Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

NUME...................................... Prenume .........................................Data...............Clasa..........


Varianta – I
1. Completează spațiile libere:
Tot ceea ce ne înconjoară se numește ....................................... . Forme eterogene ale
materiei cu o compoziție variabilă se numește .................................................... .
Proprietatea care nu modifică compoziția substanței se
numește ................................ . Evaporarea apei este un
fenomen ........................................................................................ .

2. Descrie corelația dintre corp-material-substanță pentru obiectul


din imagine.
Corp ........................Material............................Substanță...................

3. Alege afirmaţiile care descriu doar fenomenele chimice.


Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F
dacă afirmaţia este falsă:
A F arderea chibritului
A F înnegrirea obiectelor de argint
A F stingerea sodei alimentare cu oţet
A F topirea fierului
A F dizolvarea zahărului
4. Caracterizează proprietățile fizice și chimice ale zăhărului:
a) Stare de agregare:..................................................................................
b) Culoare:...................................................................................................
c) Solubilitate în apă:.................................................................................
d) Topirea zahărului:.................................................................................

5. Idendifică și scrie denumirea ustensilelor chimice din imagine:

a) ...................................... b) ....................... c) ............................


TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

NUME...................................... Prenume .........................................Data...............Clasa..........


Varianta – II
1. Completează spațiile libere:
Porțiune limitată de materie se numește ....................................... . Forme omogene ale
materiei cu o compoziție constantă se numește .................................................... .
Proprietatea care modifică compoziția substanței se numește ................................ .
Arderea chibritului este un
fenomen ........................................................................................ .

2. Descrie corelația dintre corp-material-substanță pentru obiectul din


imagine.
Corp ........................Material............................Substanță...................

3. Alege afirmaţiile care descriu doar fenomenele chimice. Încercuieşte


litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă:
A F arderea gazului de la arăgaz
A F ruginirea obiectelor de fier
A F formarea ceții
A F fotosinteza
A F dizolvarea sării de bucătărie
4. Caracterizează proprietățile fizice și chimice ale sării de bucătărie:
a) Stare de agregare:.....................................................................................
b) Culoare:.....................................................................................................
c) Solubilitate în apă:....................................................................................
d) Topirea sării de bucătărie (curent electric):..................................................
5. Idendifică și scrie denumirea ustensilelor chimice din imagine:

a) ...................................... b) ....................... c) ............................