Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina: BIOLOGIE Aprobat

Anul şcolar: 2019–2020


Unitatea de învăţământ: .................... DIRECTOR:
Clasa a VII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: ..............................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I – 15 săptămâni

Nr. Unitatea de Competenţe Nr. Săptămâna Observaţii


Conţinuturi
crt. învăţare specifice ore - Data
Evaluare inițială 1
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, Funcțiile de relație, funcții fundamentale
1 1
3.1, 3.2 ale viețuitoarelor
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
2 Sensibilitatea și mișcarea la plante 1
3.1, 3.2
Sistemul nervos al omului
- Clasificarea sistemului nervos
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
3 - Neuronul, celulă a țesutului nervos 11 Include o lecție de laborator
3.1, 3.2 - Alcătuirea sistemului nervos
- Funcțiile sistemului nervos
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, Recapitulare – sistemul nervos al
4 1
3.1, 3.2 omului
Funcțiile de
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
5 relație Evaluare – sistemul nervos al omului 1
3.1, 3.2
Organele de simț la om
- Ochiul și simțul vederii
- Urechea, simțul auzului și simțul
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
6 echilibrului 6 Include o lecție de laborator
3.1, 3.2 - Nasul și simțul mirosului
- Limba și simțul gustului
- Pielea și sensibilitatea cutanată
Particularități ale sensibilității
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
7 la vertebrate 2
3.1, 3.2
1
Glandele endocrine umane
- Hipofiza (glanda pituitară)
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
8 - Tiroida 3 Include o lecție de laborator
3.1, 3.2
- Glandele suprarenale
- Pancreasul endocrin
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
9 Recapitulare semestrială 1
3.1, 3.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,
10 Evaluare semestrială 1
3.1, 3.2
Ore la dispoziția profesorului
11 1

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA – 20 de săptămâni
(12 săptămâni / vacanță / 8 săptămâni,
o săptămână este considerată ,,Săptămâna altfel”)

Nr. Unitatea de Competenţe Nr. Săptămâna Observaţii


Conţinuturi
crt. învăţare specifice ore - Data
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
1 Sistemul locomotor la om 4
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Adaptări ale locomoției la diferite
2 2
2.2, 3.1, 3.2 medii de viață
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
3 Integrarea funcțiilor de relație 1
Funcțiile de 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
relație 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Elemente de igienă și de prevenire
4 2
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a îmbolnăvirilor
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
5 Recapitulare – funcțiile de relație 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
6 Evaluare – funcțiile de relație 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
Reproducerea la plantele cu flori
- Structura florii la angiosperme
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, - Funcțiile florii
7 5 Include o lecție de laborator
2.2, 3.1, 3.2 - Fructul și sămânța
- Germinația semințelor
- Creșterea și dezvoltarea plantelor
Alte tipuri de înmulțire
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, - Înmulțirea vegetativă la plante
8 Funcția de 1 Include o lecție de laborator
2.2, 3.1, 3.2 - Înmulțirea prin spori, înmulțirea la
reproducere drojdii, la bacterii
Reproducerea la om
- Dezvoltarea corpului uman
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
9 - Sistemul reproducător al omului 7
2.2, 3.1, 3.2
- Autocunoaștere și responsabilitate
în concepție și contracepție
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Particularități ale reproducerii sexuate
10 3
2.2, 3.1, 3.2 la vertebrate

3
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Elemente de igienă a sistemului
11 2
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 reproducător la om
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
12 Recapitulare – funcția de reproducere 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
13 Evaluare – funcția de reproducere 1
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
14 Feedback 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
Mecanisme
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
15 de Termoreglarea 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
autoreglare
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
16 Ritmuri biologice ale viețuitoarelor 1
2.2, 3.1, 3.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
17 Recapitulare generală 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
18 Evaluare finală 1
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
19 - Ore la dispoziția profesorului 2

Competențe generale și specifice

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice


1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene.
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev.
1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale


2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice.
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat
terminologia specifică biologiei.

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice.
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații.

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos.
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate.
4