Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data : 7.X.2015
Clasa : a -V – a
Aria curriculara:Matematica si Stiinte ale Naturii
Disciplina : Biologie-Botanica
Unitatea de invatare: Celula si tesutul vegetal
Subiectul lectiei: Celula vegetala
Profesor : Dragan Georgiana

Tipul lecţiei : Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe

SCOP: familiarizarea elevilor cu notiunea si alcatuirea celulei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfâ rşitul orei elevii trebuie:


 sa enunte definitia celulei;
 sa prezinte alcatuirea celulei;
 sa enumere principalele componente ale celulei si rolurile acestora.

Strategii didactice:
Materiale şi mijloace didactice: manual, plansa reprezentand celula
vegetala, material vegetal proaspat(portocala).
Metode şi mijloace didactice: învă ţarea prin descoperire, observarea,
conversaţia, explicaţia, descrierea

Forma de activitate: frontală .

Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie

Surse informaţionale: manuale alternative, ghid metodologic, metodica


predă rii biologiei
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Metode şi
Momentele Activitatea Modalităţi de
Activitatea profesorului mijloace
lecţiei elevului evaluare
didactice
- organizeaza colectivul de
elev, noteaza absentele,
I .Moment - se pregă tesc
pregateste materialele
organizatoric pentru activitate.
necesare, stabileste
linistea si disciplina.
- conversaţia
II.Anuntarea
- se anunta titlul noi lectii - elevii isi noteaza in introductivă
subiectului - frontală .
si scopul acesteia. caiet titlul noi lectii. - observarea
lectiei
planşei.

- prezinta demonstrativ - elevii observa - observarea


III Captarea - activitate
materialul vegetal camarutele pline cu sistemică a
atentiei individuală .
proastpat (portocala.) suc. elevilor.

- defineste cu ajutorul
elevilor termenul de
celula
- deseneaza celula si
- prin scurte intrebari
IV. observa partile - conversaţia de
dirijeaza elevii in
Transmiterea componente ale comunicare;
surprinderea esentialului
si insusirea celulei problematizarea - orală.
- stabilirea concluziilor :
noilor - deduc rolul fiecarei - modelarea.
Celula este unitatea
cunostiinte componente
structurala si functionala
celulare.
a organismului
- intocmeste schema
lectiei.

- cere elevilor sa
defineasca celula
V. Fixarea - isi fixeaza - orala
- sa prezinte alcatuirea - învă ţarea prin
cunostiintelor structura si rolul - observarea
celulei vegetale descoperire.
si asigurarea componentelor sistemică a
- sa prezinte rolul fiecarei
feed-back-ului celulare. elevilor.
componente celulare in
parte

- evidentiaza elevii care


VI. Aprecieri au raspuns foarte bine si
pe cei slabi ii incurajeaza .
SCHITA LECTIEI

Celula vegetala

Definitie : Celula este unitatea structurala fi functionala a unui organism

Structura celulei vegetale :

Componentele celulei :

- peretele celular (membrana) - pă streaza forma celulelor si le confera


rezistenţă mecanică .
- citoplasma – constituie masa fundamentala a celulei
- nucleu – cu rol in inmultirea celulelor
- vacuola – depoziteaza substante de rezerva
- cloroplaste contin grauncioare cu clorofila