Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lucru la tema: Principatele Române în contextul Chestiunii Orientale

Nr.d/o Sarcina Scor

1. În baza textului de la pag. 96-97 și de la pag. 102, raportul de forțe în


Europa de Sud- Est și identifică cel puțin trei schimbări în raportul de 0
forțe în Europa de Sud- Est la începutul epocii moderne. 1
2
Raportul de forțe în Europa de Raportul de forțe în Europa de 3
Sud- Est la sf. sec. XVII- înc. sec. Sud- Est 4
VIII-lea la începutul secolului al XIX-lea 5
Armatele Polono-Austiace Rezolvarea chestiunii orientale 6
7
8
Infrangerea Turcilor Criza Imperiului Otoman
Dominantii depline asupra Balcanilor,
Incercareade iesire din Imperiul Otoman stamtorilor Bosdor si Dardanele

2. Caracterizează în 4-5 propoziții politica externă a marilor puteri în 0


secolele XVII-XVIII, determinând caracterul ei. 1
2
3
Instaurata inintreg spatiul romanesc, suzeranitatea otomana n-a afectat 4
autonomia tarilor romane, care si-au mentinut institutiile interne, ca si 5
structura economica si sociala.In timp insa, dependenta 6
7
8
9
10
3. Descrie în 3-4 fraze situația Principatelor Române între cele trei mari 0
imperii la sfârșitul secolului al XVII-lea. 1
2
Evenimentele potilico-militare , care sau defasurat la sfirsitul secolului al 3
XVII - lea 4
in Europa de Sud-Est au influentat considerabil evolutia politica a 5
Principatelor. 6
Marile puteri luptau pentru influenta in regiunea baltica in conditiile 7
crizei chestiunii orientale. Domnitorii din Moldova si Tara Romaneasca 8
duc tratative cu Polonia si Austria in vederea recapatarii independentii .

4. În baza textului de la pag. 97-99, determină consecințele războaielor ruso- 0


austro-otomane pentru Principatele Române din secolul al XVIII, 1
completând următorul tabel: 2
Războiul State Locul încheierii Consecințele 3
participante păcii războiului pentru 4
Principatele 5
Române 6
Razboiul Austria , Pace de la Inlaturarea 7
austro-otoman Impriul Otoman . Passarowitz domnitorului, 8
(1716-1718) (1718) fanariot Nicolae 9
Movrocordat 10
11
Razboiul Austria, Rusia, Pacea de la Armatele ruse au 12
austro-ruso- Imperiul Otoman Belgrad (1739) trecut Nistru . 13
otoman din 14
1735-1739 15
16
Razboiul ruso- Rusia , Imperiul Pacea de la Domnitorul 17
otoman 1768- Otoman Kuciuk-Kainargi Constantin 18
1774 (1774) Movrocordat cade in 19
prizoneri. 20
Razboiul ruso- Rusia , Imprtiul Pacea de la Iasi
austro-otoman Otoman , Austria (1792)
1787-1791

5. În baza textului de la pag. 102-103 determină consecințele Păcii de la 0


București din 1812, argumentând caracterul acesteia de trădare și 1
compromis din partea celor două imperii în raport cu Principatele 2
Române. 3
4
Tratativele de pace au fost reluate la inceputul anului 1812 intro atmosfera 5
diplomatica complicata. Anterioara au fost organizate la 19 conferinte 6
riso-otomane unde se discutau conditiile pacii si teritorile care urmau sa 7
fie anexate de Russia. 8
Pacea a fost semnata la 16 mai 1812, la Bucuresti doar cu o luna inainte de 9
inceputul 1112
companiei lui Napoleon in Rusia , unde au fost confirmate conditiile
tratatelor
incheiate anterior, referitor la Principate . Imperiul otoman a fost nevoit
sa cedeze teritoriul istoric al Moldovei dintre Nistru si Prut , cu cetatiele
Hotin , Tighina , Cetatea Alba , Chilia si Ismail asupra caruia isi extindea
doar suzeranitatea