Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS

TESLA
INDICATOR TACTIL
AUTOMATIC

1. Descriere
Indicatoarele de orientare tactilă braille au scopul de a accesibiliza mediul fizic pentru
deficienții de vedere, conform cu legislația națională, precum și normele europeane
și naționale.
În vederea respectării normativelor naționale, aceste produse sunt realizate din
polimeri speciali și metale (alamă, aluminiu, bronz sau oțel inoxidabil), iar caracterele
braille sunt realizate prin sudare cu ultrasunete, așchiere, turnare, deformare
mecanică sau montare cu adezivi specifici materialului.

2. Caracteristici tehnice
- Caracterele și contururile tactile au profil rotunșit sau teșit, pentru a putea fi mai
uşor identificate prin pipăire
- Marcajele tactile pentru nevăzători nu prezintă bavuri şi muchii vii, care ar putea
răni Ia atingere
- Caracterele literelor majuscule sunt fără serife (Sans Şerif), uşor de recunoscut
prin simţ tactil
- Înălţimea literelor este de minim 12 mm
- Proeminenţa literelor faţă de planul plachetei este de 0,8 mm-1,5mm
- Caracterele Braille respectă tabela de codificare specifică limbii române
- Distanţa pe verticală şi pe orizontală dintre puncte alăturate în cadrul caracterului
Braille este conform standardelor în vigoare
- Producătorul garantează rezistenţa semnelor tactile la uzură prin atingere
repetată

3. Condiții de conformitate cu standardele relevante


- Legea 448/2006 (actualizată 2015) privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile ulterioare (în special, Capitolul IV
„Accesibilitate”)
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006
- Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap - NP 051-2012 - publicat în MO nr. 121
bis/2013
- Americans with Disabilities Act (ADA), devenit lege în SUA din 1990 (și
modificările ulterioare)
- European Accessibility Act
4. Instrucțiuni de montaj, utilizare și întreținere
Accesul la informaţia tactilă se face cu ajutorul degetelor, motiv pentru care montarea
indicatoarelor trebuie să respecte o serie de reguli.
Montarea se face în mod ideal pe peretele de lângă uşa, în partea de deschidere a
uşii (lângă clanţă) la o înălţime de ~140 cm de la nivelul solului şi la o distanţă de
circa 10 cm de tocul uşii. Când acest lucru nu este posibil, se poate admite montarea
indicatoarelor şi pe uşă, dar se evită montarea pe uşă în partea în care aceasta se
deschide (de obicei uşile nu se deschid spre coridor).
~10 cm

120 cm

Indicatoarele tactile pot fi fixate fie cu ajutorul foliei adezive pre-aplicate, fie cu
ajutorul holşuruburilor cu diametrul de 3 mm, pentru care sunt prevăzute orificii.
Pentru montarea în aer liber, se recomandă o înălțime de circa 120 cm de la sol și
(dacă este posibil) plasarea pe un plan înclinat (sau vertical); nu se recomandă
poziția orizontală.
Se recomandă montarea indicatoarelor tactile braille în zone bine luminate,
supravegheate și circulate, pentru a nu fi vandalizate.
Curățarea NU se face cu solvenți, NU se folosesc soluții abrazive și NU se utilizează
detergenți corozivi. Se recomandă ștergerea cu o cârpă moale, eventual cu un
detergent folosit la spălarea geamurilor sau a veselei.

5. Garanție
Toate produsele sunt garantate împotriva defectelor de fabricație, pentru o perioadă
de 12 luni. Produsele defecte se înlocuiesc.

Pentru conformitate,
Dr. ing. Paul FOGARASSY
TESLA AUTOMATIC
0729 099 260

S-ar putea să vă placă și