Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la biologie

Clasa a VI-a

Numele .............................…Prenumele .........................…Clasa………………………..

I.Celula este unitatea structurală, funcțională și genetică a organismelor vii. 6p

a. Dați două exemple de organite specifice celulei vegetale .

b. Construiți două enunțuri afirmative, folosind urmatoarele noțiuni: -citoplasma ; -nucleu

II.Încercuiește varianta corectă. 6p

1. Animalele nevertebrate sunt: a)lipsite de coloană vertebrală b)au coloană vertebrală

2. Parameciul se mişca cu ajutorul : a)flagelului b)pseudopodelor c)cililor

3. Saprofitele:

a)descompun resturile organice b)parazitează pe alte organisme

c)trăiesc ȋn simbioză cu alte organisme

4. Ciupercile sȋnt: a)animale b)nici plante, nici anmale c)plante

5. Cocii au forma: a)de bastonaşe b)sferică c)de virgule

6. Plantele sunt organisme: a)heterotrofe b)saprofite c)autotrofe

III. Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește "A" daca afirmația este adevărată și "F", daca afirmația este falsă.
Daca ai încercuit "F", scrie afirmația corecta. 8p

1.A F Animalele de zi sunt cele care sunt active în timpul zilei, iar noaptea au o perioadă de inactivitate, somn sau
odihnă.

2. A F Speciile diurne fac publicitate prin culori și alți parametri auditivi, în timp ce speciile nocturne depind în
principal de parametrii vizuali.

3. A F Lumina și căldura în timpul zilei au fost condițiile fizice majore care favorizează organismele diurne.

4. A F Există mult mai multe organisme nocturne decât numărul de specii diurne.

IV. Asociază cuvintele din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B. 10p

A B
a)animale fitofage 1.arici
b)animale prădătoare 2.fluture ochi de păun
c)animale omnivore 3.mistreț
4.lup
5.cerb lopătar
6.cioara grivă
7.călugăriță
8.păiangen
9.zebra
10.broasca țestoasă de baltă

Barem de notare

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30-29 28-27 26-22 21-17 16-13 12-8 7-5 4-3 2-1 0
Evaluare sumativă la biologie

Clasa a VI-a,elev cu CES

Numele .............................……………………Prenumele .........................……………………Clasa………………………..

Asociază cuvintele cu imaginile corespunzătoare.

. Celulă

Organism diurn

Organism unicelular

Microscop

Animal erbivor

Organism pluricelular

Animal carnivor

Animal omnivor

Organism nocturn

Barem de verificare
Clasa a VI-a,elev cu CES

Asociază cuvintele cu imaginile corespunzătoare.

. Celulă

Organism diurn

Organism unicelular

Microscop

Animal erbivor

Organism pluricelular

Animal carnivor

Animal omnivor

Organism nocturn

S-ar putea să vă placă și