Sunteți pe pagina 1din 2

Durata proiectului Nr.

de luni: 12

Obiectivele proiectului Obiectivul general Bunăstarea cetățenilor fără fenomene de corupție


Obiectivele specifice

1. Creșterea investițiilor în economia locală

2. Imaginea îmbunătățită a APL

3. Reducerea incidențelor de conflicte de interes

4. Sporirea încrederii cetățenilor față de administrația publică


Aplicant  Asociația Obștească ,,Pro Viitor”

Partenerul (Partenerii)  Centrul Național Anticorupție


Agenția Națională pentru Integritate
Grupul/ Grupurile-ţintă  Angajații administrației publice locale

Beneficiarii finali  Cetățenii comunității unde va fi implimentat proiectul

Produsele proiectului(valori inițiale și ținta) Petrecerea a 4 sesiuni de instruire a funcționarilor APL în domeniul sporirii încrederii cetățenilor față de
APL
Instruirea a 10 funcționari în domeniul integrității, prevenirii și combaterii corupției
Petrecerea a 3 sesiuni de instruire a 15 consilieri și a 20 de cetățeni din comunitate în domeniul
transparenței și accesului la informație
Realizarea a două audieri publice privind elaborarea și executarea bugetului local pe parcursul a 12
luni, cu participarea Primarului, Consilierilor locali și a cetățenilor.

Rezultatele preconizate(valori inițiale și ținta) 1. Transparență și acces la informație la toate etapele procesului decizional asigurat de către APL

2. Conștientizarea sporită a APL privind integritatea.


Activităţile principale 1. Elaborarea unui plan de comunicare internă a mesajelor anticorupţie.
2 Digitizarea mai multor date deschise la nivel local, făcându-le disponibile pe pagina web (în
conformitate cu principiile datelor deschise).
3 Instituirea unui mecanism de evidenţă a reclamaţiilor
cetăţenilor privind calitatea serviciilor publice prestate
4 Organizarea sesiuni de mini-instruire cu privire la Codului de conduită pentru funcționarii publici.
5 Desfăşurarea mesei rotunde cu genericul "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi
căile de perfecţionare a ei” cu reprezentanţii instituţiilor şi organelor administraţiei publice locale,
societăţii civile, mass- media, cetăţenilor