Sunteți pe pagina 1din 2

1) - Epidemiologia este ştiinţa care se ocupă de studierea cauzelor, condiţiilor şi

mecanismului de formare a morbidităţii în populaţia umană, de elaborarea metodelor şi


mijloacelor de studiere, prevenire şi combatere, urmărind în permanenţă promovarea
sănătăţii.
2) Procesul epidemic este de natura social-biologică , deoarece include atît stările
infecțioase, cît și condițiile sociale,care determină posibilitățile lor de reproducere si de
dezvoltare a procesului epidemic.
Procesul epidemic se dezvoltă în populația umană, iar stările infecțioase reprezintă
indivizii societății în parte, fiind considerate componenta biologică a procesului epidemic.
3) Pag.152
4) -Procesul epidemiologic este un set de cazuri succesive ale unei boli infecțioase, a căror
continuitate și regularitate este susținută de prezența sursei de infecție, a factorilor de
transmitere și a susceptibilității populației. Astfel, acest proces constă în trei verigi: sursa
de infecție, mecanismul de transmitere a agenților patogeni ai bolilor infecțioase și
susceptibilitatea populației.
-Proces epidemic-un system de interactiuni dintre doua populatii, cea a microbului
parazit si cea a macroorganismului gazda. Pag 180
-Sursă de agenți patogeni – organismul omului sau animalului în care germenii infecțioși,
în urma evoluției de adaptare,și-au găsit mediul lor natural de trai unde se înmulțesc, se
acumulează și de unde se elimină în mediul extern în stare viabilă.
În calitate de sursă de agenți patogeni servește macrooganismul gazdă, în care
microorganismele patogene se multiplică iar mai apoi se elimină în mediul extern.
-Rezervor de agenți patogeni- este orice ființă vie (om, animale, plante) sau orice mediu
inert (organic sau anorganic), care găzduiește, asigură supraviețuirea prelungită și
favorizează dezvoltarea și multiplicarea microorganismelor patogene capabile de a fi
transmise la diferite gazde susceptibile (om sau animale).
-Mecanism (mod) de transmitere – un ansamblu de procedeuri,formate în procesul
evoluției agenților cauzali ai maladiilor contagioase, care asigură transmiterea lor de la
sursă(organismul gazdă) în alt organism receptiv.
-Factor de transmitere – toate elementele mediului extern, care asigură trecerea
agenților patogeni de la sursă la organismul receptiv,asigurînd continuitatea procesului
epidemic.
-Cale de transmitere – o totalitate de factori sau unii factori principali, prin care are loc
contaminarea directă a organismului receptive pag.173
-Focalitate naturală-particularitatea unor microorganisme patogene, de regula , agentii
cauzali ai zooantroponozelor xenantrope , de a circula permanent in arealuri naturale cu
configurații geografice specifice, numite biotopuri , in care procesul evolutiei s-au format
anume relații între diverse specii de agenți patogeni, animale sălbatice și artropode
hematofage .
5) 3 verigi: sursa de agenți patogeni, mecanismul specific de transmitere a agenților
patogeni, receptivitatea populației pag.153

I – organismul gazdă; II – organismul receptiv


6) 1 – faza de eliminare a agentului patogen; 2 – aflarea agentului patogen în mediul
înconjurător; 3 – faza de pătrundere a agentului patogen în organismul receptiv
7) Rujeolă-antroponoze
Febra tifoidă-antroponoze
Antrax-zooantroponoze
Tularemie-zooantroponoze
Rabie-zooantroponoze
8) Modalitate de menținere și circulația a agenților patogeni ca specii biologice constă în
realizarea procesului epizootic, adică procesul de menținere și raspindire a
microorganismelor patogene printre diferite specii de animale. Pag 160
9) Rujeolă- picături
Febra tifoida-tintari
Tifox exantematic- paduchi vestimentari
Malarie- vectori tintari
Hepatita B-cale sexuala, contact cu sangele
Tetanos-prin intermediul solului, prin contact direct sau prin obiecte contaminate, astfel
sporii ajungând în contact cu leziuni de la nivelul pielii: arsuri, striviri, zgârieturi
Trichineloză-consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic
Difilobotrioză-peşte semipregătit sau crud, infestat cu larvele parazitului respectiv
10) Rabia, tularemia, leptospiroze, pesta naturala, trichineloza
11) Cauza distribuției regionale a infecțiilor cu focalitate naturala consta in faptul ca
activitatea vitala a unor animale salbatice , precum si a artropodelor hematofage este
legată de condițiile unor configurații geografice, numite biotopuri. Pag 162
12) Pag 164
13) Aceasta se lamureste prin faptul ca in procesul evoluției, datorită condițiilor mai reduse
de transmitere a agenților patogeni in populațiile animaliere , datorită dispersării lor
considerabile în comparație cu populația umană, aceste microorganism au achizitionat
proprietati polipatogene , adică posibilitatea de a viețui și a se multiplica in diferite specii
de macroorganisme, inclusiv in organismul omului pag 160
14) Parazitismul este un tip de relație dintre organismul „parazit” și cel „gazdă” ,în care
„parazitul” își procură hrana necesară de la organismul viu numit „gazdă” pe care-l
parazitează și îi produce carențe care duc frecvent la îmbolnăvirea sau chiar moartea
gazdei.
Populația reprezintă un grup de organisme ce apartin aceleiași specii și care ocupă un
anumit teritoriu (areal)
15) -Sursă de agenți patogeni – organismul omului sau animalului în care germenii infecțioși,
în urma evoluției de adaptare,și-au găsit mediul lor natural de trai unde se înmulțesc, se
acumulează și de unde se elimină în mediul extern în stare viabilă.
În calitate de sursă de agenți patogeni servește macrooganismul gazdă, în care
microorganismele patogene se multiplică iar mai apoi se elimină în mediul extern.
-Rezervor de agenți patogeni- este orice ființă vie (om, animale, plante) sau orice mediu
inert (organic sau anorganic), care găzduiește, asigură supraviețuirea prelungită și
favorizează dezvoltarea și multiplicarea microorganismelor patogene capabile de a fi
transmise la diferite gazde susceptibile (om sau animale).

16) Pag 180


17) Rolul paturii immune:- permite estimarea și pronosticarea situației epidemiogene la
moment sau de perspectivă , fiind un support important în elaborarea programelor de
supraveghere epidemiologică și luarea deciziilor de intervenție, inclusiv prin vaccinari.
18) Pag 153
19) F
20) –masuri indreptate spre neutralizarea sursei de agenti patogeni
-masuri indreptate spre neutralizarea mecanismului de transmitere a agentilor cauzali
-masuri indreptate spre cresterea imunorezistentei populatiei.