Sunteți pe pagina 1din 1

Unități de Unități de Activități de

competențe conţinut învățare și produse


(sub-competențe) școlare recomandate
Clasa I 1.2. Recunoașterea formelor Însuşiri ale obiectelor: Recunoaşterea formelor
geometrice în modele date şi culoare, formă, geometrice;
în mediul înconjurător. mărime. Forme Completarea șirurilor de
geometrice: cerc, forme geometrice;
triunghi, pătrat, cub. Activități de
modelare/figurare;
Clasa II 4.1. Recunoașterea figurilor Figuri geometrice: Recunoaşterea formelor
și a corpurilor geometrice în punct, linie dreaptă, geometrice;
modele date şi în mediul segment de dreaptă, Completarea șirurilor de
înconjurător. linie frântă, linie numere/forme geometrice;
4.2. Completarea unor șiruri curbă, cerc, triunghi, Activități de
de forme geometrice, de pătrat. modelare/figurare;
rezultate ale unor
măsurători, asociate după
reguli simple indicate sau
identificate prin observare.
Clasa III 4.1. Recunoașterea figurilor Figuri geometrice: Completarea șirurilor de
și a corpurilor geometrice, a punct, linie dreaptă, numere/forme geometrice;
elementelor acestora în segment de dreaptă, Recunoaşterea formelor
modele date şi în mediul linie frântă deschisă/ geometrice;
înconjurător. închisă, linie curbă Colaborarea în echipă;
4.2. Completarea unor șiruri deschisă/închisă, cerc, Activități de
de forme geometrice, de triunghi, pătrat, modelare/figurare;
rezultate ale unor dreptunghi. Proiect individual; proiect
măsurători, asociate după de grup.
reguli simple indicate sau
identificate prin observare.
Clasa IV 5.1. Recunoașterea formelor Figuri geometrice: Rezolvarea problemelor
geometrice și a elementelor cerc; poligon (triunghi, simple, compuse;
acestora în modele date și în patrulater). Completarea șirurilor de
mediul înconjurător. numere/forme geometrice;
5.2. Completarea unor șiruri Recunoaşterea formelor
de forme geometrice, geometrice;
rezultate ale unor Activități de
măsurători, asociate după modelare/figurare;
reguli simple indicate sau Atelier de măsurare;
identificate prin observare. Colaborarea în echipă;
Proiect de grup.

S-ar putea să vă placă și