Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare Istorie Clasa a XII-a F

Nume și prenume elev: Paun Vlad

1.Răspunde pe scurt la întrebările / cerințele următoare: (1 p. x 6 = 6 puncte)


a) Precizați o reformă făcută de Constantin Mavrocordat?

Desființează unele impozite indirecte, ca „văcăritul” și „pogonăritul”

b)Enumeră doi cronicari români?

Dionisie Eclesiarahul si Pitarul Hristache

c) Actualele tratate ale Uniunii Europene au la bază …..

 instituțiile UE au posibilitatea de a adopta acte legislative, pe care statele membre le aplică ulterior.

d) Cel care inițiat prima călătorie în jurul lumii a fost

Fernando Magellan

e) Însemnare a călătoriei mele a fost scrisă de :

Dinicu Golescu

f) Istoricul Gheorghe Brătianu a fost preocupat de:.

Integrarea istoriei naţionale în contextul universal

2.Realizați propoziții cu subiect istoric cu următoarele: (0,75 p. x 4 = 3 puncte)


șerbie, răzeși, rumân, teoria continuității

Timp de lucru: 12 minute.


Se acordă un punct din oficiu.
Se scade 1 punct pentru nerespectarea timpului acordat.