Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT
PSUM ”MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE
ORNINE PUBLICĂ”

RAPORT
privind tema lucrării de disertaţie

Subsemnatul ……………………………………………………………..
student-masterand în cadrul PSUM „Managementul resurselor umane în sistemul
autorităţilor de ordine publică”, seria 2019-2021, vă rog să aprobaţi întocmirea și
susținerea lucrării de disertaţie la disciplina
……………………………………………………………………. ………… ...............
cu tema.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................
având ca îndrumător ………………………………………………………………….

Data Semnătura
…………………. ………………………….