Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT

Inspector Şcolar pentru Educație timpurie

FIŞĂ DE AVIZARE
An şcolar 2016 – 2017

Instituţia de învăţământ: Grădinița cu P.P. Nr. 17 Vaslui


Denumirea opţionalului: ...........................................................................................................
Tipul: opţional la nivelul unei discipline/la nivelul unei arii curriculare/la nivelul mai multor arii
curriculare
Clasa: ..........................................................................................................................................
Durata: ........................................................................................................................................
Număr de ore pe săptămână: ......................................................................................................
Cadrul didactic:...........................................................................................................................
Abilitatea pentru susţinerea cursului: .........................................................................................

Criterii şi indicatori de evaluare

DA NU DA, cu
recomandare
I. Respectarea structurii standard
Argument
Competenţe generale şi specifice
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare
competenţă specifică)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu
nevoile comunităţii
IV.Conţinutul argumentului
Oportunitatea opţionalului
Realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare
Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic
propus

Notă: Pentru a fi aprobat proiectul de programă trebuie să întrunească « DA » la punctele I şi II şi cel puţin 5
« DA »/ « DA, cu recomandare », la punctele III şi IV.

DIRECTOR,
Prof. . Gina NANE