Sunteți pe pagina 1din 5

APLICAŢIE CAD

Crearea modelului solid al unei piese de tip bridă


Aplicaţia prezintă etapele de modelare pentru o piesă de tip bridă, al cărei desen de execuţie
se observă în fig de mai jos.

Fig.1 Desenul de execuţie al unei piese de tip bridă


Analizânmd forma piesei se stabileşte că aceasta poate fi obţinută prin extrudarea unui
profil plan,iar din volumul obţinut se extrage volumul unui cilindru pentru a realize alezajul.
Folosind comanda PLINE se trasează profilul plan din fig 2, la dimensiunile
indicate.Se apelează la comanda PLINE deoarele profilul plan trebuie trasat ca o polilinie
închisă.
În unele cazuri, când profilul este mai complicat,se pot utilize comenzile LINE şi arc
pentru trasarea unui contur închis, iar acesta se transformă în polilinie cu ajutorul comenzii
PEDIT, opţiunea Join.
În continuare se schimbă vederea ortogonală în vedere izometrică (SW Isometric)
pentru un control mai bun al reprezentării tridimensionale care urmează.
Se foloseşte comanda EXTRUDE şi se selectează profilul, acesta se extrudează pe o
distanţă egală cu 25 unităţi , obţinându-se solidul din fig 3.

Fig.2 Fig.3
Aplicând comanda UCS se poziţionează sistemul de coordinate pe faţa superioară a
solidului, apoi prin comanda BOX se construieşte un paralelipiped de dimensiuni :25x15x10
unităţi.Având în vedere poziţionarea sistemului de coordonate fig 3 b, un colţ al
papalelipipedului se află în origine(0,0,0), celălalt colţ fiind situate pe coordonate relative
@25,15,-10.Astfel , înălţimea paralelipipedului este de 10 unităţi.
Paralelipipedul creat este extras din corpul piesei cu ajutorul comenzii SUBTRACT,
rezultatul acestei operaţii booleane este prezentat în figura următoare:
Fig.4
Pentru obţinerea alezajului este necesară extragerea unui cilindru din corpul piesei.În
fig4 a se observă dispunerea sistemului de coordinate pe faţa superioară a piesei şi trasarea
unui cerc cu raza de 10 unităţi.Acest cerc este extrudat cu o valoare de 25 unităţi , astfel încât
să pătrundă în corpul piesei fig 4 b.În urma operaţiei booleane de scădere, dintre piesă şi
cilindru creat anterior, rezultă alezajul de dimensiune Φ 20x25 unităţi fig 4c.

Fig.5
În fig 5 a , se observă rezultatul aplicării comenzii CHAMFER asupra alezajului, realizându-
se,astfel operaţia de teşire 3x45.Utilizând comanda FILLET,se realizează racordarea anumitor
muchii ale piesei (fig 5 b şi c ), conform cu desenul de execuţie fig1.Înaintea aplicării
comenzii HIDE se stabilesc valori noi pentru variabilele de system,şi anume
Facetres=3,Isolines=6 şi Dispsilh=1.

Se deseneaza conturul piesei


Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: 25/2
Specify next point or [Undo]: 30
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: 25/2
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r
Specify fillet radius <10.0000>: 3
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 3.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Select second object:
FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 3.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Select second object:
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <22.5000>: 20/2
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: 25/2

Se foloseste comanda Boundary pentru a transforma desenul intr-o suprafata


Command: bo
BOUNDARY
Select internal point: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
Select internal point:
BOUNDARY created 3 polylines
Command: copy
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second point of
displacement or <use first point as displacement>:

Se copiaza suprafata pentru a se crea desenul in 3d (copia poate fi folosita pentru a


desena 2d mai tarziu)
Command: copy
Select objects: Specify opposite corner: 12 found
Select objects: 1 found, 1 removed, 11 total
Select objects: 1 found, 1 removed, 10 total
Command: copy
Select objects: Specify opposite corner: 12 found
Select objects:
Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second point of
displacement or <use first point as displacement>:
Command: Specify opposite corner:
Command: bo
BOUNDARY
Select internal point: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
Select internal point:
BOUNDARY created 3 polylines

Se deseneaza Profilul 3d
Se deseneaza cilindru si folosindu-se comanda subtract se creaza gaura din interiorul
piese
Se foloseste filet si se fileteaza gaura
Command: extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 25
Specify angle of taper for extrusion <0>:
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso Regenerating model.
Command: move
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>: <Ortho off>
Command: extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: -3
Specify angle of taper for extrusion <0>: 45
Command: extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: Specify opposite corner: 0 found
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: -500
Specify angle of taper for extrusion <0>:
Command: union
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
UNION
Command: _shademode Current mode: 2D wireframe
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <2D wireframe>: _g
Command: _shademode Current mode: Gouraud
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <Gouraud>: _2
Command: subtract
Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Command: _shademode Current mode: 2D wireframe
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <2D wireframe>: _g
Command: Specify opposite corner:
Command: _.erase 1 found
Command: _shademode Current mode: Gouraud
Enter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <Gouraud>: _2
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point: *Cancel*
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: <Ortho on> 15
Specify next point or [Undo]: <Ortho off> _per to
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*

Se creaza o prisma si se foloseste subtract pentru a gauri apoi se foloseste chamfer


pentru tesi marginea cu raza de 3
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point:
Command: _3dcorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display
shortcut-menu.
Regenerating model.
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display
shortcut-menu.
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso Regenerating model.
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display
shortcut-menu.
Regenerating model.
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso Regenerating model.
Command: extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: -10
Specify angle of taper for extrusion <0>:
Command: subtract
Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 1 removed, 0 total
Select objects: 1 found, 1 total
Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000


Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Base surface selection...
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:

Specify base surface chamfer distance <10.0000>: 3

Specify other surface chamfer distance <10.0000>: 3


Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]: