectiv ca „Zona euro”, sunt Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Euro mai este folosit cu acordul
comunității în Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, iar două alte state -
Kosovo și Muntenegru - utilizează moneda europeană fără să aibă acordul UE. Estimările arată
că moneda euro este folosită zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni.
Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda însăși a intrat pe
piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, devenind moneda oficială a 11 state europene: Franţa,
Germania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia, Austria, Irlanda şi Finlanda,
dar euro nu exista decât sub forma unei monede virtuale. În acel moment, monedele naţionale ale
ţărilor participante au încetat să existe legal, totuşi ele au continuat să fie folosite în ţările
respective, până la introducerea noilor bancnote şi monede euro, pe 1 ianuarie 2002.
Producerea bancnotelor a început în luna iulie a anului 1999, producesul facându-se în 15
imprimerii, aflate pe toate teritoriile celor 12 state membre din perioada respectivă: Belgia,
Germania, Spania, Grecia, Franţa, Italia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Austria, Finlanda si
Portugalia.
Un euro este subdivizat în 100 de cenți, numiți și centime în țările vorbitoare de limbi
romanice, sau leptó în Grecia.
Planurile pentru o monedă unică europeană au început să prindă contur înca din 1969
odată cu Raportul Barre, elaborat de cele șase State Membre de atunci ale Comunității
Economice Europene (EEC). Acesta a fost urmat mai târziu în acel an de o întalnire a șefilor de
stat și de guvern la Haga pentru a planifica crearea unei uniuni economice și monetare. Procesul
a fost întarziat de colapsul Sistemului de la Bretton Woods 1971 după decizia unilaterală a
Presedintelui Nixon de a face dolarul necovertibil în aur și după criza petrolului din 1972. Între
timp, EEC a crescut incluzând nouă state, multe dintre ele fiind dispuse să renunțe la propriile
monede naționale.
În prezent, țările europene participante pot fi integrate în trei faze economice, care
corespund fazelor istorice ale dezvoltării Uniunii Europeana Economică și Monetară.

2. Criteriile de convergență

Criteriile de la Maastricht sunt reguli (criterii de convergență) pe care trebuie să le îndeplinească


o țară pentru a putea adopta moneda euro. Scopul acestora este de a proteja stabilitatea monedei.
Țările respective trebuie de asemenea să implementeze legi specifice referitoare la
funcționarea băncilor naționale și la alte aspecte monetare.
2
Criteriile de convergență sunt:
1. Rata inflației de consum armonizată să nu depășească mai mut de 1,5 puncte
procentuale peste media celor mai mici rate ale inflației în primele trei țări cu cele mai bune
rezultate.
2. Deficitul public exprimat ca % din PIB să nu depășească mai mult de 3%.
3. Datoria publică exprimat ca % din PIB să nu depășească mai mult de 60%.
4. Rata dobânzilor pe termen lung să nu depășească mai mult de 2 puncte
procentuale peste rata celor trei țări cu cele mai bune rezultate din punct de vedere al stabilității
prețurilor.
5. Deviația față de o rată centrală să participe la Mecanismul European pentru ratele
de schimb valutar timp de doi ani.

3. Uniunea Economică și Monetară

Uniunea economică și monetară, sau UEM, se referă la procesul de integrare a


economiilor europene. UEM contribuie, împreună cu piața unică, la stabilitatea economică, la
creșterea economică echilibrată, la un nivel ridicat al ocupării forței de muncă și la
sustenabilitatea finanțelor publice.
UEM cuprinde doi piloni: moneda unică – euro, cu o politică monetară și a cursului de
schimb comună – și Banca Centrală Europeană (BCE) și coordonarea politicilor economice ale
statelor membre.
Politica monetară pentru moneda unică este gestionată în mod independent de BCE.
Obiectivul său pricipal este menținerea stabilității prețurilor în zona euro în ansamblul său.
Statele membre continuă să fie responsabile de propriile politici economice și fiscale,
precum impozitarea și bugetele naționale (cheltuieli și împrumuturi).
Statele membre își coordonează însă politicile generale la nivelul UE, pentru a crea un
climat economic caracterizat de bugetele naționale echilibrate, piețe financiare reglementate,
prețuri stabile, un nivel sporit al creșterii economice, precum și o ocupare crescută a forței de
muncă.
Componentele Uniunii Economice și Monetare:
Consiliul European, care stabilește principalele orientări în materie de politici, reflectate
în activitatea Consiliului, a Parlamentului European, a Comisiei Europene și a statelor membre.
Consiliul European este compus din președintele Consiliului European, președintele
Comisiei Europe și liderii UE (șefi de stat sau de guvern). Consiliul European se reunește de cel
puțin patru ori pe an.
Reuniunea la nivel înalt a zonei euro (Summitul Euro), care stabilește orientările
strategice pentru politicile economice, în vederea creșterii competivității și a convergenței în
zona euro. Alături de reuniunile Consiliului European, Summitul Euro a reprezentat cel mai înalt
forum politic în care s-a convenit asupra unor acțiuni concertate pentru combaterea crizei
datoriilor suverane.

3
În cadrul Summitului Euro se întâlnesc liderii din zona euro, președintele Summitului
Euro și președintele Comisiei Europene. Participă, de asemenea, președintele BCE. Președintele
Parlamentului European și președintele Eurogrupului pot fi invitați să participe la aceste
reuniuni. În pricipiu, Summitul Euro are loc de două ori pe an.
Consiliul, care, reunit în formațiunea Adaceri Economice și Financiare (Consiliul
Ecofin), adoptă acte legislative ale Uniunii, coordonează politicile economice la nivelul UE și
decide cu privire la aderarea fiecărui stat membru la zona euro. În aceastp formațiune, Consiliul
este compus din miniștrii finanțelor și/sau ai economiei din statele membre ale UE. La reuniunile
Consiliului Ecofin participă, de asemenea, Comisia Europeană și BCE. În general, acesta se
reunește o dată pe lună.
Eurogrupul, care coordonează politicile economice în zona euro pentru a promova
stabilitatea financiară și creșterea economică. În cadrul atribuțiilor sale, Eurogrupul pregătește
reuniunile Summitului Euro și întreprinde acțiunile necesare în urma acestora. Eurogrupul
reprezintă un grup informal alcătuit din miniștrii finanțelor și/sau ai economiei din statele mebre
din zona euro. La reuniunile Eurogrupului participă, de asemenea, Comisia Europeană și BCE.
De regulă, Eurogrupul se reunește o dată pe lună, cu o zi înainte de reuniunile Consiliului Ecofin.
Statele membre adoptă acte legislative ale Uniunii în cadrul Consiliului, își întocmesc
bugetele naționale respectând limitele în materie de deficit și datorii și își elaborează propriile
politici structurale în legatură cu piețele forței de muncă, pensiile și piețele de capital.
Comisia Europeană, care propune noi acte legislative ale Uniunii și monitorizează dacă
statele membre își realizează obiectivele și respectă normele existente, inclusiv normele în
materie de guvernanță economică. De asemenea, Comisia evaluează situația economică și
formulează recomandări adresate Consiliului cu privire la deciziile de luat.
Banca Centrală Europeană (BCE), care este banca centrală a zonei euro. BCE
elaborează politica monetară, avănd ca obiectiv principal stabiliatea prețurilor, inclusiv prin
stabilirea ratelor dobânzilor de referință.
Eurosistemul, care este compus din Banca Centrală Europeană și băncile centrale
naționale ale statelor membre din zona euro și care pune în aplicare politica monetară.
Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), care reunește Banca Centrală
Europeană și băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre ale UE, inclusiv ale statelor
care nu au adoptat moneda euro. Toate băncile centrale ale statelor membre ale UE sunt
acționarii BCE.
Parlamentul European, care participă la procesul legislativ al UE, în anumite domenii
privind coordonare politicilor economice, în calitate de colegiutor, rol pe care îl împarte cu
Consiliul. Consiliul, Comisia și președintele Eurogrupului informează periodic Parlamentul
European cu privire la modul în care aceastp legislație este pusă în aplicare.

4. Avantajele monedei euro

Moneda euro prezintă multe avantaje pentru cetăţeni și întreprinderi, impulsionează


relaţiile comerciale și creșterea economică și îi permite Europei să se impună la nivel mondial. În
4
anii ‘70 și ‘80, multe ţări din UE s-au confruntat cu rate ale inflaţiei foarte mari, uneori de peste
20 %. Pe măsură ce aceste ţări au început să se pregătească pentru trecerea la moneda euro,
inflaţia a scăzut, iar după introducerea monedei unice, s-a menţinut la circa 2 % în zona euro.
Stabilitatea preţurilor protejează mai bine puterea de cumpărare a cetăţenilor și valoarea
economiilor acestora. Pentru cetăţeni, moneda euro a însemnat eliminarea costurilor legate de
schimbul valutar la frontiere. Cumpărăturile se pot face mai ușor, preţurile sunt mai simplu de
comparat, inclusiv în cazul cumpărăturilor on-line și totul este mai transparent. Concurenţa este
stimulată, iar preţurile sunt menţinute la un nivel scăzut pentru consumator.
Pe lângă rolul pozitiv pe care îl are în viaţa cetăţenilor, există și alte motive strategice
care justifică existenţa unei monede unice comune. Mai întâi, promovează convergenţa
economică, ceea ce înseamnă că economiile ţărilor din zona euro devin, în timp, mai integrate.
Acest lucru generează mai multă bogăţie și capital pentru investiţii, stimulează libera circulaţie a
mărfurilor și serviciilor, iar cetăţenilor europeni le facilitează accesul la locuri de muncă și la mai
multe posibilităţi de petrecere a timpului liber.
Și pentru întreprinderi beneficiile sunt semnificative: stabilitatea ratelor dobânzilor
încurajează companiile să investească mai mult pentru a crea bogăţie și locuri de muncă;
deoarece nu mai există cheltuieli de schimb valutar, valoarea capitalului folosit pentru investiţii
productive este mai mare. Stabilitatea le dă companiilor și încrederea să își facă planuri pe
termen lung și să investească în ceea ce le poate face să fie mai competitive, lucru foarte
important dacă avem în vedere globalizarea pieţelor.
Moneda euro prezintă avantaje pentru Europa în ansamblul ei. Sprijină comerţul la nivel
mondial și oferă o monedă stabilă, susţinută de un bloc economic important, rezistent la șocurile
globale, respectiv zona euro. O monedă atât de puternică și de stabilă este în măsură să îi asigure
Europei o poziţie solidă în cadrul economiei mondiale. Alături de dolarul american, euro este
moneda utilizată cu predilecţie în tranzacţiile care se operează la nivel mondial, iar zona euro
atrage investiţii străine directe din celelalte regiuni ale globului.
Moneda unică europeană promovează comerțul și creșterea economică. Consumatorii pot
compara mai ușor prețurile din țările care fac parte din zona euro, ceea ce conduce la o
competiție corectă între firme. Prin eliminarea riscurilor și a nesiguranței la ratele de schimb,
euro reduce costurile asociate desfășurării de activități economice în altă țară.
De asemenea, managementul solid al monedei euro a determinat scăderea inflației și a
ratei dobânzilor. Această stabilitate și dimensiunea zonei euro nu numai că atrag mai multe
investiții străine, dar fac și economia să fie mai rezistentă la șocurile externe.
Un alt avantaj oferit de moneda euro este facilitatea circulației capitalurilor și a
investițiilor de la o țară la alta, care va permite o alocare mai judicioasă resurselor necesare
dezvoltării.
La nivel național moneda euro poate aduce următoarele avantaje:
- Costuri de tranzacție reduse
- Prevenirea devalorizărilor competitive
- Preîntâmpinarea unor atacuri speculative
- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă

5
5. Concluzii

Crearea unei monede unice pentru statele membre ale Uniunii Europene este o realizare
importantă, aducând odată cu crearea sa, mai multe beneficii și avantaje pentru statele care aderă
la euro.
Moneda euro este acea care ajută la desfășurarea operațiunilor comerciale dintre state, la
stabilizarea economiilor statelor și, mai ales, duce la eliminarea fluctuației ratelor de schimb și a
comisioanelor de schimb valutar.
La nivel global, moneda euro conferă mai multă influență Uniunii Europene, fiind a doua
monedă ca importanță internațională, după dolarul american.
Propunerea mea vizavi de zona și moneda euro este luarea unor măsuri pentru ca procesul
de aderare la Zona Euro să devină mai strict și urmărirea mai detaliată și cu o atenție mai mare a
țărilor care doresc adoptarea monedei unice europene. Astfel, evitându-se anumite crize sau a
unui colaps prin care pot trece țările recent aderante, dar care ar afecta întreaga Zonă Euro.

Crearea unei monede unice pentru statele membre ale Uniunii Europene este o realizare
importantă, aducând odată cu crearea sa, mai multe beneficii și avantaje pentru statele care aderă
la euro.
Moneda euro este acea care ajută la desfășurarea operațiunilor comerciale dintre state, la
stabilizarea economiilor statelor și, mai ales, duce la eliminarea fluctuației ratelor de schimb și a
comisioanelor de schimb valutar.
La nivel global, moneda euro conferă mai multă influență Uniunii Europene, fiind a doua
monedă ca importanță internațională, după dolarul american.
Propunerea mea vizavi de zona și moneda euro este luarea unor măsuri pentru ca procesul
de aderare la Zona Euro să devină mai strict și urmărirea mai detaliată și cu o atenție mai mare a
țărilor care doresc adoptarea monedei unice europene. Astfel, evitându-se anumite crize sau a
unui colaps prin care pot trece țările recent aderante, dar care ar afecta întreaga Zonă Euro.

Bibliografie
Basno Cezar, Dardac Nicolae, Floricel Constatin, Monedă Credit Bănci, Editura Didactică și
Pedagogică București
https://ro.wikipedia.org/
http://www.bnro.ro/
https://europa.eu/

S-ar putea să vă placă și