Sunteți pe pagina 1din 2

DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE INTERVENȚII EVALUARE

NURSING AUTONOME/DELEGATE

P. Hipertermie, Se va controla temperatura -măsor temperatura și o notez în FO; - în urma intervențiilor


E. din cauza procesului -recoltez analize în stabilirea diagnosticului: applicate, temperatura
inflamator, VSH, HLG, ASLO, CRP, examen urină, corpului normală;
S. manifestată prin exudat faringian;
tahipnee, frisoane, -administrez antitermice la indicația
deshidratare medicului;
-asigur o hidrare corespunzătoare, mai ales în
perioada febrilă;
P. Scăderea debitului Se va menține capacitatea -asigur repaus la pat pentru vindecarea - în urma îngrijirilor
sistolic al inimii, sistolică a inimii mușchiului cardiac; acordate, TA și pulsul
E. din cauza scăderii -auscult bătăile inimii pentru a detecta sunt în limite normale,
contractilității eventualele schimbări ale zgomotelor; fără aritmii;
mușchiului cardiac, -monitorizez TA și pulsul;
S. manifestată prin -înregistrez bilanțul ingesta/excreta;
aritmii, cianoză, dispnee, -măsor zilnic greutatea pacientului;
oboseală -observ culoarea pielii și măsor temperatura;
- înregistrez EKG, pregătesc pacientul pentru
Rg, echografie;
P. Durere acută, Se va controla durerea -evaluez durerea ( localizare, intensitate, - în urma îngrijirilor
E. din cauza procesului durată); acordate, s-a observat
inflamator, -administrez medicație antalgică la diminuarea și chiar
S. manifestată prin facies recomandarea medicului; dispariția durerii;
caracteristic, exprimarea - supraveghez efectele terapeutice ale
verbal a senzației de medicamentelor;
durere, neliniște -asigur poziție confortabilă pentru pacient;

P.Intoleranță la Se va crește toleranța la -instruiesc pacientul privind creșterea gradual a în urma îngrijirilor
activitate, activitate și participarea la miscării; acordate, s-a observat
E. cauzată de scăderea activități -educ pacientul pentru rezervarea timpului o creștere a toleranței
concentrației de O2, pentru activități și pentru odihnă în funcție de la efort a pacientului;
S.manifestată prin toleranță;
oboseală, creșterea -recomand evitarea sportului, imunizări prin
frecvenței respiratorii și a vaccin;
pulsului la activități -educ familia în a oferi sprijin pacientului;
obișnuite

PLAN DE ÎNGRIJIRE- MIOCARDITA

S-ar putea să vă placă și