Sunteți pe pagina 1din 24

F.A.R.E.

action week
2014
Violenţa în şcoală şi agresivitatea în rândul elevilor

prof. coordonator: Ludmila Donea


Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi,
jud. Iaşi
Definiţie
Violenţa – este
considerată violarea
generală a drepturilor
fiinţei umane: dreptul la
viaţă, la demnitate, la
securitate şi la
integritate fizică şi
mentală.
Noţiunea de violenţă este discutată
în relaţie cu cea de agresivitate.
Majoritatea analizelor privilegiază
ideea că agresivitatea ţine mai mult
de instinct, în timp ce violenţa ţine
mai mult de cultură, educaţie,
context. Rădăcina latină a
termenului violenţă este „vis”, care
înseamnă “forţă” şi trimite la ideea
de putere, dominaţie, de utilizare a
superiorităţii fizice asupra altuia.
Agresivitatea trebuie înţeleasă într-un
context de interacţiune socială care presupune
în mod obligatoriu vătămare. Ea este, deci, o
acţiune vătămătoare, orientată împotriva unui
organism, iar a vătăma înseamnă a traumatiza,
a leza, a distruge, componente care afectează,
enervează şi jignesc.
Între elevii care frecventează
diferite niveluri de învăţământ apar
forme specifice de violenţă: bătaie,
agresivitate verbală, furturi etc.
Aceste forme de violenţă sunt
menţionate cu pondere mai ridicată
la nivelul şcolilor cu clase I-VIII
(unde diferenţa de vârstă dintre
copiii din clasele mici faţă de cei din
clasele finale este de până la 8 ani),
comparativ cu unităţile de
învăţământ post-obligatoriu.
În cazul acestor forme de violenţă,
cel mai
adesea, copii de vârstă mai mică sunt
victimele
elevilor din clasele mai mari.

Alte situaţii de violenţă şcolară fac


referire
la conflictele dintre elevii care aparţin unei
scoli
şi cei din afara acesteia.
Consiliul Europei a recomandat
câteva principii directoare în
confruntarea cu fenomenul violenţei
şcolare:

conceperea prevenirii violenţei ca o


dimensiune centrată pe educaţie în
spiritul civismului
democratic (toleranţă şi relaţii
interculturale, egalitate între sexe,
respectarea drepturilor omului,
gestionarea pacifistă a conflictelor,
valorizarea persoanei, a
nonviolenţei );
considerarea tinerilor ca actori şi
parteneri-cheie în orice acţiune
desfăşurată în această direcţie;

conceperea unor modalităţi de


acţiune înainte ca faptele de
violenţă să se declanşeze,
avându-se în vedere
sensibilizarea tuturor actorilor
implicati şi prevenirea timpurie a
violenţei;
prevederea unor modalităţi de
reacţie rapide şi echilibrate în cazul
declanşării faptelor de violenţă;
conştientizarea necesităţii de acţiune
la toţi actorii implicaţi şi întărirea
mobilizării acestora;
promovarea dezvoltării de schimburi,
dialoguri la toate nivelurile în cadrul
comunităţii;
Manifestarea violenţei în şcoală - tendinţe
semnalate la nivel internaţional
Violenţa fizică – violenţa
simbolică
Violenţa – expresie a
intoleranţei faţă de diferenţele
etnice, religioase, de gen, de
statut social
Multiplicarea violenţei faţă de
profesori
Creşterea numărului de
violenţă extremă în spaţiul
şcolar
Difuzia mediului proxim şcolii
în spaţiul şcolar
Violenţa în şcoala românească –
elemente de context
Tensiunile sociale asociate perioadelor de
tranziţie – difuzie la nivelul şcolii
Procesele de schimbare sunt însoţite de
tensiuni
Democratizarea şcolii - nevoia unor
reevaluări de rol, de statut, de norme şi
valori ale actorilor
Rolul mass-media în informarea publicului
Efecte ale mass-media asupra dezvoltării
copiilor
VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢA!
Actori ai violenţei în şcoală
Violenţa între elevi
Manifestări violente ale elevilor faţă
de profesori
Manifestări violente ale profesorilor
faţă de elevi
Părinţii – actori ai violenţei în şcoală
Violenţa în proximitatea şcolii
ŞCOALA - UN LOC TOT MAI
VIOLENT
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
Loviri – agresiune fizică
Injurii, jigniri
Agresiune non verbală
Atitudini ironice, sarcastice
Refuzul îndeplinirii sarcinilor
Ignorarea mesajelor transmise
Indisciplina
Absenteismul, fuga de la ore
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
Cele mai frecvente comportamente
neadecvate
ale profesorilor faţă de elevi
Cauzele violenţei şcolare Ierarhizare
Mediul familial I

Incapacitatea de a g ă si alte forme de II


manifestare
Lipsa stimei de sine III

Comportamentul agresiv al altora IV

Absen ţ a unui program riguros V

Programul zilnic/s ă pt ă m â nal î nc ă rcat VI

Influen ţ a mass-media VII

Presiunea grupului VIII

Autocontrolul sc ă zut IX

Consum de a lcool sau droguri X

Supravegherea exager a t ă din partea XI


p ă rin ţ ilor/profesorilor
Iubirea ne î mplinit ă XII

Neacceptarea de c ă tre colectivul clasei XIII

Comportamentul profesorului XIV


Profilul elevului violent: ipostaze posibile
Eşti al nimănui!
Descurcă-te cum poţi în viaţă!
Fie ce-o fi!
Viaţa este o junglă. În viaţă îţi
ajută tare mult dacă ştii să te
baţi.
A lupta contra
violenţei şcolare
înseamnă a
ameliora calitatea
relaţiilor şi a
comunicării între
toate persoanele
angrenate în actul
educaţional.

Dardel Jaouadi
STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ!
Un copil este ca o sămânţă
de floare...
Cât de frumos va creste,
cât de frumos va rodi,
Depinde de grădinarul care
o va îngriji,
De ce pământ şi de câtă
lumină şi apă are,
De cât e de ferită de frig,
de furtună ţi de soare prea
tare.
E atât de plăpândă...
Cum ai putea s-o rupi ori să
o calci în picioare
Când e tot ce va mai
rămâne în urma ta.
(Irina Petrea)