Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă

”Chimia- știință despre substanță”

N,P elevului ___________________ Data___________

Nr. Itemi Punctaj


1. Completează spațiile libere: L
A. Materia din care este alcătuită un corp fizic se numește 0
___________________; 1
B. Ruginirea fierului în mediul umed este o proprietate 2
___________________; 3
C. Mirosul, culoarea, starea de agregare, temperatura de topire 4
și de fierbere sunt proprietăți ______________________;
D. Mărunțirea zahărului sub formă de praf este un fenomen
_____________________.
2 Încercuiește care din exemplele următoare reprezintă o L
substanță simplă: 0
a) Apă; 1
b) Aer; 2
c) Oxigen;
d) Alcool.
3 Încercuiește care din exemplele următoare reprezintă o L
substanță compusă: 0
a) Azot; 1
b) Pilitură de fier; 2
c) Oțet;
d) Sârmuliță de aluminiu.
4 Încercuiește tipul afirmației (A, F): L
a) A F Substanța este forma de existență a materiei; 0
b) A F Substanțele simple sunt alcătuite din atomii unui 1
element chimic. 2
c) A F Materialele sunt alcătuite doar din aceeași substanță. 3
4
5
6
5 Alege răspunsul corect: L
a) Cartea, paharul, pâlnie, spirtieră, cui de fier, rigla prezintă 0
_____________________ ( corpuri/ substanțe ); 1
b) Procesul de ” stingerea sodei ” în oțet este însoțit de un 2
fenomen __________ (chimic / fizic ); 3
c) Înghețarea apei este un fenomen __________ ( fizic / 4
chimic). 5
6
6 1. Selectează proprietățile sârmulței de cupru: L
a) Solubilă în apă; 0
b) De culoare albă; 1
c) Conduce curentul electric; 2
d) Solidă. 3
2. Selectează proprietățile sării de bucătărie: 4
a) Solubilă în apă; 5
b) De culoare albă; 6
c) Arde în oxigen; 7
d) Conduce curentul electric. 8

7 Numiți 3 fenomene chimice și 3 fenomene fizice pe care lea-ți L


observat în ultimile zile: 0
- 1
- 2
- 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Convertirea punctelor în note

Punctaj 40-39 38-35 34-31 30-25 24-18 17-12 11-8 7-5 4-1
acumula
t
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Barem de corectare
Nr. de Itemul Răspunsuri posibile Punctaj acordat
ordine
1 Completează spațiile A. Substanță 4 puncte
B. Chimică Câte un punct
libere:
C. Fizice pentru fiecare
D. Fizic răspuns corect
2 Încercuiește care din c) oxigen 2 puncte
exemplele următoare Câte 2 puncte pentru
fiecare alegere
reprezintă o substanță
corectă
simplă:
3 Încercuiește care din d) Sârmuliță de aluminiu. 2 puncte
Câte 2 puncte pentru
exemplele următoare
fiecare alegere
reprezintă o substanță corectă
compusă:

4 Încercuiește tipul a) A 6 puncte


b) A Câte 2 puncte pentru
afirmației (A, F):
c) F fiecare încercuire
corectă
5 Alege răspunsul a) Corpuri 6 puncte
b) Chimc Câte 2 puncte pentru
corect:
c) Fizic fiecare denumire
corectă
6 1. Selectează d) Conduce curentul 4 puncte
Câte 2 puncte pentru
proprietățile electric;
fiecare alegere
sârmulței de e) Solidă. corectă
cupru:

2. Selectează a) Solubilă în 4 puncte


Câte 2 puncte pentru
proprietățile sării apă;
fiecare alegere
de bucătărie: b) De culoare corectă
albă;

7 Numiți 3 fenomene Fenomene fizice: ploaie, îngheț, 12 puncte


ceață Câte 2 puncte
chimice și 3 fenomene
Fenomene chimice: arderea pentru fiecare
fizice pe care lea-ți focului, albirea hainelor la soare, fenomen gasit
observat în ultimile înăcrirea laptelui, alterarea
alimentelor
zile: