Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTREBĂRI PENTRU ATESTARE SM.

1. Noțiuni generale privind clasificarea fibrelor textile;


2. Metode de identificare a tipului de fibre textile;
3. Metode și aparate pentru determinarea parametrilor climaterici ai aerului
4. Fluxuri tehnologice de obținere a firelor cardate;
5. Fluxuri tehnologice de obținere a firelor semipieptănate;
6. Fluxuri tehnologice de obținere a firelor pieptănate;
7. Fire textile. Clasificarea firelor, caracteristici de structură şi domeniul de utilizare.
8. Metode de determinare a caracteristicilor de structură ale firelor;
9. Particularitățile de pregătire a firelor de urzeală şi bătătură pentru țesere.;
10. Procese de transformare a firelor în țesături;
11. Clasificarea legăturilor în țesături;
12. Caracteristicile de structură ale țesăturilor;
13. Metode și aparate pentru determinarea parametrilor climaterici ai aerului;
14. Clasificarea legăturilor în tricot din bătătură;
15. Clasificarea legăturilor în tricoturi din urzeală;.
16. Principii de obținere a tricoturilor din bătătură;
17. Principii de obținere a tricoturilor din urzeală;
18. Metode de reprezentare grafică a tricoturilor din bătătură;
19. Climatizarea materialelor textile Metode și aparate.
20. Caracteristicile geometrice ale materialelor textile;
21. Dimensiunile liniare ale țesăturilor și metodele de determinarea ale acestora;
22. Indicii caracteristicilor de structură ale țesăturilor;

1. Общие сведения и классификация волокон.


2. Методы определения типа текстильных волокон;
3. Методы и устройства для определения климатических параметров воздуха;
4. Технологические потоки для получения кардной пряжи;
5. Технологические потоки для получения аппаратной пряжи
6. Технологические потоки для получения гребенной пряжи;
7. Пряжа, её виды. Структурные характеристики текстильных нитей
8. Методы определения структурных характеристик пряжи;
9. Особенности подготовки основных и уточных нитей к ткачеству.
10. Процессы превращения пряжи в ткани;
11. Классификация переплетений тканей и их характеристика
12. Структурные характеристики тканей;;
13. Методы и аппараты для определения климатических параметров воздуха;
14. Классификация уточных трикотажных переплетений;
15. Классификация основовязаных трикотажных переплетений
16. Принципы получения уточного трикотажа, Процесс петлеобразования;
17. Принципы получения основовязаного трикотажа, Процесс петлеобразования;
18. Методы графического изображения трикотажа;.
19. Методы и аппараты кондиционирования текстильных материалов.
20. Геометрические характеристики текстильных материалов;
21. Линейные размеры тканей и методы их определения;
22. Показатели структурных характеристик тканей;