Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.........

/2017

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT (PEI)

Numele si prenumele beneficiarului:


...................................................................................................................................
Data si locul nașterii:
.......................................................................................................
Domiciliul:
........................................................................................................................

Școala/Instituția:
..............................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic:
.....................................................................................................................................
Disciplina:
.....................................................................................................................................
Anul şcolar:

I. Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării


complexe)
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
II. Evaluarea iniţială. Achiziţii ( o succintă descriere a nivelului la care se prezintă
elevul raportat la programa şcolară).Competenţe formate. Dificultăţi.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
III. Obiectivele propuse
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Tel: +40 (0)21 405 57 06/ Fax: +40 (0)21 310 32 05 Tel: +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148
www.edu.ro www.isjhr.eduhr.ro / www.tanfelugyeloseghr.ro
e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro
IV. Proiectarea activităţii:

Criterii minimale de
Metode si mijloace de Perioada de Metode si instrumente
Obiective Conținuturi apreciere a
realizare intervenție de evaluare
progreselor

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Tel: +40 (0)21 405 57 06/ Fax: +40 (0)21 310 32 05 Tel: +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148
www.edu.ro www.isjhr.eduhr.ro / www.tanfelugyeloseghr.ro
e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro
V. Evaluarea periodică. Obiective realizate. Dificultăți întâmpinate. Revizuirea
programului de intervenție educațională (în funcție de rezultatele evaluărilor
periodice)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VI. Evaluarea sumativă( finală). Concluzii
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VII. Echipa multidisciplinară- componenţă şi activităţi specifice.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VII. Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Elaborat de,
.................................

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti P-ta Libertăţii nr. 5, 530140, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Tel: +40 (0)21 405 57 06/ Fax: +40 (0)21 310 32 05 Tel: +40 (0)266 312 514/Fax: +40 (0)266 312 148
www.edu.ro www.isjhr.eduhr.ro / www.tanfelugyeloseghr.ro
e-mail: isjhr@isjhr.eduhr.ro