Sunteți pe pagina 1din 1

I.S. T-STORY .S.R.L.

Adresa: Iasi, Blv. D. Mangeron, nr. 53, 700050


Tel.: 0232/278783
Fax: +40 232 230491
E-mail: contact_tstory@yahoo.com

CERERE DE ANGAJARE

Domnișoară Manager,

Subsemnata,Candea Ioana-Laura domiciliat/ă in Iasi, str. Tudor


Vladimirescu, nr.-, blocT3, etaj parter , ap.41, telefon nr.41,
student/studentă în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași,
Facultatea de Design Industrial și Management Afacerilor, vă rog
respectuos a-mi aproba angajarea în cadrul I.S. T-STORY.S.R.L., postul
secretara, Departamentul resurse umane .

Data: 12.10.2020 Semnatura Candea Ioana -Laura