Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 5
la Limbaje Formale si Automate
Tema: Forma Normala Chomsky

A efectuat: st.gr.TI-191 Covanji Denis

A verificat: Duca Ludmila

Chişinău – 2020
Sarcina lucrarii:
1. Să se reducă la forma normală Chomsky gramatica independentă de context

Varianta 11
G = (Vn, Vt, P, S), Vn= {S, A, B,D}, Vt= {a, b}
P= {
1. S → aB,
2. S → AD,
3. A → a,
4. A → BD,
5. A → AbDB
6. B→b
7. B → BA,
8. D→ε
9. D → AB
}

Eliminam ε productii:
P’={
1. S→ aB
2. S→ AD
3. S→ A
4. A→a
5. A→ BD,
6. A→ B
7. A→ AbDB,
8. A→ AbB,
9. A→ bDB,
10. A→ bB,
11. B → b
12. B→ BA
13. D→ AB
}

Eliminarea redenumirilor:
Initial avem: Rs = S, RA = A, RB = B, RD = Ddin productiile: S→ A, A→ B
Rs = {S}, RB = {B,A}, RA = {S,A}, RD ={D}
P’ = {
1. S→ aB
2. S→ AD,
3. S→ BD,
4. S→ AbDB,
5. S→ AbB,
6. S→ bDB,
7. S→ bB,
8. S→a
9. A→a
10. A→ BD,
11. A→ AbDB,
12. A→ bDB,
13. A→ bB
14. A→ BA,
15. B→b
14. B→BA
16. D→ AB

}
Eliminam inaccesibile:
Ac = {S}
S→ aB, S→ AD, S→ BD, S→ AbDB, S→ AbB, S→ bDB, S→ bB,S→a
Ac = {S, A, B,D, a, b}
I = {S, A, B,D, a, b}\ Ac = 0
Nu avem simboluri inaccesibile.

Eliminam simbolurile neproductive:


Pr = 0
A→ a, S→ a, B→ b
Pr = {A, B, S}
N = {A, B, S}\ {A, B, S} = 0
Nu avem simboluri neproductive.
Aducem la forma normal Chomsky:
P’ = { P’1 = { P’2 = { P’3 = {
1. S→ aB 1. S→ X1B, 1. S→ X1B, 1. S→ X1B,
2. S→ AD, 2. X1→ a, 2. X1→ a, 2. X1→ a,
3. S→ BD, 3. S→ AD, 3. S→ AD, 3. S→ AD,
4. S→ AbDB, 4. S→ BD, 4. S→ BD, 4. S→ BD,
5. S→ AbB, 5. S→ AX2DB 5. S→ AX3B 5. S→ AX4
6. S→ bDB, 6. X2→b, 6. X3→X2D 6. X3→X2D
7. S→ bB, 7. S→ X2DB 7. X2→b, 7. X2→b,
8. S→a 8. S→ X1 8. S→ X3B 8. S→ X3B
9. A→a 9. A→X1 9. S→ X1 9. S→ X1
10.A→ BD, 10.A→ BD 10.A→X1 10.A→X1
11.A→ AbDB, 11.A→ AX2DB 11.A→ BD 11.A→ BD
12.A→ bDB, 12.A→ X2DB 12.A→ AX3B 12.A→ AX4
13.A→ bB 13.A→ X2B 13.A→ X3B 13.A→ X3B
14.A→ BA, 14.A→ BA 14.A→ X2B 14.A→ X2B
15.B → b 15.B → X2 15.A→ BA 15.A→ BA
16.B→BA 16.B→BA 16.B → X2 16.B → X2
17.D→ AB 17.D→ AB 17.B→BA 17.B→BA
} 18.D→ AB 18.D→ AB
19.X4→X3B
}

Concluzii:
În această lucrare de laborator, am redus la forma normală Chomsky,
utilizând întâi recursia de stânga prin metoda a doua. Aducând la forma Chomsky ne
străduiam să ținem un simbol terminal și restul neterminale, pentru aceasta am
utilizazat metodele de substituție și înlocuire, ca să ajung la rezultatul dorit.