Sunteți pe pagina 1din 34

FONDUL NR.

89: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI


INVENTAR NR. 1447: ANII: 1821 -1949

PREFAŢĂ

Instituţia administrativă Eforia Oraşului Iaşi s-a înfiinţat prin Regulamentul Organic,
în cursul anului 1832, fiind menită să coordoneze întreaga administrare a oraşului.Mai întâi a
purtat denumirea de Sfat Orăşenesc, iar după alegerile din 1833, a devenit Eforie Orăşenescă.
Prin Legea de organizare comunală nr. 394 din 31 martie 1864 , Sfatul Orăşenesc a
devenit Primăria Municipiului Iaşi, fiind condusă de un primar şi un consiliu comunal.
Această denumire funcţionează până la apariţia Legii nr. 17/1949, prin care se stabileşte
înfiinţarea Sfatului Popular al oraşului Iaşi ; din aprilie 1949 şi până în anul 1951, când se
instalează Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Oraşului Iaşi, atribuţiile administraţiei
oraşului sunt exercitate de un Comitet Provizoriu.
Dosarul fondului nr. 89, al Primăriei Municipiului Iaşi, conţine printre altele şi un
istoric al fondului, întocmit de arhivistul Gh. Balica, fişa Situaţia fondului şi informaţii
referitoare la structura fondului.
Primăria Municipiului Iaşi era structurată pe mai multe secţii. Materialul arhivistic
creat la Primăria Municipiului Iaşi, Cazierele imobilelor şi Serviciul Bunurilor comunale,
pentru anii 1939 – 1948( sunt documente şi în chirilică, primul an fiind 1821), a fost predat
filialei Iaşi a Arhivelor Statului de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al
Municipiului Iaşi la data de 15 ianuarie 1969.
Conţinutul pe scurt al dosarelor caziere ale imobilelor din Municipiului Iaşi – Bunuri
Comunale cuprind informaţii despre imobilele unităţilor şcolare, ale bisericilor, ale unităţilor
sanitare, ale unităţilor militare şi imobilele statului, dobândite prin acte de vindere-cumpărare,
sultă, schimb sau donaţie, expropriere şi expropriere prin bună învoială. Acestea conţin şi
actele de proprietate, unele în chirilică, anii extremi pentru dosare fiind 1821 -1949. De
asemenea unele conţin lucrări preliminarii de inventariere în conformitate cu instrucţiunile
Ministerului Inventarului Avuţiilor Publice, din anul 1939, precum şi formulare ale
Ministerului Avuţiilor Publice de răspunsul la “chestionarul referitor la bunurile imobiliare
din Vechiul Regat şi Basarabia aparţinând Comunelor, Ţinutului şi Statului”.
În prezent unităţile arhivistice sunt într-o stare bună de conservare, ordonate şi cotate.

1
Inventarul a fost tehnoredactat conform principiului structural – cronologic, fiind
importat în Sistemul informatic, în format electronic şi conţine 84(optzecipatru) file cu 458
unităţi arhivistice. Acesta poate fi consultat pe sitte-ul www.arhivelenationale.ro, Portalul
Arhivelor Naţionale.
Bibliografia utilizată la documentare cuprinde: M.O. din anul 1864, luna martie, M.O.
nr. 12/31 martie 1949, Primăria Municipiului Iaşi, dosarul fondului nr. 89 al Primăriei
Municipiului Iaşi cu prezentarea fondului, întocmită de către arhivistul Gh. Balica, în anul
1965.

27.09.2016
Inspector asistent,
Felicia Iosif

2
FOND NR.89
INVENTAR NR.1447

Cotă REZUMAT Anii extremi Nr. Observaţii


filelor
1 Biserica „Sf. Andrei”, Iaşi, str. Sf. Andrei n3.3 1939-1942 15
2 Biserica Armenească, Iaşi, str. Armeană nr. 22. 1939-1942 9
3 Biserica „Sf. Atanasie şi Chiril”, Iaşi, str. 1939-1943 6
Sf.Atanasie şi str. Procopie ( 2 faţade)
4 Sinagoga Balter, Iaşi, str. Apelor nr. 6 1939-1940 5 5511-
fotografie la
Stampe şi
fotografii
5 Biserica Banu, Iaşi, str. Lăpuşneanu nr.33-35, 9 1939-1940 9 5512-
fotografie la
Stampe şi
fotografii
6 Biserica Banu, Iaşi, str. Lăpuşneanu nr.22. 1939-1943 19
7 Biserica Bărboi, Iaşi, str. Bărboi. 1939-1940 6
8 Biserica Bărboi, Iaşi, str.C.Negri – imobilele 1939-1940 6
situate în curtea bisericii
9 Biserica Barnovschi, Iaşi, str. Ghica Vodă. 1939-1943 12
9 Sinagoga „Rab.Meierchis”, Iaşi, str. Stâncă nr. 6 1942 2
bis
10 Sinagoga Bholsem, Iaşi, str. Cosaşului nr.5. 1939-1940 4
11 Sinagoga Botoşineanu, Iaşi, str. Bucşinescu nr. 39. 1939-1940 4
12 Sinagoga Buccezilor, Iaşi, str. Calcaina nr.6. 1939-1940 6
13 Biserica „Buna Vestire”, Iaşi, str. Buna Vestire + 1939-1943 19 5513-5520-
imobile în Iaşi, str.Tăutu nr.6, 10, 12, 14; str. fotografii la
Simion Bărnuţiu nr. 1. Stampe şi
fotografii
14 Epitropia Catolică, Iaşi, str. Ştefan cel Mare. 1939-1943 8 5521-5523-
fotografii la
Stampe şi
fotografii
15 Episcopia Catolică, Iaşi, proprietăţile situate în 1939-1940 4 5524-
Iaşi, str. Comănescu, str. Sărata, str.Bădărău nr. 4, fotografie la
str. Ipsilante, str.Iancu Bacalu. Stampe şi
fotografii
16 Biserica „Sf. Constantin şi Elena”, proprietăţile 1939-1943 11
din Iaşi, str. Palat nr.63, str. Palat 52, str.
Sf.Andrei nr. 19.

17 Sinagoga Cantorilor,Iaşi, str. I.C.Brătianu nr. 82. 1939-1940 4

3
18 Biserica Curelari, proprietăţi din Iaşi, str. 1939-1940 3
Curelari, str. Hotin nr. 4.
19 Sinagoga Cojocarilor, Iaşi, str. Sinagogelor nr.7. 1939-1940 4
20 Sinagoga „Croitorilor Mari”, Iaşi, str. Sinagogelor 1939-1940 3
nr. 1.
21 Sinagoga Croitorilor, Iaşi, str. Sf. Teodor nr. 22. 1939-1940 3
22 Biserica „Sf.Dumitru Misai”, proprietăţile din Iaşi, 1939-1943 8
str. Eternitate nr. 47, str. Sadoveanu nr.5 + filiala
Rufeni, str. Rufeni.
22 Sinagoga „Beis David”, Iaşi, str. Morilor nr. 5. 1939-1940 3
bis
23 Biserica Mănăstirii Frumoasa, Iaşi, str. Radu 1939-1943 15 5525-5530,
Vodă. fotografii la
Stampe şi
fotografii
24 Sinagoga Găinarilor, Iaşi, str. Rufeni nr. 11. 1939-1940 4
25 Biserica „Sf. Lozonschi”, imobilele situate în Iaşi, 1939-1943 13 5531-5535-
str. Lozonschi nr.18, str.Lozonschi nr. 14. fotografii la
Stampe şi
fotografii
26 Sinagoga Nathan Gropper, Iaşi, str. Jurători nr. 1. 1939-1940 4
27 Biserica Golia, Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 10. 1939-1943 4
28 Biserica „Sf.Haralambie” şi Cîminul Cultural , 1939-1943 10
Iaşi, str. Sf. Haralambie.
29 Sinagoga Ruţu Hava, Iaşi, str. Nicolina nr. 114. 1939-1940 6
30 Sinagoga Haim Herş, Iaşi, str. Bălţi nr. 5. 1939-1940 4
31 Sinagoga „B.Iurist”, Iaşi, str. Ştefan cel Mare nr. 1939-1940 5
44.
32 Sinagoga Şloim Iurist, Iaşi, str. Gh. Lascăr nr.3. 1939-1940 3
33 Biserica „Sf.Ioan Botezătorul”,Iaşi, str. I.C. 1939-1940 4
Brătianu nr. 70.
34 Biserica „Sf.Ioan Botezătorul”, Iaşi, str. Cuza 1939-1940 4
Vodă nr.47 / 77
35 Biserica „Sf.Ioan Botezătorul”, Iaşi, str. Mârzescu 1939-1943 10
nr. 14.
36 Biserica „Sf. Ilie”, Iaşi, str. V. Alexandri. 1939-1942 4
37 Sinagoga Rabin Abeş Kamer, Iaşi, str. Apeduct nr. 1939-1942 4
49.
38 Biserica „Sf. Lazăr”, Iaşi, str. Gusti. 1939-1943 5
39 Biserica Lipovenească, Iaşi, str.Renaşterii nr. 2 1939-1942 19
40 Biserica Evanghelică Luterană, Iaşi, str. Păcurari 1939-1940 5 5535-
nr. 130. fotografie la
Stampe şi
fotografii
41 Biserica Evanghelică Luterană, Iaşi, str. Banu nr. 1939-1943 17 5536-
14 fotografie la
Stampe şi
fotografii
42 Sinagoga Mare, Iaşi, str. Sinagogelor nr. 7. 1939-1940 3 5537-

4
fotografie la
Stampe şi
fotografii
43 Sinagoga Mare de la Podul Roş, Iaşi, str. Vulcan 1939-1940 4
nr. 63, fost Mahalaua Mlaştini nr. 63.
44 Sinagoga Mare din Păcurari, Iaşi, str. Păcurari 1939-1940 4
nr.57(37).
45 Sinagoga Şloim Mendel, Iaşi, str. Dr. Tauzic nr.1. 1939-1940 6
46 Biserica Mitocul Maicilor, Iaşi, str. 1939-1940 7
Pasajul/Trecătoarea Trianon.
47 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, str. Ştefan 1939-1943 40
cel Mare.
48 Sinagoga Maşiniştilor, Iaşi, str. Cupidon nr. 14. 1939-1940 3
49 Sinagoga Măcelarilor, Iaşi, str. Aron Vodă nr. 3. 1939-1940 5
50 Biserica Nicoriţă, Iaşi, str. Călăraşi. 1939-1940 4
51 Biserica Nicoriţă, Iaşi, str. Nicoriţă 1939-1943 12
52 Biserica „Sf. Neculai din Ciurchi”, Iaşi, str. V. 1939-1943 8
Lupu şi str. Ciornei nr. 6.
53 Biserica „Sf. Neculai Domnesc”, Iaşi, str. 1939-1940 3
Anastasie Panu.
54 Biserica „Sf. Neculai Socola” şi proprietăţile ei 1939-1943 11
din Iaşi, str. Socola nr. 141 , nr. 143 şi nr. 145.
55 Mănăstirea „Notre Dame de Sion”-Institutul 1939-1943 10 5538-
„Notre Dame de Sion”, Iaşi, str. Cuza Vodă nr. fotografie la
24(mănăstire catolică de călugăriţe) Stampe şi
fotografii
56 Biserica 40 de Sfinţi, Iaşi, str. G-l Berthelott nr. 12 1939-1942 9
+ teren cu casă în Iaşi, str.Sărărie nr. 22 + teren cu
casă în Iaşi, str. Asachi nr. 8.
57 Biserica „Sf.Pantelimon”, Iaşi, str. Sf. Pantelimon 1939-1943 14
nr. 9
58 Biserica „Sf.Pantelimon, Iaşi, str. C. Negri nr. 99- 1939-1944 8
Biserica Albă – filiala Bisericii „Sf. Pantelimon”,
Iaşi, str.la Albă
59 Biserica Cuvioasa Paraschiva, Iaşi, str.Vasile 1939-1940 11
Conta nr. 34.
60 Biserica „Sf.Paraschiva”, Iaşi, str. Păcurari nr. 6. 1939-1943 17
61 Sinagoga Petrarilor, Iaşi, str. la Ipsilante nr. 26 1939-1940 8
62 Sinagoga Eli Meer Reichensberg, Iaşi, str. Panait 1939-1940 5
Stoica nr.11.
63 Biserica Rufeni,Iaşi – Filiala Sinţii Voievozi 1939-1940 4
Rufeni, str. Rufeni
64 Sinagoga Salhana, Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr. 14. 1939-1940 6
65 Biserica „Sf. Ştefan”, str. Albineţ, teren din Iaşi, 1939-1942 24
str.Brânduşa f.n., imobilul din Iaşi, str.Albineţ nr.
51, imobilul din Iaşi, str. Albineţ nr. 53, imobilul
din Iaşi, str. Albineţ nr. 55, imobilul din Iaşi, str.
Albineţ nr. 57, casa din Iaşi, str. Săvescu nr. 31.
66 Sinagoga”Zid”, Iaşi, str. I.C.Brătianu nr. 35 1939-1940 4

5
67 Sinagoga Zugravilor, Iaşi, str. Zugravi nr. 11. 1939-1940 5
68 Biserica „Sf. Vasile” Tătăraşi, str. V. Lupu nr.81 1939-1943 13
şi o casă în str. V. Lupu nr. 80-locuinţa
cântăreţilor
69 Biserica „Sf. Voievozi Roşca”, Iaşi, str. Eternitate 1939-1943 13
nr. 25 + casă parohială pentru paroh şi casă pentru
cântăreţul bisericii.
70 Biserica „Sf. Voievozi Roşca”, Iaşi, str. Stroici nr. 1939-1942 7
6,
71 Biserica Sf. Vasile” Nicolina, Iaşi, imobil în Şos. 1939-1943 15
Racoviţă nr. 5 şi biserica şi casa parohială în Iaşi,
Şos. Racoviţă nr.5.
72 Biserica „Vulpe”, biserică filială Adormirea 1939-1940 3
maicii Domnului pronunţată „Vulpe”, Iaşi, str.
Sărărie; imobilul Bisericii Vulpe, str. Sărăriei nr.
106, imobil în Iaşi, str.Săvescu nr.3.
73 Biserica Vovidenia, Iaşi, str. Vovidenia, planul 1939-1943 17 5538-5547,
imobilului din Iaşi, str. I. C. Brătianu, planurile Fotografii la
proprietăţii Bisericii Vovidenia Iaşi, str. Vovidenia Stampe şi
nr.5, 7, 11, 13, 15, 17 fotografii
74 Biserica Talpalari, Iaşi, str. Săulescu; bunurile 1939-1943 14
Parohiei Talpalari: biserica parohială, str.
Talpalari, filialală, str. Talpalari, casa parohială,
str. Talpalari, casa cântăreţului, str. Talpalari nr.
14, casă închiriată, str. Talpalari nr.7, casă
închiriată, str. Moara de Vânt şi via bisericii din
comuna Bucium, jud. Iaşi.
75 Biserica „Sf.Theodor”, Iaşi, str. Sf. Teodor, casa 1939-1942 5
parohială din curtea bisericii, casă pentru cantorul
I al bisericii, casa pentru cantorul II al bisericii,
casă în curtea bisericii, casă (ruinată), în Iaşi, str.la
Drăghici nr. 3.
76 Sinagoga „Talali Mici”, Iaşi, str. Mizil nr. 2. 1939-1940 5
77 Sinagoga „Toires Tores/Moisă/ Moise”, Iaşi, Şos. 1939-1940 7
Păcurari nr. 12.
78 Sinagoga Talmud –Tora, Iaşi, str. Micşunelelor nr. 1939-1940 6
9.
79 Biserica „Sf. Treime”, Iaşi, str. Păcurari, nr. 173; 1939-1943 12
cuprinde şi planul de situaţie privind proprietatea
– clădirea din str. Rampei nr.19 şi grădina din
jurul clădirei.
80 Biserica „Trei Erarhi”, Iaşi, str. Ştefan cel Mare. 1939-1942 8
81 Atelierele Aeronautice (A.S.A.M.), Iaşi, str. Aurel 1941-1942-1944 26
Vlaicu
82 Aeroportul Civil, Iaşi, Regiunea Şapte Oameni. 1939-1942 39
83 Flotila I Aviaţie, Iaşi, str. A. Vlaicu. Inclusiv 1939-1942 4
terenul de aterisaj.
84 Cazarma Batalionului 4 Administrativ/Cazarma 1939-1943 5
G-ral de Divizie „Mihail Ştefan”, Iaşi, Al. Ghica
Vodă..

6
85 Cercul de Recrutare Iaşi, str. Bucşinescu. 1939-1942 4
86 Comandamentul Corpului IV Armată Iaşi – 1939-1943 14
localul Regele Ferdinand I, str. Ştefan cel Mare.
87 Cazarma Consiliului de Război – imobilul 1939-1940 3
Căzărmei „Principele Nicolae”, situat în Iaşi, Al.
Ghica Vodă.
88 Depozitul de muniţii „Dancu”, Iaşi, Regiunea 1939-1942 4
Dancu.
89 Cazarma Regimentului 13 Dorobanţi – imobilul 1939-1942 4
Cazarmei „Ştefan cel Mare” nr. 13, Iaşi, Al. Ghica
Vodă.
90 Cazarma „Regele Ferdinand I”, Grup 2 A.C.A., 1939-1942 5
Iaşi, str. Sărăriei.
91 Cazarma Grupei a II-a A.C.A., Iaşi, Regiunea 1939-1940 3
Abator.
92 Câmpul de Instrucţie al Garnizoanei Iaşi – 1939-1940 3
Regimentul 13 Dorobanţi, Regiunea Şorogari.
93 Inchisoarea Militară- imobilul Căzărmii G-ral 1939-1940 3
Botez Ştefan, str. Spitalul Militar.
94 Cazarma Manutanţei Militare- localul căzărmei 1939-1940 3
intendendant G-ral Mihăiţă, Cartierul Cazarmei.
95 Poligonul de tragere al Garnizoanei Iaşi, Regiunea 1939-1942 4
Şorogari.
96 Cazarma de Pompieri „Toma Cozma”, Secţia I-a, 1939-1946 28
imobil situat în Iaşi, str.Toma Cozma şi imobilul
situat în Iaşi, str. Pojărniciei nr. 12.
97 Cazarma Regimentului 7 Roşiori – Cazarma G-ral 1939-1942 4
Proporgescu David, Iaşi, str. Sărărie, parcelele I-
IV
98 Cazarma Regimentului 2 Transmisiuni –Cazarma 1939-1942 4
„G-ral Inspector Ştefănescu Amza Constantin”,
Iaşi, Şos. Manta Roşie
99 Cazarma „G-ral Zadic Iacob”, Iaşi, str. Spitalul 1939-1940 3
Militar.
100 Institutul Antirabic, Iaşi, str. Speranţei nr. 14. 1939-1943 25
101 Institutul Antirabic, Iaşi, str. Speranţei nr. 14. 1939-1940 19
102 Institutul Antirabic, Iaşi, str. Speranţei nr. 14 1939-1940 19
103 Institutul Antirabic, Iaşi, str. Speranţei nr. 14 1939-1943 76
104 Centrul de Ocrotire al Copiilor din Iaşi, str. Vasile 1939-1942 9
Lupu nr.39
105 Spitalul „Izolarea” , Iaşi, str. Universităţii nr. 26 şi 1939-1943 64
Dispensarul T.B.C, Iaşi, str. Procopie nr. 30.
106 Spitalul „Maternitatea”, Iaşi, str. Cuza Vodă . 1939-1940 8
107 Spitalul Militar Copou-Iaşi, str. Cazărmilor. 1939-1943 4
108 Spitalul Militar de Ochi Iaşi 1939-1943 5
109 Spitalul „Paşcanu” Iaşi, str. Paşcanu 1939-1943 6
110 Spitalul „Sf.Spiridon” Iaşi, str. I.C.Brătianu; 1939-1942 69
Azilul Eliza Balş, str. L. Catargiu
111 Institutul Surorilor de Ocrotire şi Caritate Iaşi, str. 1939-1943 26

7
Muzelor/I.G.Duca nr. 28.
112 Serviciul Sanitar Municipal Iaşi, imobilul din Iaşi, 1939-1942 12
str. Sărărie nr. 167, imobilul din Iaşi, str. George
Enescu nr. 3/5, imobilul din Iaşi, str. Sărărie nr.
101,imobilul din Iaşi, str. Zugravi nr.23
113 Inspectoratul Sanitar Iaşi, str.Elena Doamna nr.25 1939-1942 14
114 Şcoala Primară „Vasile Adamachi”, Iaşi, str. Elena 1936-1940 22
Doamna nr. 24
115 Şcoala Primară „Gheorghe Asachi” Iaşi, 1937-1948 28
str.Negruzi nr.9
116 Academia de Arte Frumoase Iaşi, str. A.C.Cuza 1939-1942 13
nr. 7.
117 Liceul Comercial de Băieţi „G.Mârzescu” Iaşi, str. 1939-1943 42
V. Alexandrin nr.7.
118 Liceul Comercial de Fete Iaşi, str. Tăutu nr. 16. 1939-1943 13
119 Şcoala Primară „Cuza Vodă” Iaşi, str.Vasile Lupu 1939-1949 27
nr. 66
120 Şcoala Primară „Carol I” Iaşi, str. Toma Cozma 1939-1948 39
nr. 6.
121 Şcoala Primară „Vasile Conta” Iaşi, str.Nicolina 1939-1948 32
nr. 64.
122 Căminul „Regina Maria” Iaşi, str. Carol nr. 31. 1939-1943 6
123 Căminul şi Cantina Studenţilor, Iaşi, str.Păcurari 1939-1940 3
nr. 9.
124 Căminul Studenţesc Miclescu, Iaşi, str. Impasul 40 1939-1940 3
Sfinţi.
125 Şcoala Primară „I.G.Duca”, Iaşi, str. Calea Galata 1939-1948 26
nr. 42.
126 Liceul Ortodox de fete „Doamna Elena Cuza” al 1939-1942 11
Societăţii Naţionale a Femeilor Române, Iaşi,str.
Lascăr Catargi nr. 46.
(pentru imobil vezi şi dos. Nr.4/1901 – Trib.Iaşi,
S.III-a).
127 Şcoala Primară nr. 7 „Elena Doamna”, Iaşi, str. 1939-1948 27
Muzelor( fostă str. I.G.Duca)
128 Şcoala Primară nr. 5 „Spiru Haret”, Iaşi, str. Sft. 1939-1948 31
Haralambie
129 Liceul Industrial de fete „Sf. Sava”, Iaşi, str. Sf. 1939-1943 7
Sava
130 Liceul Industrial de fete „Sf. Sava”, Iaşi, str. Palat. 1939-1940 4
131 Liceul Industrial de băieţi” Atenansele”, Iaşi str. 1939-1940 3
Sărăriei nr. 1
132 Liceul Industrial de băieţi, Iaşi, str. Sărăriei nr. 1. 1939-1942 20
133 Inspectoratul Şcolar, Iaşi, str. Lascăr Catargiu nr. 1939-1943 11
25
134 Liceul Internat Negruţi/ Atenansele,Iaşi, str. 1939-1940 5
Istrate colţ cu str. Speranţei
135 Gimnaziul Industrial de băieţi „V. Mălinescu”, 1939-1943 17
Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 23.

8
136 Liceul „Internat”, Iaşi, str. Toma Cosma nr. 4. 1939-1943 8
137 Liceul Industrial de fete „Elena Gh..Mârzescu” 1939-1943 17
(Reuniunea Femeilor Române), Iaşi, str. Negruţi
nr. 1
138 Institutul /Şcoala Politehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, 1939-1943 3
Şos. Copou.
139 Şcoala Primară „Mihail Cogălniceanu”, Iaşi, str. 1939-1948 27
Lascăr Catargi nr.33
140 Şcoala Primară nr. 9 „Alexandru Lambrior”, Iaşi, 1939-1942 27
str.Gh. Enescu nr. 15
141 Şcoala profesională de fete „Tereza General 1939-1948 26
Miclescu”, Iaşi, str. Albineţ, nr. 5
142 Şcoala Primară Mixtă nr. 9 „Gh. Mârzescu”, Iaşi, 1939-1948 31
str. Socola
143 Şcoala Mixtă Păcurari, Iaşi, Şos. Păcurari nr. 18- 1939-1946 31
20
144 Liceul Militar, Iaşi, str. Carol I nr. 47 1939-1943 13
145 Universitatea Mihăileană/Univ. „Al. I.Cuza” , Iaşi, 1939-1942 39
str. Carol nr. 24.
146 Universitatea Mihăileană/Univ. „Al. I.Cuza” , Iaşi, 1939-1942 3
str. Albineţ nr. 24.
147 Facultatea de Medicină, Iaşi, str. Universităţii nr. 1939-1942 8
16
148 Şcoala Normală de fete „M.Sturza”, Iaşi, str. 1939-1943 9
Toma Cozma nr.3.
149 Şcoala Normală Conducătoare de copii mici, Iaşi, 1939-1942 10
str. Carp.
150 Liceul Naţional de băieţi, Iaşi, str. A. C. Cuza nr. 1939-1942 19
4.
151 Şcoala Primară „Hatman Nicoară, Iaşi, str. 1939-1948 36
Nicoriţă.
152 Şcoala Primară „Costache Negri”, Iaşi, str. 1939-1948 30
Eternităţii.
153 Şcoala Primară Mixtă „Nicolina”, Iaşi, Şos. 1939-1948 28
Nicolina (imobilul este situat în fosta fabrică
Noak)
154 Şcoala Primară „Petre Poni”, (Şcoala de fete nr. 3 1939-1948 27
„Petre Poni”),Iaşi, str. Păcurari nr. 110
155 Liceul de fete „Oltea Doamna”, Iaşi, str. Muzelor. 1939-1943 10
156 Şcoala profesională de fete „Hristache Zănescu”, 1939-1948 23
Iaşi, str. Cuza Vodă.
157 Şcoala Primară de băieţi „Principele Ferdinand”, 1939-1948 38
Iaşi, str. Sf..Lazăr.
158 Şcoala Primară de fete nr. 4 „Principesa Maria”, 1939-1948 28
Iaşi, str. Sărăriei nr. 79/65

159 Şcoala Primară nr.2 „Regina Elisabeta”, Iaşi, str. 1939-1948 23


Bucşinescu nr. 13.
160 Şcoala Primară „Petre Râşcanu”, Iaşi, str. 1939-1948 26

9
Mitropoliei nr. 4.
161 Seminarul Pedagogic Universitar, Iaşi, str.Toma 1939-1940 8
Cozma nr. 2.
162 Seminarul Teologic „Veniamin Costache”, Iaşi, 1939-1943 5
str. Lozonschi.
163 Şcoala Primară nr. 1 de băieţi „Trei Erarhi”, Iaşi, 1939-1946 30
str. Ştefan cel Mare nr. 64/58
164 Şcoala Urbană de Gospodărie gr. I şi II, Iaşi, str. 1939-1942 11
Carol I(Şcoala de Menaj).
165 Şcoala Primară nr. 1 „Carmen Silva”, Iaşi, str. 1939-1948 33
Ghica Vodă nr.24.
165 Arhivele Statului Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 51- 1939-1943 9
BIS curtea Bisericii Golia.
166 Administraţia Financiară, Iaşi, str.Piaţa Cuza 1939-1942 8
Vodă nr. 4, fost Ştefan cel Mare nr. 2
167 Administraţia Financiară, Iaşi, str.Hotin nr. 45. 1941-1943 5
168 Atelierele şi Garajele Municipale, Iaşi, str.Uzinei 1939-1946 67
nr. 41.
169 Azilul de bătrâne „Erato Văsescu”, Iaşi, str. Toma 1939-1946 16
Cozma nr.15
170 Căminul Cultural Central „Ateneul Popular 1939-1949 73
Tătăraşi”, Iaşi, str. Ion Creangă nr. 97.
171 Aeroportul Civil –Atelierele Aeronautice Iaşi – 1939-1943 8
A.S.A.M., Iaşi, str. Aurel Vlaicu
172 Casa de raport, prăvălie şi locuinţe, Iaşi, str. 1939-1948 16
Sărărie nr. 148/nou 158.
173 Casa Asigurărilor Sociale, Iaşi, str. I.C.Brătianu 1939-1943 36
nr. 155.
174 Chestura de Poliţie şi Post de Jandarmi, Iaşi, str. 1939-1943 9
Alexandri.
175 Camera de Industrie şi Comerţ, Iaşi, str. Cuza 1939-1942 16
Vodă nr. 65 -67.
176 Societatea Comunală a apelor potabile din 1939-1940 13
Municipiul Iaşi – Conductele de apă Timişeşti,
Iaşi-Roman.
177 Banca Naţională a României, Sucursala Iaşi, Iaşi, 1939-1940 5
str. Ştefan cel Mare nr 81.
178 Depoul Bucşinescu, Iaşi, str. Bucşinescu nr. 7. 1939-1948 24
179 Garajul Auto-Tractoare, Iaşi, str. Şos.Manta Roşie 1939-1948 31
180 Laboratorul de Chimie, Iaşi,str.Carp nr. 4. 1939-1944 12
181 Laboratorul de Bacteorologie Veterinară, Iaşi, str. 1939-1944 16
Tăutu colţ cu str.N. Gane nr. 22,
182 Locuinţele funcţionarilor C.A.M., Iaşi, str. 1939-1942 12
Săulescu nr. 8.
183 Locuinţele funcţionarilor C.A.M., Iaşi, str. Coroi 1939 11
nr,. 3.
184 Muzeul de Istorie – Naturală, Iaşi, str. 1939-1943 11
I.C.Brătianu nr. 107.
185 Moşiile oraşului Iaşi, situate la periferiile oraşului: 1939-1940 5

10
Molia Cârlig, Moşia Galata, trupurile 1,2,3, Moşia
Şorogari, Moşia Dancu, Moşia Aron Vodă,
Imaşuri(Islazuri)-trupurile 1, 2, 3,4, 5, 6, 7.
186 Manufactura de Tutun, Iaşi, Şos. Naţională. 1939 35
187 Palatul de Justiţie, Iaşi, str. Palat nr. 1(Palatul 1939-1942 17
Culturii).
188 Reţelele de comunicaţie din cuprinsul oraşului 1939-1940 3
Iaşi.
189 Reţelele de canale, din cuprinsul Municipiului 1939-1942 9
Iaşi.
190 Staţiunea de ameliorarea plantelor şi controlul 1939-1944 18
seminţelor/ Institutul de Cercetări Agricole din
România(I.C.A.R.), Iaşi, Aleea Ghica Vodă nr.
93.
191 Teatrul Naţional, Iaşi, str. Căpitan Păun nr.18/3. 1939-1942 15
192 Uzina de Tramvai şi Lumină Electrică, Iaşi, 1939-1940 8
str.Uzinei nr. 12.
193 Uzina de Electricitate, Iaşi, str.Uzinei nr. 38. 1939-1948 10
194 Vama Iaşi şi Antrepozitele, Iaşi, B-dul Ferdinand 1939-1943 18
nr. 22.
195 Str. Trancu/Cheiul Bahlului, Regiunea 1939-1946 17
Trancu/Cercului nr. 22
195 Index alfabetic de străzi unde comuna are sd 12
Bis proprietăţi, precum şi tabloul de actele diferitelor
proprietăţi ale Municipiului Iaşi, cu indicarea nr.
actului autentic şi anul + suprafaţa.
196 Fânăria Municipiului Iaşi, Iaşi, Şos. Sărăriei 1939-1941 21
197 Grădina Publică „Ghica Vodă”, Iaşi,str. Ghica 1939-1948 22
Vodă.
198 Grădina Publică „Copou”, Iaşi, str. Carol I. 1939-1949 36
199 Grajdurile şi Remizele Municipale, Iaşi, str. 1939-1949 82
Sărăriei nr. 26/24.
200 Palatul Municipiului Iaşi, Iaşi, str. V. Alexandri 1939-1949 31
nr. 14.
201 Parcul Sportiv, Iaşi, str. Al. Ghica Vodă. 1939-1946 11
202 Parcul Expoziţiei, Iaşi, str.Al. Ghica Vodă 1939-1949 95
203 Piaţa Bădărău, Iaşi, str. Zugravilor nr. 24. 1939-1946 12
204 Pădurea Breazu, Iaşi, Şos. Iaţi-Botoşani. 1939-1940 24
205 Parcul Trianon, Iaşi, str.Lăpuşneanu nr. 14. 1939-1946 7
206 Prăvăliile din Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 48 -50 1943-1946 21 Cuprinde şi
fotografie
207 Scara monumentala cu esplanadă şi grădiniţă 1939-1946 7 Cuprinde şi
denumită „Râpa Galbenă”, Iaşi, B-dul Elisabeta fotografie
208 Teren viran , din dosul Depozitului de cherestea 1939-1946 6
Naftule, str. Sft. Lazăr/Trecătoarea Bahlui,
proprietatea Municipiului Iaşi
209 Teren viran, Iaşi, str. Săulescu nr. 39, pentru 1939-1946 14
construirea unei staţiuni de deparazitare, dobândit
de Primăria Iaşi,prin expropriere, prin învoială,în

11
anul 1939,
210 Teren viran, Iaşi, str.Fundacul Tânjală nr. 2, 1945 1
dobândit prin expropriere, prin bună înţelegere,
conform deciziei nr.302/05.09.1945 a Primăriei
Municipiului Iaşi.
211 Teren viran, Iaşi, str. I.C.Brătianu nr. 128, 1942-1946 9
proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi, dobândit
prin cedare de către Epitropia Spit. Sf. Spiridon
conf. Deciziei nr. 412 din 13.05.1906 a Primăriei
.Municipiului Iaşi
212 Teren viran, Iaşi, str.Ştefan cel Mare nr. 39-41-43, 1939-1946 58
proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi, dobândit
prin expropriere; terenul din Iaşi, str. Ştefan cel
Mare nr. 39,expropriat în anul 1939;terenul din
Iaşi, str. Ştefan cel Mare nr. 41, expropriat în anul
1939; terenul din Iaşi str. Ştefan cel Mare nr. 43,
expropriat prin schimb, în anul 1937.
213 Teren viran, Iaşi, str.Palat- fosta albie a pârâului 1939-1946 6
Bahlui, lângă podul peste Bahlui, proprietatea
Primăriei Municipiului Iaşi.
214 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Arapu, nr. 50, 1930 2
dobândită prin expropriere prin bună învoială, în
anul 1930.
215 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Adunaţi nr. 10, 1933-1934 5
str. Adunaţi nr.15, str. Adunaţi nr.25 ( str. Malu
(Mah.Adunaţi)), dobândite prin expropriere prin
bună învoială, în anii1933-1934
216 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Alistar, nr.2, 1931 2
dobândită prin expropriere în anul 1931.
217 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Apelor, nr.17, 1935 1
dobândită prin expropriere în anul 1935.
218 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Albinetz nr.12, 1932 2
dobândită prin expropriere în anul 1932.
219 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. la Albă, nr. 4, 1906 3
dobândită prin act de vindere –cumpărare, în anul
1906.
220 Proprietătea Primăriei Iaşi, din str. Arcu – 1894-1931 3
Negruzzi, dobândită prin cumpărare, în anul 1894
şi str. Arcu nr. 10, dobândită prin expropriere prin
bună învoială, în anul 1931.
221 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Asachi nr. 9, 1912 2
dobândită prin cumpărare, în anul 1912.
222 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Ateneului 1937 1
nr.2(str. Ateneului colţ cu str. Dudescu , nr. 2),
dobândită prin expropriere prin bună învoială, în
anul 1937.
223 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Atelierelor(fost 1935-1936 4
Iarmaroc) nr.16, str. Mah.Iarmaroc nr. 12 fost nr.
28, str. Iarmaroc nr. 35, fost nr.31, dobândite
prin acte de expropriere prin bună învoială, în anii

12
1935, 1936
224 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Anastasie Panu 1929-1935 24
nr.:36, 65, 77, 79, 12 bis,dobândite prin acte de
vindere –cumpărare şi prin acte de expropriere
prin bună învoială.
225 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Sf.Andrei 1898-1935 17
nr.:11, 49, 37-39, 35, 48, 3, dobândite prin acte de
vindere-cumpărare şi prin acte de expropriere prin
bună învoială.
226 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Sf.Atanasie 1900-1933 18
nr.:25,25, 16, dobândite prin acte de vindere-
cumpărare şi expropriere prin bună învoială.
227 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Apeduc nr.:31, 1923-1929 4
25, dobândite prin expropriere pentru utilitate
publică şi prin contract de schimb.
228 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Baş-Ceauş 1937 2
nr.:6, 1, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
229 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Bădărău nr.6, 1937 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
230 Proprietăţile Primăriei Iaşi,dobândite prin 1907-1927 23
exproprierea imobilelor, mai jos menţionate,
pentru canalizarea şi rectificarea liniei Bahluiului:
str. Trancu nr.:31,28,26, 30, str.Broscăriei
nr.:27,29,35,37,18, str. Canalului nr.:12, 12 bis, 8,
10, 14, 1, Mahalaua Inundaţilor nr.:10,11, 4,
str.Arapului nr.:37, 35, 33, 31,
29,27,25,23,2,17,19,13,11,9,7,5,3,20,18,16,14,12,
10,8,6,4,21, str. Socola nr.:3, 15.13,
11,9,5,7,4,49,51,474bis,6, 6 bis,10, 10 bis,12, 2,
Mahalaua Mlaştinii nr.:65,64, 63, 66, str. Sft.
Lazăr nr.:87,83,85,81, str. Palat nr.73,
str.Lipovană nr.Ş1, 2,4, Mahalaua Lipovană
nr.:7,3,4, 4 bis,5,10, 12, 11, 12 bis,14, 14 bis,15,
13, 11 bis, str. Şos. Naţională nr. 6, 8, Şos.Moara
de Foc nr.83, 83 bis, Şos. Trei Calici nr.1, str.
Podu Iancu Bacalu nr. 17, 15.; pentru Cheiul
Bahlului: proprietatea din Iaşi, pe cheiul rectificat
de pe stanga Bahlului, compus din 3 porţiuni
231 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Simion 1935 1
Bărnuţiu nr.3, dobândită prin act de expropriere
prin bună învoială.
232 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Iancu Bacalu – 1926 2
Regiunea Podul Iancu Bacalu, dobândită prin act
de schimb.
233 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Bărboi nr.:14, 1920-1937 2
12, dobândite prin expropriere prin bună învoială
şi act de vindere cumpărare.
234 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Berăria Veche 1936 2

13
nr.:5, 14, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială
235 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Blondelor 1930 2
nr.34, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
236 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Botanică colţ 1925 2
Sărata, dobândită prin act de schimb.
237 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Bogdan Vodă 1934-1935 32
nr.16, 121, 17, dobândite prin act de expropriere
prin bună învoială şi prin acte de expropriere şi de
schimb.
238 Proprietatea Primăriei Iaşi, din Mahalaua 1895 2
Broscăriei, dobândit prin Ordonanţă de adjudecare
–.
239 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. I.C.Brătianu 1907-1937 28
nr.:11, 130, 1,83(colţ Zoe),163, 55, 96, 52, 156,
154, 140, 138/140, 154, 142, dobândite prin acte
de expropriere prin bună învoială, acte de
expropriere p prin schimb, contracte de vindere
cumpărare.
240 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. B-dul 1937 1
I.C.Brătianu nr.49, dobândită prin act de
expropriere prin bună învoială.
241 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Brânduşa nr.7, 1931 2
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
242 Proprietatea Primăriei Iaşi, din comuna Brăeşti, 1929 2
judeţul Iaşi, dobândită prin act de vânzare şi act
de expropriere prin bună învoială.
243 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Buna Vestire 1931-1934 7
nr.:4, 2, 6, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
244 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Bucşinescu 1903-1931 33
nr.:5, 7, 9, Bucşinescu colţ cu Fierbinte, dobândite
prin contract de vindere cumpărare imobiliară,
acte de expropriere prin bună învoială.
245 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Buznea nr.18, 1936 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
246 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Carol nr.:41, 1899-1921 22
44, 16, 32, str. Carol-Păcurari, dobândite prin acte
de vânzare –cumpărare şi act de expropriere prin
bună învoială
247 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Carpaţi, nr.44, 1934 2
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
248 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Capela 1913 2
Armeană,dobândită prin act de vindere –
cumpărare.
249 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Sf.Constantin 1935 2

14
nr. 11, dobândită prin act de expropriere prin
bună învoială.
250 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Caragiale nr. 3 1937 1
bis, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială
251 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Călăraşi nr.:19, 1928-1935 10
17, 6,24, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială., act de expropriere şi de schimb cu
sulta.
252 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Lascăr Catargi, 1894-1935 12
nr. :25,37,34(fost 39), dobândite prin acte de
vindere-cumpărare şi act de expropriere prin bună
învoială
253 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Cetăţuia, 1934 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială
254 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Cerchez- 1925 2
Trecătoare,dobândită prin act de schimb
255 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Ciurchi nr.77- 1906-1927 4
79, 36, dobândite prin act de expropriere prin bună
învoială şi contract de vânzare.
256 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Cizmăriei, colţ 1935 2
Bărboi, dobândită prin act de expropriere prin
bună învoială
257 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Clopotari nr. 1932-1937 7
28, 1, 17, 36, dobândite prin acte de expropriere
prin bună învoială.
258 Proprietătea Primăriei Iaşi, din str. Cotu Baciu, nr. 1931 2
9, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială
259 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Comănescu, 1923-1935 6
nr. 6, dinspre str. Comănescu, dobândite prin act
de vindere-cumpărare şi acte de expropriere
260 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Sf.Constantin 1933 1 vezi şi dos.
nr. 11, dobândită prin act de expropriere prin Nr. 249
bună înţelegere
261 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. T.Cozma , str. 1883-1935 31
T. Cozma nr.:7,53, 11, 7, 23, 80,dobândite prin
acte de vindere-cumpărare şi acte de expropriere
prin bună învoială.
262 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Crucii 1923-1932 5
nr.:72,42, 74, 46, dobândite prin acte de vindere-
cumpărare şi acte de expropriere prin bună
învoială.
263 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Cucu, Pod 1883 11
Piatră.
264 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Cuza-Vodă 1929-1936 3
nr.18, nr.15, dobândite prin acte de expropriere
prin bună învoială
265 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Cuza-Vodă 1941-1945 13

15
nr. 83, 85, 87, colţ cu str. Săulescu nr. 1-imobilul
Braunstein, expropriat, dobândit prin expropriere

266 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Cucu nr.33- 1941-1945 28


35-37–teren expropriat, dobândit prin expropriere.
267 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Dancu nr. 2, 1894-1895 80
nr. 6, dobândite prin acte de vindere –cumpărare
268 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Descălicătoare 1912 2
nr. 9-11, dobândită prin contract de vindere-
cumpărare.
269 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Dorobanţi nr. 1937 1
3, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială

270 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. la Drăghici 1915 2


nr.5, dobândită prin contract de vindere-
cumpărare
271 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Drâmbă(fost 1934-1936 4
Spancioc): str. Drâmbă nr.22,nr.16, str. Spancioc
nr. 20, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială
272 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Elena Doamna 1900-1936 11
colţ cu str. Ornescu, str. Elena Doamna nr.7 bis,
nr.15, nr. 45, str. Elena Doamna, fostă str. Albă nr.
1-3 şi str. Cucu nr. 57, colţ cu str. Labirint,
dobândite prin acte de vindere-cumpărare şi act de
expropriere prin bună învoială.
273 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Egalităţii nr. 2, 1933 4
Mahalaua Sălciilor-str. Egalităţii nr.8, dobândite
prin acte de expropriere prin bună învoială.
274 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Eminescu nr. 1, 1925-1936 8
10, 6, str. Eminescu colţ cu Sft. Teodor, str.
Eminescu, dobândite prin act de vindere-
cumpărare, act de schimb,, act de expropriere
pentru utilitate publică, acte de expropriere prin
bună învoială
275 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gh.Enescu nr.-, 1935 1
276 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Eternitate – 1888-1937 32
cimitir (este anexat şi planul Cimitirului vechi),
str. Eternitate nr.54, colţ cu str.Mutu, str.
Eternitate nr. 58 bis, str. Eternitate nr. 78, str.
Eternitate nr.2 şi str. Eternitate nr. 2, dobândite
prin acte de vânzare –cumpărare şi prin acte de
expropriere prin bună învoială.
277 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Florilor nr. 32, 1897-1931 5
nr. 22, nr. 24, dobândite prin contract de vindere-
cumpărare şi prin acte de expropriere prin bună
învoială.
278 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Fulger nr.2 şi 1935-1937 2

16
nr. 7, dobândite
prin acte de expropriere prin bună învoială.
279 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gălăţeanu nr. 1929 1
10, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
280 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gârlei , înspre 1931 2
str. Crucei, dobândită prin act de schimb.
281 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gara-Iaşi,, fostă 1886 14
proprietatea Gh.Brînză.
282 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.N-lai Gane nr. 1913 2
2, dobândită prin contract de vindere –cumpărare.
283 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gafencu nr. 7, 1911 2
dobândită prin contract de vindere –cumpărare.
284 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gheorghiu colţ 1934 1
cu str. Sălciilor, dobândită prin act de expropriere
prin bună învoială.
285 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ghica Vodă 1907-1931 4
nr.50 şi nr. 33, dobândită prin contract de
vindere-cumpărare şi act de expropriere prin bună
învoială.
286 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Gusti nr.3, 1934 2
dobândită prin act de expropriere prin bună
.învoială.
287 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.la Golia nr.6 1934 1
bis, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
288 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Hala(Sf. Vineri) 1821-1883 23
– Piaţa Halei, dobândită prin
cumpărare(documente în chirilică)
289 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Haralambie( 1925 1
locul Bisericii Sf. Haralambie), dobândită prin act
de vindere-cumpărare.
290 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Hotin nr.35 şi 1932-1935 3
nr. 49, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
291 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ipsilante nr.4-6 1929-1932 4
şi nr.5, dobândite prin act de schimb cu sulta şi
prin act de expropriere prin bună învoială.
292 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Kogălniceanu 1931 2
nr. 17 bis, dobândită prin act de expropriere prin
bună învoială.
293 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Sf.Lazăr, nr.39, 1896-1928 27
nr. 51(fostă proprietatea Orghidan; este anexat şi
planul proprietăţii Orghidan) şi str. Labirint nr.
57, dobândite prin acte de vindere cumpărare şi
act de schimb
294 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Col.Langa nr.2, 1935 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
295 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.la Col. Langa 1933 6

17
nr. 1, nr. 9, nr. 5, dobândite prin acte de
expropriere prin bună învoială.
296 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Lăţescu nr.7, 1909 3
dobândită prin act de vindere-cumpărare.
297 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Lăpuşneanu nr. 1906-1936 32
16 şi 18, nr.14, dobândite prin act de vecinică
vânzare şi act de expropriere prin bună învoială.
298 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Lipovană , în 1880-1932 15
apropiere de berăria Epştaiv, str. Lipovani nr.:59,
46, 37, 47, 57, 39, dobândite prin act de veşnică
vânzare şi acte de expropriere prin bună învoială.
299 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Libertăţii, fost 1931-1933 6
Frumoasa nr. 22 şi str. Libertăţii nr. 2, dobândite
prin act de expropriere prin bună învoială şi act de
expropriere şi schimb.
300 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Fundac 1929-1937 10
Lozonschi, Lozonschi nr.12, 18, dobândite prin
acte de expropriere.
301 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Vasile 1896-1936 22
Lupu(Cuza Vodă)+ plan de situaţie, str. Vasile
Lupu(Cuza Vodă), str. Vasile Lupu nr.98, nr.76,
nr.50, dobândite prin acte de vindere-cumpărare şi
acte de expropriere prin bună învoială.
302 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Mahalaua 1932-1933 8
Sălciilor nr.2, 6, 10 bis, dobândite prin dobândite
prin acte de expropriere.
303 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Mahalaua 1932 2
Frumoasa(Izvor) nr. 2, dobândită prin act de
expropriere prin bună învoială.
304 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.la Moara de 1937 1
Vânt nr. 19, dobândită prin act de expropriere prin
bună învoială.
305 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Mizil nr.7 şi 1930-1936 2
str.la.Mizil nr. 2/str. Cupidon nr.16, dobândită prin
acte de expropriere prin bună învoială.
306 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Malu nr.24, 1931-1935 6
nr.26, nr.22, nr. 35, acte de expropriere prin bună
învoială şi acte de expropriere prin schimb
307 Proprietătea Primăriei Iaşi, din str.Manta Roşie, 1925-1929 14
întreg imobilul, dobândită prin act de vindere –
cumpărare( este anexat şi planul proprietăţii + aut.
De construcţie şi plan), comuna Bucium/Manta
Roşie, fostă proprietatea Zavalide, dobândită prin
act de schimb( este anexat şi plan),comuna
Bucium –Manta Roşie, fostă proprietatea
Zavalide- act de constituire de servitute(este
anexat şi planul proprietăţii)
308 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Marta nr.35, 1935 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.

18
309 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Mlaştinei- 1927-1936 3
Mahalaua şi str. Mahalaua Mlaştinei nr.36 bis,
dobândite prin act de schimb cu sulta şi prin act
de expropriere şi schimb.
310 Proprietatea Primăriei Iaşi, din 1913 2
str.Muzelor/N.Bălcescu nr.14, dobândită prin act
de vindere -cumpărare
311 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Mitropoliei, 1913 7 Vezi şi
Baie Comunală, dobândită prin act de vindere- dosarul nr.
cumpărare. 452
312 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Costache Negri, 1927 1
dobândită prin act de expropriere.
313 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Nicolina fără 1895-1937 29
număr, str. Nicolina nr.62, 53, 93, 95, 66, 25/31,
112, 167, Şos. Nicolina fără număr, dobândite prin
acte de vindere-cumpărare, act de expropriere şi
schimb, acte de expropriere prin bună învoială, ,
act de schimb cu sulta
314 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Nicoriţă nr.5 şi 1925-1929 3
nr.34, dobândite prin acte de vindere-cumpărare.
315 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Ornescu , lângă 1910 2
Spitalul Israelit, dobândit prin act de schimb.
316 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Palade nr.6, 9, 1925-1936 8
61 şi str. Palade-în interesul alinierii străzii Palade,
dobândite prin act de vânzare imobiliară, act de
vindere-cumpărare, acte de expropriere prin bună
învoială.
317 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str..Palat, nr.:33, 1921-1937 9
74, 10., 14, 32, 83, 74, dobândite prin act de
vindere –cumpărare şi acte de expropriere prin
bună învoială.
318 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Păcurari nr. 89, 1852-1937 24
27, Tg.Păcurari, 93, str. Păcurari colţ cu str.Carp
nr.28(+plan de situaţie), str. Păcurari nr. 69-71,
str. Păcurari Secţia I, str. Păcurari nr. 87, str.
Păcurari –Copou, str. Păcurari nr.78, 10, 159,
dobândite prin act de schimb, mărturie hotarnică,
acte de expropriere prin bună învoială , acte de
vindere-cumpărare
319 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Pădure nr. 1-3 1910-1931 6
şi nr.2, dobândite prin contract de vindere-
cumpărare şi act de expropriere prin bună
învoială.
320 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Unirei fostă 1897-1937 22
Victor Place, respectiv: str.Unirei nr.17, str.
P.Unirii, str. P.Unirii, str. Unirii, str. Unirii-
Lăpuneanu(este anexat şi plan de situaţie),str.
V.Place nr. 7/9, str. V.Place, str.Piaţa Unirii nr.4,
str. Piaţa Unirii, dobândite prin acte de vindere-
cumpărare , ordonanţă de adjudecare, acte de

19
expropriere prin bună învoială.
321 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Platon, nr.3 şi 1936 5
nr. 10,
Împreună cu planul de situaţie-proiect pentru
deschiderea
Str.Pavlov cu str.Uzinei,
dobândite prin acte de expropriere prin bună
învoială.
322 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Plăcerilor nr.2, 1936 1
dobândită prin
act de expropriere prin bună învoială.
323 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Procopie nr. 18 1928-1936 3
colţ cu str.Rece şi str. Procopie nr. 18 spre str.
Rece, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
324 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Perju nr. 7, 1911-1937 3
dobândită prin act de schimb şi str.la Perju nr.2,
prin expropriere- CFR( nu figurează şi actul de
expropriere)
325 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Podul de Piatră, 1922 2
colţ cu str. Morilor, dobândită prin act de schimb.
326 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Prăpastiei, nr. 1 1930-1931 4
şi nr. 7, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
327 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.40 Sfinţi – din 1913 2
curtea Bisericii 40 Mucenici,. Dobândită prin
contract de vindere – cumpărare.
328 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Răchiţi nr.2 şi 1928-1929 4
nr. 4, dobândite prin acte de expropriere prin
bună învoială.
329 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ralet nr.5 şi nr. 1936 3
4, dobândite prin act de vindere cumpărare şi act
de expropriere prin bună învoială.
330 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Petru Rareş nr. 1912 2
19, colţ cu str. Mutu, dobândită prin contract de
vindere –cumpărare.
331 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Râpa Galbenă + 1898-1899 28
plan de situaţie din 1895, dobândite prin acte de
vindere -cumpărare
332 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Rojniţă şi str.la 1932-1935 3
Rojniţă nr. 17, dobândite prin acte de expropriere
prin bună învoială.
333 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.C.A.Rosetti nr. 1934 1
1, dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
334 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Bulevardul 1936 2
Rosetti nr. 4, dobândită prin act de expropriere
prin bună învoială.

335 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Rece, colţ cu 1936 1

20
str. Sf. Atanasie,
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
336 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Regimentul 1898-1900 28
13( Perju nr. 12), str. Perju nr.34, nr. 38,
Regimentul 13(Perju nr. 38), Regimentul 13 –
Griviţa, Regimentul 13, Regimentul 13 nr.3, nr. 6,
schimbul de teren între Primăria Iaşi şi
Direcţiunea Generală a C.F.R. din str. Griviţa şi
str. Regimentul 13( sunt anexate planuri de
situaţie cu acest schimb), dobândite prin acte de
vindere-cumpărare şi prin acte de expropriere prin
bună învoială.
337 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Rufeni nr. 2, 6, 1929-1937 7
dobândite prin act de schimb şi act de expropriere
prin bună învoială .
338 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Salhana – 1896 2
Abator – pentru a construi o conductă de apă,
dobândită prin contract constitutiv de servitute
perpetuă
339 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Sărărie, nr.1 1898-1937 52
bis. 27, 67, 90, 135, 141, 147, 138, 143, 69, 117,
177,179, 103, str-la Sărărie nr. 2 şi fără numere,
dobândite prin acte de vindere-cumpărare şi prin
acte de expropriere prin bună învoială.
340 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Săulescu nr.17, 1900-1931 10
13, 15, str. Săulescu şi Negruţi, dobândite prin act
de donaţie şi prin acte de expropriere prin bună
învoială.(plan de situaţie pentru str. Săulescu 13)
341 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Săvescu nr.13, 1927-1933 3
8, dobândite prin act de vindere-cumpărare şi act
de schimb.
342 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Scăricica nr. 3, 1930 2
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială.
343 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Şcoala de Arte 1913 2
nr. 2, dobândită prin contract de vindere –
cumpărare.
344 Proprietăţilor Primăriei Iaşi, din str.Semnului, 1901 2
dobândită prin act de vânzare şi schimb
345 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Trecătoarea Sf. 1937 2
Andrei, dobândită prin act de expropriere prin
bună învoială.
346 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Smârdan nr.76, 1900-1937 5
70, 50, dobândite prin act de schimb şi vânzare,
acte de expropriere prin bună învoială.
347 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Soarelui, nr. 1, 1934 2
29, dobândite prin acte de expropriere prin bună
învoială.
348 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Speranţă nr.17 1898 55 Cuprinde şi

21
-18, cuprinzând titlurile de proprietate acte în
chirilică, din
anii 1845,
1847, 1849-
1850,1856-
1857,1866;18
71, 1889-
1890, 1897
349 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Spital Paşcanu 1929 4
nr.16 bis, nr. 16, dobândite prin acte de vindere –
cumpărare.
350 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Stejar nr.21, 1928 2
dobândită prin act de schimb cu sulta
351 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Stânca. 1913 2
352 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ştefan cel Mare 1882-1937 56
nr.50, 52, 54(cu schiţă), 3, colţ cu Piaţa Cuza
Vodă (cu schiţă), 31,str.Baston(1882), str. Ştefan
cel Mare colţ cu Lozonschi (cu schiţă), dobândite
prin acte de vânzare,, expropriere prin bună
învoială,sentinţă civilă, acte de expropriere.
353 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Şipoţel nr. 1929-1934 2
10,nr.8/nou nr. 1, dobândite prin act de schimb cu
sulta şi expropriere prin bună învoială.
354 Proprietatea Primăriei Iaşi, din Şos.Naţională nr. 1937 1
254, dobândită prin act de expropriere.
355 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Tacu, lângă 1924 2
canalul de scurgere alăturat cu terenul de pe
vechiul traseu al Bahluiului, dobândită prin act de
schimb.
356 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Talpalari nr.2, 1904 3
dobândită prin act de tranzacţiune.
357 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Tătăraşi nr. 5, 1914-1926 9
colţ cu str. Răchiţi (cu schiţă), str. Tătăraşi nr. 7,
dobândite prin act de expropriere prin bună
învoială şi contract de vindere-cumpărare.
358 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Trancu nr. 18, 1933 2
dobândită prin
act de expropriere prin bună învoială.
359 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Trantomir nr. 1928 2
2, dobândită prin act de schimb cu sultă.
360 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Trei Calici, 1886 4 cuprinde
lângă bariera Ipsilante, dobândită prin act de documente în
vânzare. chirilică
361 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Trecătoarea 1932 2
Davidel nr. 4, dobândită prin act de expropriere
prin bună învoială.
362 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Trei Erarhi nr. 1894-1928 30 cuprinde
8, nr. 4(în dosul Hanului Turcesc, str. Fundacul documente în
Trei Erarhi nr.4+ schiţă) dobândite prin act de chirilică
vindere –cumpărare şi act de expropriere prin

22
bună învoială.
363 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Tufescu nr. 10, 1922-1936 3
nr. 3, dobândite prin act de schimb şi prin act de
expropriere prin bună învoială.
364 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ţicăul de Sus, 1925-1934 14
nr. 2, 95, 56, 29, 62, 18, 69, dobândite prin acte de
schimb cu sulta, act rectificativ, acte de
expropriere prin bună învoială.
365 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din Şos.Ţuţora, str. 1903-1936 9
Ţuţora nr.11,60,61, str. Ţuţora de Sud nr.19,
dobândite prin acte de expropriere prin bună
învoială.
366 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Universităţii 1906 3
nr.5, dobândită prin act de vindere-cumpărare.
367 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Uzinei/Moţoc 1894-1936 87
nr.78, 28, 41, 26, 14, 10, 49, 19, 56, str. Uzinei –
Baia Comunală + plan, dobândite prin acte de
vindere –cumpărare, expropriere.
368 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Ciric nr. 20, 1899-1924 38
str.Valea Ciricului, dobândite prin contract de
vindere cumpărare, act de schimb şi vânzare.
369 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Verdeş, f.n. şi 1936-1937 2
nr.2, dobândite prin acte de expropriere prin bună
învoială.
370 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Vladimirescu 1929-1934 2
nr.22, nr. 24, dobândite prin acte de expropriere
prin bună învoială.
371 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Vovidenie colţ 1907-1920 5
cu str. Sărărie şi str. Vovidenie nr.2, dobândite
prin contract de vindere cumpărare şi contract de
vânzare.
372 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Vulpe, 1936 1
dobândită prin act de expropriere prin bună
învoială
373 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Zlataust nr. 5, 1912 2
dobândită prin contract de vindere cumpărare.
374 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str. Zmeu nr. 10, 1911 3
dobândită prin contract de schimb.
375 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str. Zoea nr. 4, 1903-1907 6
nr.10-12, nr. 6, colţ cu str. Vovidenie, dobândite
prin acte de vindere-cumpărare.
376 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din str.Zugravi, str. 1897-1936 29 cuprinde şi
Zugravi(Piaţa Bădărău + planuri), str. Zugravi acte în
nr.:44, 94, 78, 76, 78, 70, 57, 48, 80, 84, 96, 55- chirilică
57, 90, dobândite prin acte de vindere cumpărare
şi acte de expropriere prin bună învoială.
377 Proprietatea Bisericii „Sf.Ioan Gură de Aur”, str. 1939-1943 16
Zlataust.
378 Proprietatea Bisericii „Sf.Sava”, str. C. Negri. 1939-1943 9
379 Proprietatea Primăriei Iaşi, din str.Sf.Neculai nr. 1906 3

23
26, colţ cu str. Butu, dobândită prin act de vindere
–cumpărare imobiliară.
380 Proprietatea Primăriei Iaşi, str.Apeduc nr. 75, 1848-1897 12 cuprinde şi
dobândită prin act de vindere-cumpărare. acte în
chirilică
381 Proprietatea Primăriei Iaşi, str.Păcurari şi Berăria 1878-1897 28 cuprinde şi
Veche + plan de situaţie, dobândite prin act de acte în
vindere-cumpărare, de la Maria Xenopol. chirilică
382 Proprietatea Primăriei Iaşi, str.Toma Cozma, nr. 1939-1946 22
17 -19, dobândită prin donaţie de la Erato-
Văsescu; cuprinde şi planuri de situaţie.
383 Corespondenţă referitoare la radieri şi ipoteci – 1925-1937 9
proprietăţile Primăriei: str. V.Conta nr.7, str. V.
Alecsandri nr. 16, str. I.C.Brătianu – Piaşa Sft.
Spiridon, str. Cuza Vodă şi Alecsandri.
384 Proprietăţile Primăriei Iaşi, din Canal Broscăriei- 1884-1937 95 cuprinde şi
Socola, str. Socola nr.146, nr. 17, nr. 110, Bariera acte în
Socola, str. Socola nr.146, nr. 144, nr. 114, nr. chirilică
146, nr. 184/144, nr. 27, nr. 48, dobândite prin
acte de vindere cumpărare, acte de expropriere
prin bună învoială.
385 Piaţa Sf. Spiridon-Iaşi:inventare, contract, tabele 1930-1941 292
de chiriaşi, devize de reparaţii, planul pieşii, etc.
386 Declaraţii date de proprietarii imobilelor ce 1931-1942 124
urmează a fi expropriate, acte vechi ale
proprietăţilor, sentinţe de expropriere, privitoare la
despăgubiri.
387 Imobilul din str. Sărărie, ocupat de grajdurile 1931-1942 46
Primăriei, Depoul I Sărărie.Inventarul imobilului,
al cailor,boilor şi a tuturor obiectelor care aparţin
depoului.
388 Imobilul din Şos.Nicolina, fosta Fabrică Noak, 1931-1942 26
care serveşte de local Şcolii primare mixte.
389 Imobilul din str. Nicolina, nr. 105, închiriat pentru 1931-1946 104
Şcoala primară nr. 6 „Ana Conta Kerembach”.
română
390 Imobilul din str. Păcurari nr. 167, închiriat de Strul 1932-1948 129
Aron, Primăriei, pentru Şcoala primară mixtă nr.
3, inventar de starea imobilului din Iaşi, str. Ştefan
cel mare nr. 11, proprietatea CNR, închiriat de
Primărie Judecătoriei I Urbană Iaşi, închirierea de
către Primăria Iaşi a imobilului din Iaşi, str.
Păcurari nr.97, proprietatea Avram Beniaminovici,
unde funcţionează Şcoala primară „P.Poni” şi
mixtă Păcurari.
391 Lucrări trimise la diferite autorităţi:rapoarte, în 1932 32
copie, către primar, privind:un teren ocupat
samavolnic de Corpul IV Armată, dărâmarea
imobilului din curtea bisericii Bărboi, în scopul
înfiinţării unei grădini şi construirea unui

24
monument al scriitorului Alecu Russo şi
construirea unui Azil de bătrâni tabel de chiriaşii
Primăriei, ş.a.
392 Corespondenţă ieşită privind: reparaţii la Serviciul 1933 45
bunuri, urmărirea plăţii chiriilor, asigurarea
imobilelor, propuneri pentru bunul mers al
serviciului, ş.a.
393 Închirierea imobilului din Iaşi, str. Toma Cozma 1933-1943 126
nr. 17, Ministerului Sănătăţii, pentru un dispensar
medical.
394 Corespondenţă referitoare la mici reparaţii, lucruri 1934 50
necesare serviciului, modul de încasările dărilor
comunale din pieţe, propuneri pentru bunul mers
al serviciului, ş.a..
395 Corespondenţă referitoare la personal:detaşări, 1934 67
numiri, ordine, rapoarte.
396 Contracte e vindere-cumpărare, schimb şi acte de 1934-1945 23
expropriere prin bună învoială, cu diferite
persoane particulare, pentru imobilele din Iaşi, str.
Malu nr. 12, str. Spancioc nr. 20, str. T.Cozma
nr,80, Cartierul Crucea Roşie –parcela nr. 86, Trei
Calici(Calea Galata)-parcela nr. 35, str. Zugravi
nr. 96, fost nr. 88, Cartierul P. Bogdan – parcela
nr.98, Mahalaua Mlaştinilor-Blondelor, parcela
nr. VII, Crucea roşie – parcela nr.52, str. Rampei
nr. 2, Regiunea Copou Şcoala Normală-parcela nr.
20, str. Rece nr.18, Cartierul P.Bogda-parcela
nr.113, Cartierul P.Bogdan – parcela nr.18,
Regiunea Copou-Spitalul Miltar-parcela litera C,
Cartierul P.Bogdan-parcela nr.300, Regiunea
Copou-Şcala Normală-parcela nr. 21, str. Inundaţi
nr.2(str. Primăverii)- fost Trancu 35,Cartierul
P.Bogdan-parcela nr.8, str. Trancu
nr.34,Al.Gr.Ghica vodă nr. 3, Cartierul P.Bogdan-
parcela nr.5, str.Sărărie nr. 179.

397 Imobilul din str. Cuza Vodă nr. 8, ocupat de 1934-1941 137
Prefectura de Poliţie, apoi de Inspectoratul de
Pregătire Premilitară.
398 Imobilul din str. Sărărie, ocupat de Şcoala primară 1934-1943 30
de fete nr.9 „Alex.Lambrior” din str. Gh. Enescu.
399 Corespondenţă privitoare la personalul Serviciului 1935 46
Bunurilor:concedii, detaşări, tabele, etc.
400 Corespondenţă ieşită privind:mici reparaţii, 1935 49
reduceri de chirii, mobilierul sechestrat de la
„Viaţa Românească” pentru Inspectoratul de
Pregătire Premilitară, devizul construirii locuinţei
de la biserica Mitocul Maicelor, ş.a.
401 Imobilul din str. V.Lupu şi terenul, ocupat de 1935-1938 34
Şcoala de surdo-muţi şi Centrul pentru ocrotirea

25
copilului; planul de situaţie al imobilului Primăriei
Municipiului Iaşi, cedat Ministerului Ocrotirii
Sociale şi Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, str.
V. Lupu nr. 39; planul de parcelare al terenului
proprietăţii Municipiului Iaşi, str. V. Lupu –
Movila Cuza-Vodă.
402 Imobilul ocupat de Compania de Pompieri, secţia 1935-1943 64
I-a, din str. Toma Cozma.
403 Contracte de vindere-cumpărare şi acte de 1936 97
expropriere prin bună învoială, respectiv pentru:
str.Bariera Veche nr. 14, str. Zugravi nr. 90, fost
84, Regiunea Ţuţora de Sud-parcela nr. 93, str.
Sărărie nr. 2, str. Fulger nr.7, Cart.Bogdan-parcela
nr. 282, str. Coşbuc nr.17, Reg.Şos.Naţională-
parcela 7, , str. Eminescu, str. Buznea nr. 28, str.
Sărărie, str. 7 Oameni, str.Ţuţora Sud nr. 19, str.
Scăricică,, str. Procopie nr.18,, str. Platon nr. 3, ,
str. Tufescu nr. 3, , str. Palade nr. 11, parcela III
de lângă Biserica din Copou, Cart.P.Bogdan-
parcela nr.215, str. Păcurari nr.108, str. Lăutari
nr. 89, , Şos.Naţională nr.236,fost nr. 15, str.
Mizil(B-dul Brătianu), str. Rufeni nr. 16, str.
Plăcerilor nr. 8, Regiunea Copou-în faţa Parcului
Sportiv, parcela litera B, str. Caragiale colţ cu
str.Cosaşului, Cart.Bogdan-parcela nr. 277,
Cart.P.Bogdan-parcela nr.249, Regiunea Păcurari
–Movilă din Şos.Păcurari, str. V.Lupu-Movila
Cuza Vodă-parcela 4, str.Ciric nr.72, fost nr. 1,
str. Crucei nr. 41, Cart.P.Bogdan-parcela 114, , str.
Palat nr. 51, str. Ipsilante nr. 9, nr. 11,
Cart.Bogdan-parcela nr. 4, , str. V. Place nr. 9,
Regiunea Ţuţora Sud – parcela nr.165, Şos.Socola
nr.16-parcela nr. 93 bis, Regiunea Cpou-Târguşor
– parcela 19, , str. El. Doamna nr. 45, str.
Mlaştinei nr. 36 bis, str. Uzinei nr. 56, str. Gusti
nr. 5, colţ cu str.Sărată, str. Berăria Veche nr. 5, ,
Mahalaua Broscăriei nr. 64, str. Cuza Vodă 15
colţ cu str.la Golia, str. I.C.Brătianu 154 colţ cu
str. Lăpuşneanu, Cart. Brauner-parcela 88, parcela
92, Regiunea Copou-Şcoala Normală-parcela 3,
str. Frumoasa nr.8, str. Podul de Piatră nr. 11, , str.
Vulpe, , str. Iarmaroc 35, Piaţa Unirii nr. 13, , B-
dul C.A.Rosetti, comuna Copou, str. Rece colţ cu
str. Sf. Atanasie, comuna Copou-Tg.Copou, str.
Rufeni, Tg. Copou, , str. Sf. Atanasie nr. 15, ,
Cart.Bogdan-parcela nr. 34, , str. Sf.Lazăr nr. 91
fost 83, Reg.Coppou-dreapta,ultrerior G-ral
Tarnovschi-parcela 34, str.Bularga-parcela 15 din
Reg.Ţuţora,Cart.Galata(Voievodul Mihai)-parcela
29, str.Ştefan cel Mare 41, str.Locomotivei 7,

26
Cart.Crucea Roşie-parcela 28, str.Alistar 2,
Reg.Copou-Expoziţie-parcela 27, Reg.Ţuţora (str.
Primăverii)-parcela 93, str-la Armeană nr. 1,
Şos.Nicolina nr.121, comuna Copou, jud. Iaşi,
Şos.Naţională(Moara de Foc) nr. 42 bis, str.
Dăncinescu colţ cu str. Cupidon, str.Platon nr.10,
str. Prăpastiei nr. 7, Reg.Ţuţora Sud, str. A, str.Sf.
Lazăr nr. 51, fost nr. 47, str. Dorobanţi nr.3,
str.Cupidon nr. 16, str. V. Lupu nr.50.
404 Închirierea Pavilionului restaurant din Parcul 1936-1941 15
Expoziţiei
405 Piaţa Bădărău din str. Zugravi şi schiţa de plan. 1931-1942 46
406 Lucrări privind construirea Şcolii de copii mici din 1936 14
str. Crucii, Cartierul Nicolina şi schiţa de plan.
F- Corespondenţă intrată privind urmărirea 1937 50
407 debitorilor, cererea Societăţii veteranilor din
războiul 1877-1913-1916-1919 pentru a li se
aproba o cameră în localul Primăriei pentru
cancelarie, copii de ordine ministeriale şi
dispoziţii ale Primăriei privind bunul mers al
serviciului; cereri pentru reparaţii, etc.
408 Corespondenţă ieşită, referitoare la închirieri de 1937 80
imobile, lucrări executate şi procurarea de
mobilier la imobilele Primăriei, construiri,
transformări, reparaţii, ş.a.
409 Exproprieri prin bună învoială şi acte de 1937 67
răscumpărare, încheiate între Primăria Iaşi şi
diferite persoane sau instituţii, printre
care:Penitenciarul Galata, Laboratorul Zootehnic
al Universităţii Iaşi, ş.a., respectiv: str. Rufeni 2,
B-dul I.C.Brătianu 49, str. Smârdan 50, str.la Albă
nr.4, str.Sf.Sava 3, , str. Moarta de Vânt nr.10, str.
Păcurari nr.46, str.Bărboi 12, str. Zefirului 17, ,
str. V.Place 9,, str. S.Bărnuţiu 76, str. I.C.Brătianu
142, str. Sărărie nr.103, str. Fulger colţ cu
str.Plăcerilor, teren arabil, lângă Moara Beldiman,
str. Ateneului 10, , str. Călăraşi 22, str. Ciornei
7,Galata-.Miroslava, , str. Socola 40, , str. Bădărău
6,str.Brînduşa 13, fost 11, str. Caragiale 3 bis şi
nr. 7, str. Smârdan 19, Trecătoarea Sf. Andrei, ,
str. Clopotari 36, , str. Bas Ceauş 1, , str. Socola
27, str. Ateneului colţ cu str.Dudescu, str.
Eternitate 7, str.la Moara de Vânt(Brânduşa) 50,
str. Dorobanţi(fostă SDtihi) nr.9, str. Bădărău nr.
12, Reg.opou-Rezervor, parcela 11, str. Uzinei nr.
50, , str. Doftoreanu nr.21/9, str. Rojniţă nr. 11,
str.la Nicoriţă nr. 13/15, str.la Moara de Vânt nr.
19, ,str.Nicolina 46, str.Ciuchi 101 colţ cu
str.Abator, str. Iarmaroc nr.51, str.Socola nr.40-42,
Reg.Şos.Naţională-parcela 23, str.Zefir 19, , str.

27
Palton 14, str.Morilor 9, str. Platon 6, str.
I.C.Brătianu colţ cu str. Enescu, comuna Copou,
str. Nicolina 167, , str. Nicolina 46, str. Socola
nr.48 fost 50, str. Dr.Tauzic 12, str.I.C.Brătianu
142, str. Sărărie nr.32 vechi colţ cu str.Ralet, str.la
Uzinei 6, str. Ciurchi nr.88, str. Doftoreanu 6,
str.Broscăriei(Caragiale) 23
410 Contracte de vindere-cumpărare, încheiate între 1937 63
Primăria Iaşi şi diferite persoane particulare,
imobile din Iaşi, str.Pânzăriţei, str.Sf.Ştefan,
parcela 18 bis, parcela nr. 106-Dealul Galata,
parcela nr. 305-Cart.P.Bogdan, parcela nr.3 –B-
dulI.C.Brătianu colţ cu str.Conductelor, parcela
nr.23-Reg.Copou-Expoziţie, parcela nr.72-
Cart.Mihai Voievod-pe coasta Dealului Galata,
parcela nr.1-Reg.Copou-Rezervor, parcela nr.311-
Cart.Bogdan, str. 7 Oameni nr. 16,str.Coşbuc-
parcela nr.24-Reg.Copou, str. S.Bărnuţiu nr. 69,
parcela nr.97-Cart.P.Bogdan,parcela nr.67-
Cart.P.Bogdan, parcela nr.59-Cart.Bogdan,
parcela nr.23-Cart.P.Bogdan, parcela nr.26-
Cart.P.Bogdan, str.Fundac Canta nr.6, parcela
nr.23-Cart.Voievodul Mihai-Coasta Dealului
Galata, parcela r.61-Cart.Galata, str. L.Catargi nr.
15, parela nr.40-Cart.Bogdan, parcela nr.9-
Cart.Voievodul Mihai-Coasta Dealului Galata,
str.Mlaştinei nr. 63, Regiunea Ţuţora, parcela
nr.229-Cart.Bogdan nr.5, str. Păpăuţi nr. 15,
parcela nr.27-Regiunea Ţuţora Sud, parcela nr. 1
din Reg.Mahalua Gheorghiu, parcela nr.1 din
str.Şipoţel, Impasul Peneş Curcanul, parcela nr.82
din Reg.str. Primăverii, , parcela nr.58-Coasta
Dealului Galata, parcela nr.19-Cart.Bogdan, str.
Ioan Creangă nr.3 şi V.Lupu nr. 1, parcela nr.3
bis-Reg.Copou-Expoziţie, Reg.7 Oameni-str.
Aviaşiei nr.3, Comuna Copou la bifurcaţia şoselei
Iaşi-Bivolari cu drumul Cârlig, parcela nr.140-
Cart.P.Bogdan, str. Mizil nr. 6, parela nr.37 din
Reg.Copou-Spitalul Miltar, Şos.Iaşi-Sculeni,
parcelele nr.35 şi 36 din Reg.Ţuţora Sud, parcela
nr. 244 din Cart.Bogdan, Tg.Copou, parcela nr.4
din reg.Obreja, Fundacul Peneş Curcanul str.
Fericirei nr.3 dost Malu nr. 20, parcela litera B din
Reg.Copou Expoziţie, str. Păcurari nr. 187 spre
str. Canta, str. Alistar 5, str. Canta nr.6 fost nr.1
vechi, Reg.str.Primăverii, parcela nr. 268 din
Cart.P.Bogdan, str. Sf.Andrei nr. 13, , parcela nr.
Din Reg.7 Oamnei str. Trancu colţ cu str.
Cercului, Mahalaua Sft.Ştefan-B-dul C.A.Rosetti,
între str. Rufeni şi B.dul C.A.Rosetti, parcelele nr.

28
2,3 şi 12-Reg.Obreja, str. Cetăţuia nr.13, parcela
nr.42 pe Coasta Dealului Galata-Cart.Voievbodul
Mihai.
411 Acte de expropriere prin bună învoială, încheiate 1937 50
cu diverşi proprietari, pentru cauze de utilitate
publică: str. Nicolina nr.46, str.Perju nr.2,
str.Uzinei nr.46, nr. 50, str. V.Conta nr. 9+schiţă,
str.Dr.Tanzic nr.12, str. S.Bărnuţiu nr.76, str.
Călăraşi nr. 22, str. Doftoreanu nr. 6, nr.21/9, str.
Ciurchi nr. 101 colţ cu str. Abator, nr.88,m str.
Socola nr.184 fost nr.144, nr.40-42, str.
I.C.Brăteanu colţ cu str.Enescu, nr.142, str.
Păcurari nr. 46, , str. Broscăriei(Caragiale) nr.23,
str.Platon nr.6, nr. 14, str. Ateneului nr.10,
str.Dorobanţi fost Stihi nr.9, str. Moara de Vânt
nr.10, str. Zefirului nr.17, str. Botanică, str.
A.Panu, str. Trancului colţ cu str. Cercului, str.
V.Place nr. 9, str.la Albă nr.4, str.la Moara de
Vânt(Brânduşa) nr. 50, str. Sf. Sava nr. 13,
str.Iarmaroc nr.51, str. Crucei nr. 76, str. Bădărău
nr. 12, str. Ciornei nr. 7, str.la Nicoriţă nr. 13/15,
str. Olari nr.4, str.Zefir nr. 19, parcela nr.27 din
Reg. Ţuţora-Sud, Şos.Păcurari nr.62-partea
dinspre str. Păpăuţi, str. Rojniţă nr. 11, str. Uzinei
nr. 6, str. Morilor nr.9.
412 Contul de închidere a gestiunii. 1937-1938 32
413 Exproprieri prin bună învoială şi acte de 1937-1940 21
răscumpărare, acte de schimb, : str.la ce leagă B-
dul C.A.Rosettti cu str.Rufeni, str.la Olari nr. 4,
str. Păpăuţi, str. Sft. Lazăr nr. 14, nr.6, parcela
nr.29 şi nr. 25, nr. 30, nr. 34-Reg.Copou-Rezervor,
str. Caragiale nr.1, Reg.Obreja nr.199,
str.Cizmăriie colţ cu str.Bărboi, str. Aviator
Zovileanu nr. 1, str.I.C.Brătianu nr. 144, parcela
nr.44-Cart.P.Bogdan, str.V.Lupu colţ cu str.
Oancea, str.Platon nr.4, str.Sft.Sava nr.26, str.
Cucu nr. 33, , str. I.Creangă nr.42 bis, Şos.Moara
de Foc nr. 2, str.la Perju nr. 2.
414 Imobilul din Iaşi, str. Sf.Atanasie, închiriat pentru 1937-1941 15
Şcoala Primară „Vasile Alecsandri”
415 Biblioteca Populară „Ion Creangă”din „ograda” 1937-1943 48
Bisericii Golia:reparaţii procurare de combustibil
pentru încălzit, inventarul mobilierului.ş.a.
416 Corespondenţă ieşită:memoriu în vederea 1938 325
organizării administraţiei bunurilor municipale;
situaţia funcţionarilor Primăriei care locuiesc în
imobilele acesteia şi a altor chiriaşi.
417 Corespondenţă intrată: ordine ale Ministerului de 1938 150
Interne privind păstrarea arhivelor; încasarea
veniturilor şi executarea cheltuielilor; dispoziţii

29
ale primăriei; cereri pentru închirieri şi reparaţii;
ordinea de zi a şedinţelor consiliului municipal;
decizia de înfiinţare al unui birou din Piaţa Unirii
şi Cuza –Vodă de a li se permite exercitarea
meseriei în continuare în acelaşi loc; plasarea
timbrelor pentru profilaxia tuberculozei, trecerea
serviciului de afisaj de la Direcţia administrativă;
iniţiativa asociaţiei „Casa Cuza Vodă” din Galaţi
de a înfiinţa un muzeu regional al Moldovei, etc.
418 Acte de expropriere prin bună învoială, decizii: 1938 80
str. V.Place nr.9, str. Mârzescu nr.34, str. Ştefan
cel Mare colţ cu str. Mârzescu, Şos Moara de Foc
nr.2, str. Cuza Vodă nr. 14, str. Moara de Foc
nr.36+schiţă, str. Arapu nr. 42, str. Caraiman nr.
6,.str. ralet nr.14, str. Smârdan nr.1, str. Crucei nr.
81, st Tăutu nr. 18, , str. Sărăriei nr.89, str. Aviator
Zovileanu nr. 1, , str.Ştefan cel Mare nr. 31, str.
Nicoriţă nr.6, str. Caraiman nr. 5, str. Caragiale
nr.1, str. Sft. Andrei nr. 13, , str. Bălţi nr. 10, str.
Beldiceanu nr.8, str. Fundacul Lozonschi nr. 1,
str. Iarmaroc nr.29, str.I.C.Brătianu nr. 144,nr.146,
nr.20, str.Sf.Sava nr.16, Regiunea Obreja nr.199,
Şos.Socola nr.4/6, str. Platon nr. 4, str. str. Cuza
Vodă nr. 26, colţ cu str. Mârzescu, str. Ştefan cel
Mare nr.41+schiţă, str.Rojniţă colţ cu Vânători,
str. Sf. Vasile nr. 1, str. Cizmăriei colţ cu
str.Bărboi, str. Dr.Savini nr.1, , str. Petru Rareş
nr.14, str. Sft.Lazăr nr. 14, nr.6, str.Ghica Vodă
nr.33,
419 Exproprierea imobilului din Iaşi, str. Ciric nr.9 şi 1938-1939 2
11, proprietatea Gr.Donos, pentru alinierea străzii
Ciric şi lărgirea Cimitirului Eternitatea.
420 Contracte de vindere-cumpărare, imobile din Iaşi, 1938-1940 5
str.:Bălţi nr.13, Calcaina 12 colţ cu B-dul
Brătianu, parcela nr.21 din Reg. Copou Spitalul
Militar, Ipsilante nr. 13, parcela nr. 15 din str.
Primăverii.
421 Corespondenţă privind încărcările şi descărcările 1938-1941 52
din inventar a mobilierului şi sculelor şi alte
materiale ale serviciilor Primăriei şi de la Şcoala
de copii mici „Voievodul Mihai”.
422 Imobilul din str. Sărăriei, ocupat de Şcoala 1938-1942 8
Primară de fete nr. 4 „Principesa Maria”.
423 Cereri şi aprobări pentru folosirea locurilor din 1938-1942 92
faţa unor berării, cofetării, etc., pentru aşezarea
meselor pentru consumator, a locurilor pentru
galantare şi chioşcuri.
424 Corespondenţă privind personalul: detaşări, 1939 74
schimbări, situaţia militară, etc.
425 Corespondenţă ieşită: tabel de imobilele Primăriei, 1939 227

30
producătoare de venit; regulament pentru
exploatarea dreptului de curăţirea coşurilor din
cuprinsul oraşului, imobilele Primăriei ce cad pe
teritoriul comunelor suburbane, rapoarte privind
dificultăţile întâmpinate în rezolvarea lucrărilor
serviciului; proiect pentru organizarea unui
serviciu de economat; tabel de imobilele statului
din cuprinsul Municipiului şi a imobilelor
Primăriei; caiet de sarcini privind închirierile de
compartimente, gherete şi orice imobile
proprietate a Municipiului; corespondenţă
referitoare la întocmirea inventarului de avuţii
publice, ş.a..
426 Corespondenţă intrată referitoare la: fotografi 1939 120
ambulanţi, şi locul unde au dreptul să-şi exercite
profesiunea, lucrări de reparaţii ce trebuie
executate, modul de încasare a veniturilor, oferte
pentru procurare de materiale, cereri pentru
închirieri, ş.a.
427 Exproprieri prin bună învoială, schimb, încheiate 1939 24
cu diverşi proprietari pentru cauze de utilitate
publică, respectiv imobile din str.:Scăricică nr.19,
Stâncă nr. 41, str.la Dudescu nr. 7, str.Tacu nr.9
colţ cu cheiul Bahluiului, str. Crucii nr. 80/60, str.
I.Gh.Duca nr. 19 colţ cu Sft. Atanasie, str. L.
Catargi nr. 64, str. Ciurchi nr. 49/86, str. V. Place
nr. 7, , str. I.C.Brătianu nr. 22, , str. Platon, str.
Ralet nr. 10, Şos.Moara de Foc, str. Păcurari nr.
28, , str. Smârdan nr. 60/52, str.Radu Vodă nr.
40/42,
428 Tablourile cu situaţia lucrărilor Administraţiei 1939-1940 90
Bunurilor
429 Corespondenţă privind personalul: ordine 1939-1940 57
ministeriale relative la numiri, detaşări,
îndatoririle funcţionarilor, ş.a., corespondenţă cu
alte servicii, rapoarte privind personalul, tabele de
personal, şa..
430 Circulări şi decizii privind relaţiile ce trebuie să le 1939-1940 42
dea serviciile pentru întocmirea proiectului de
buget pe exerciţiul 1949-1941; lucrările de
registratură şi arhivă; aplicarea unor timbre legale;
programul de lucru; suspendarea concediilor şi
permisiilor; păstrarea liniştii şi ordinii;
recunoaşterea şi funcţionarea breslelor;
instrucţiuni referitoare la filmare, fotografiere;
ordine circulare ale lui Antonescu privind
principiile după care trebuie să se călăuzească
toate treptele ierarhice civile şi militare, ş.a.
431 Corespondenţă cu Serviciul percepţiei 1939-1943 191
Municipiului Iaşi, privind închirierea şi plata

31
chiriei imobilelor primăriei.
432 Corespondenţă ieşită: memorii şi propuneri ale 1940 236
serviciului, situaţia reparaţiilor şi construcţiilor
necesare la imobilele primăriei cu valoarea lor;
măsuri pentru prevenirea incendiilor, regulamentul
şi schiţa echipamentului pentru organizarea
serviciului hornăritului; rapoarte pentru măsurile
necesare a se lua în vederea ajutorării
sinistraţilor;ordin circular al Ministerului de
Interne privind consemnarea monumentelor
istorice; raport privind situaţia Aeroportului Civil,
care trebuie predat Ministerului Aerului şi Marinei
şi alte rapoarte referitoare la lucrările acestui
serviciu.
433 Corespondenţă referitoare la exproprieri pentru 1940 Plan din anul
cauză de utilitate publică: str.Socola nr.44, str. 1868
Zugravi nr. 90, nr. 48, , nr. 55-57, nr.96(fost 88),
nr. 84,, nr. 80, nr. 57, str. Mitropoliei nr. 4, str.
Sărăriei nr. 148, str. Cuza Vodă, str. Golia nr. 22,
str. Academiei nr. 14, str. Nicolina nr. 99, , str.
Elena Doamna nr.45-49, planurile caselor foste
Cantacuzino Paşcanu- str.Unirii nr. 15 şi str.
Alexandrin r.16 şi str. Unirii.
434 Lucrări de reparaţii făcute la diferite servicii ale 1940-1941 125
primăriei şi la instituţii: zidărie, văruit, sobe,
hornărit, etc.
435 Debitul bunurilor Municipiului (imobile, terenuri 1940-1942 206
şi alte închirieri mai mici) şi scăderile din debit.
436 Corespondenţă cu comisia pentru întocmirea cărţii 1940-1944 63
funciare în Municipiul Iaşi privind proprietăţile
primăriei, închirierea unui local pentru cartea
funciară, ş.a.; Cartea Funciară închiriată de la
Institutul Naţional al Cooperaţiei, cu sucursală la
Iaşi, str. Mârzescu nr. 20; inventarul întocmit
conform punctului 5 din contractul de locaţiune,
vizat de Administraţia Financiară Iaşi, din partea
INC, Sucursala Iaşi şi din partea Municipiului Iaşi
–chiriaş.

437 Corespondenţă intrată:instrucţiuni privitoare la 1941 46


primirea, lucrul prezentarea, păstrare şi expedierea
corespondenţei; răspuns la chestionarul în legătură
cu bunul mers al administraţiei şi gospodăriei
comunale; ordine pentru a se recepţiona diferite

32
materiale; regulament pentru exploatarea dreptului
de cântărire publică; deschiderea unui credit
suplimentar pentru înlocuirea geamurilor la şcoli,
sparte de cutremur; măsuri luate pentru îngrijirea
mormintelor ostaşilor căzuţi în război, fără
deosebire de naţionalitate; măsuri luate pentru
continuarea activităţii în caz de bombardament,
ş.a.
438 Corespondenţă ieşită privind: organizarea unui 1941 317
serviciu de economat, procurarea de imprimate
necesare serviciului; rapoarte de situaţia lucrărilor
executate; mici reparaţii; măsuri de adăpostire a
populaţiei în caz de inundaţie; tabelul obiectelor
de artă, proprietatea Municipiului care vor fi
transportate în caz de evacuare; lucrările propuse a
se executa în anii 1940/1941 şi 1941/1942;
rapoarte privind atribuţiile serviciului; tabele de
proprietăţile parohiilor şi episcopiilor din Iaşi;
tabele de imobilele ce aparţin Primăriei şi cele
închiriate de Primărie de la particulari pentru şcoli
şi instituţii; trăsura lui Cuza-Vodă; tabele de
hotelurile din oraşul Iaşi cu inventarul lor; altă
corespondenţă referitoare la administrarea
bunurilor Primăriei.
439 Lucrări privind înlocuirea geamurilor sparte în 1941 194
urma bombardamentelor aeriene la imobilele
primăriei.
440 Imobilul din Iaşi, str. Păcurari, nr. 127, închiriat 1941-1942 14
pentru Grădiniţa de copii Păcurari
441 Corespondenţă ieşită privind: tabele de imobilele 1942 279
şi terenurile virane pentru care s plăteşte impozit
şi de imobilele particulare închiriate pentru
diverse instituţii şi servicii; reparaţii, construcţii,
procurări de matricole, mutări ale serviciilor dintr-
un imobil în altul, chiriaşi, ş.a.
442 Ordine ministeriale şi Primăriei, referitoare la: 1942 110
examenele de şef de serviciu; dreptul de a publica
în ziare ale funcţionarilor; ordine cu caracter
financiar; măsuri luate pentru bunul mers al
lucrărilor.
443 Imobilul din Calea Gălăţii, închiriat pentru Şcoala 1943 45
Primară „Petru Bogdan”.
444 Imobilul din Iaşi, str. Sărăriei nr. 113, colţ cu str. 1944 5
Scăricică nr. 1, proprietatea Maria Vasiliu Sion,
donat Primăriei pentru înfiinţarea unui Azil de
Bătrâne.
445 Ordin privind evacuarea arhivei, inventarul actelor 1944 11
cazierelor şi registrelor împachetate în ladă pentru
evacuare; inventarul picturilor ce urmează a fi
evacuate; tabele de imobilele Primăriei Iaşi, ale

33
statului, din cuprinsul Municipiului şi ale
diferitelor culte şi societăţi particulare, la data se
31 martie 1943.
446 Imobilul închiriat pentru Şcoala Elementară Mixtă 1948 10
nr. 7 Iaşi, de pe Şos.Naţională nr. 218, fostă
proprietatea preot Bantaş.
447 Imobilul Şcolii Primare de Băieţi Nr.-2 „Carol I”, 1942-1948 15
inventar şi corespondenţă.
448 Imobilul din Iaşi, str. Albineţ nr. 5, ocupat de 1942-1948 23
Şcoala Profesională „General Milicescu”, pusă în
funcţiune de Societatea Cooperativă „Arta
Naţională”, reprezentată prin Gh. Ghibănescu, în
calitate de preşedinte.
448 Şcoala Primară de Băieţi nr.9 „M.Cogălniceanu”, 1938-1943 17
BIS ocupat Şcoala Primară de Băieţi nr.9
„M.Cogălniceanu” .
449 Imobilul din Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr. 11 şi str. 1932-1946 99
Ion Creangă, nr. 24, închiriat pentru Şcoala
Primară Mixtă nr. 4 „Vasile Alecsandri”, Cart.
Aviaţiei.
450 Imobilul din Iaşi, str. Eternitate, ocupat de Şcoala 1932-1942 22
Primară de Băieţi nr. 6 „Costachi Negri”.
451 Hala Centrală, str. A. Panu; inventarul 1932-1939 467
mobilierului, biroului pieţei, compartimentelor,
contracte de închiriere, devize de lucrări, reparaţii,
planul de situaţie al Pieţei Halei Centrale(p. 174),
ş.a.
452 Cazierul Băilor Municipale , din Ia;I, str,. 1939-1949 53
Mitropoliei nr. 8/6, proprietatea Municipiului Iaşi
+ schiţe.
453 Inventarul vechi –manuscris, 3 exemplare. nii extremi 28

34

S-ar putea să vă placă și